Regeringen går vidare med steg 2 i återöppningen av samhället

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade vid en pressträff idag att man nu går vidare med steg två i planen som ska återuppöppna upp samhället.

Steg 2 

Den 1 juli träder steg 2 av de lättade restriktionerna i kraft som innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3 

15 juli – Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 3 förutsätter att smittspridningen kan hållas inom en hanterbar nivå för sjukvården.

Flera skadade och döda i attack i Würtzburg, Tyskland

Polisen har gripit en gärningsperson som misstänks ha attackerat flera personer i den tyska staden Würtzburg i Tyskland. Minst tre personer har avlidit av sina skador och ytterligare sex personer vårdas för varierande skador. Enligt uppgifter i flera medier har gärningspersonen använt kniv eller ett vasst föremål.

Enligt polisen finns det inget kvarstående hot mot allmänheten sedan gärningspersonen gripits. Enligt nyhetsbyrån Reuters uppges polisen har skottskadat förövaren i samband med gripandet.

Länksamling

Flera personer attackerade i Würtzburg – misstänkt gärningsman gripen – SVT Nyheter

Flera skadade i misstänkt knivattack i Würtzburg – SR Ekot

Mehrere Tote und Verletzte bei Messerattacke in Würzburg – Der Spiegel

Polisens råd vid attentat

Texten uppdateras löpande – RED

Extremt stor brandrisk på många håll i skog och mark

Det varma och torra vädret gör att det nu är extremt stor brandrisk i skog och mark på många håll i landet. Den senaste veckan har räddningstjänsterna med stöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) gjort flera insatser vid större skogs- och vegetationsbränder. Merparten har också krävt flygunderstöd med vattenbegjutning och i Mönsterås har man även satt in skopande brandflyg.

Kasta inga fimpar, glas eller PET-flaskor i naturen

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte kasta fimpar, glas eller PET-flaskor i naturen. En fimp kan i de torra markerna lätt antända en hel skog med oersättlig ekonomisk skada som följd. Glas och PET-flaskor kan fungera som brännglas och antända vegetationen när solen ligger på. Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har utfärdat lokala och regionala eldningsförbud på flera håll. Det innebär att det endast är tillåtet att elda i fasta eldstäder och grillar på egen tomt. Det är absolut förbjudet att använda så kallade engångsgrillar när eldningsförbud råder.

Var uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam på en eventuellt brand i vegetationen. Mark- och skogsbränder kan sprida sig mycket snabbt och då är det lätt att bli inringad av branden eller förgiftad av röken.

Ser du en misstänkt skogsbrand ring då omedelbart larmnumret 112. Ange din position, om möjligt även koordinaterna, där du befinner dig. SOS-operatören kan komma att be dig stanna kvar på platsen om det kan ske utan att du utsätts för fara eller be dig att möta upp räddningstjänsten på en överenskommen mötesplats. Gör vad du kan för att varna andra om du ser att någon är på väg in i brandområdet.

Allvarligaste skogsbranden sedan skogsbränderna 2018

Sedan middagstid på fredagen bekämpar räddningstjänsten i Mösterås tillsammans med personal från regioner mot en omfattande skogsbrand i Finsjö. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har på begäran av räddningsledaren skickat flygande resurser i form helikoptrar och skopande flygplan. Totalt arbetar ett 70-tal brandmän med att släcka branden.

Inringad brand

Räddningsledaren uppgav på söndagens morgon att branden är inringad och begränsad men inte under kontroll. Ursprungligen brann en yta av 125 hektar. Den ytan uppgav man hade minskat till 100 hektar. Men vindar och hotande åskväder leda till nya problem för räddningsmanskapet.

Den mest omfattande sedan 2018

Skogsbranden i Finsjö är det mest omfattande sedan skogsbränderna sommaren 2018. Då var läget så allvarligt att Sverige begärde och fick hjälp av både skopande flygplan och räddningstjänster från hela EU. Räddningstjänsten beräknar att man kommer att arbeta med brandsläckning åtminstone fram tisdag nästa vecka.

Höga eller mycket höga temperaturer de kommande dygnen

SMHI varnar nu för höga eller mycket höga temperaturer de kommande dygnen i stora delar av södra Sverige. I inlandet kan dagstemperaturerna gå en bit över 30 grader och nätterna blir sannolikt tropiskt varma (20 grader eller mer).

SMHI utfärdar varningar när temperaturen överstiger 26 grader i mer än tre dygn. Då utfärdas ett meddelande om höga temperaturer. Klass 1-varning utfärdas när temperaturen kommer att överstiga mer än 30 grader i tre till fyra dagar. Den högsta varningsnivån, en klass 2-varning, utfärdas vid en dagstemperatur på mer än 30 grader i fem dagar eller 33 grader i mer än tre dygn.

Äldre, barn och riskgrupper utsatta

Vid höga eller mycket höga temperaturer under flera dygn är äldre, små barn och vissa riskgrupper särskilt utsatta. Det är viktigt att få sig tillräckligt med vätska, undvika direkt solljus och svalka sig med t ex en kall dusch. Om man känner att man mår dåligt av värmen är det viktigt att söka sig till en svalare plats.

Hälsoråd vid värmebölja – Krisinformation.se

Medeltidsbyggnad eldhärjad i centrala Laholm

En medeltida fastighet som inrymmer en Synsambutik eldhärjades vid klockan 03-tiden natten mot måndagen i centrala Laholm. Inledningsvis var ett helt kvarter med mestadels medeltida byggnader hotade men räddningstjänsten lyckades begränsa branden till den branddrabbade fastigheten. Enligt räddningstjänsten kommer fastigheten att få brinna ner till grunden medan skyddar intilliggande grannfastigheterna .

En kran har beställts för att kunna lyfta bort bråte och komma åt att släcka mindre bränder. Själva släckningsarbetet uppskattas vara klart vid 8-tiden därefter kommer man att låta en släckbil att vara för bevakning och eftersläckning.

Det är i nuläget oklart varför branden uppstod. Polisen har inlett en förundersökning med brottsmisstanken mordbrand och en teknisk undersökning kommer att göras så snart det är säkert att beträda brandplatsen.

Källa: SVT Halland

Deltavarianten stoppar Storbritannien att öppna upp –

Storbritannien skjuter upp öppningen av samhället sedan den s k Deltavarianten av covid-19 lett till ett kraftigt ökat antal smittofall. Datumet för den framflyttade öppningen är den 19 juli.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) följer noggrant utvecklingen och har sedan ett par dagar tillbaka beslutat om smittspårning av Deltavarianten. Mycket talar också för att det kommer att behövas en tredje vaccinering befolkningen.

Deltavarianten är den hybrid som av många anses ha sitt ursprung på den indiska halvön. Den är nu på många håll den mest spridda varianten av covid-19. Enligt brittiska myndigheter är den upp till 60 % mer smittosam än den brittiska varianten (som tidigare var den mest spridda i många europeiska länder, däribland Sverige).

Spridning i 13 län

Deltavarianten är, enligt FoHM, spridd i 13 län i Sverige. Regionsmittskyddsläkare har har särskilt fokus på Värmland och Blekinge, där den just nu verkar ha stor spridning.

Viktigt att följa rekommendationer och restriktioner

Avgörande för Sverige liksom andra länder som just nu mer eller mindre öppnar upp är att befolkningen följer rekommendationerna och restriktionerna såväl regionalt som nationellt. Även om ca 50 % av befolkningen har fått minst en dos finns det 50 % som ännu inte fått sin första vaccinering. Målsättningen är att alla ska ha fått minst en vaccindos den 1 september. Därför måste denna grupp som inte anses tillhöra riskgrupperna men ändå kan bli allvarligt sjuka i covid-19 följa restriktionerna noggrant. Om inte rekommendationerna följs kommer smittspridningen att ta fart igen. Då ökar också möjligheterna för att regeringen pausar med ytterligare steg gällande att lyfta restriktionerna.

Källa: SVT Nyheter och SR Ekot

Kraftig skogsbrand utanför Mora – allmänheten uppmanas hålla sig borta

Foto: RAPS News (Arkivbild)

En kraftig skogsbrand rasar just nu vid sjön Musi i Mora kommun. Branden är inte under kontroll och har ett kraftigt förlopp, enligt räddningsledaren. Allmänheten uppmanas i ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) att hålla sig borta från området eftersom det finns risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört.

Ett boningshus har evakuerats och detta försöker nu brandmännen skydda mot branden. Områden med boningshus i Kumbelnäs som tidigare varit hotade är nu inte längre i farozonen.

Skogsbranden upptäcktes vid 16-tiden och räddningstjänster från fler stationer larmades ut. Vid 19-tiden begärdes flygunderstöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med vattenbombande helikopter som har haft viss effekt. För att hålla begränsningslinjerna använder man också gödselspridare med dränker in dessa med vatten. Gödselspridare har visat sig har mycket god brandbegränsande effekt.

Prognosen för räddningstjänstens insats är satt till 1-2 dygn. Förutom ett 50-tal brandmän biträder även polisen med resurser och hjälper till med evakueringar av bostäder.

VMA i Mora i Dalarnas län – SR P4 Dalarna

Kraftig skogsbrand utanför Mora – SVT Dalarna

Globalt tillslag mot grov organiserad brottslighet

Sedan i måndags morse har polisorganisationer över hela världen slagit till mot brottsnätverk som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet. Bakom aktionen står FBI och i Europa samordnas aktionen av Europol. Även Sverige deltar i aktionen och polismyndigheten uppger att man gjort tillslag och gripanden på flera orter i landet. Operationen går under namnet ”Trojan Sheild”. Med hjälp av appen ”ANOM” har FBI fått tillgång kriminellas kommunikation på appen.

Vid en direktsänd pressträff som Europol håller nu på förmiddagen uppger man att minst 800 personer har gripits i aktionen. Enligt FBI har operationen som nu lett fram till det världsomfattande tillslagen pågått i tre år. Sverige inbjöds i början på förra året att delta i operationen och ett antal personer har också gripits i bl a Spanien med hjälp av spansk polis.

I samband med tillslagen har man beslagtagit stora mängder narkotika, kontanter och värdeföremål. Aktionen beskrivs som ett hårt slag mot den organiserade brottsligheten.

155 gripna i Sverige

Enligt Sveriges Radio Ekot har svensk polis gripit 155 personer i samband med operationen. Platser som nämnts för polisens insatser är storstadsområdena i Skåne, Svealand och Västra Götaland.

Enligt Linda Staaf har polisen inte inblandade i tillhandahållandet av appar eller telefoner. All avlyssning och informationsinsamling har varit sanktionerad av amerikanska myndigheter och domstolar. I Sverige har man byggt förundersökningar mot misstänka personer efterhand som underrättelseinformationen kommit polisen till del.

Antalet gripna utgör nästan 20 % av alla de 800 misstänkta gärningspersoner som nu gripits världen över.

Länksamling

Länk till Polisens pressmeddelande

800 CRIMINALS ARRESTED IN BIGGEST EVER LAW ENFORCEMENT OPERATION AGAINST ENCRYPTED COMMUNICATION – Europol

155 gripna i Sverige efter historisk global razzia – SVT Nyheter

10-tal mord har kunnat förhindras – SR Ekot

Operation Trojan Sheild – så många gripna i Västsverige

Texten uppdateras under dagen.