Kontakt

Ansvarig för bloggen

Ulf Scheithauer

us@raps.news

Ämnesområden

Informationssäkerhet

GDPR

Offentlighet- och sekretesslagen

Verksamhetsskydd ur ett informationssäkerhetsperspektiv

Informationssäkerhets för hälsa- och sjukvård samt offentlig förvaltning

ISO 27000

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)

Deklaration av regelefterlevnad

Personuppgiftsindicenter

NIS 1 och 2

Utredningar inom GDPR och Informationssäkerhet

Samhällsskydd och beredskap

Sociala medier

Ulf Scheithauer – specialist inom cyber- och informationssäkerhet, kriskommunikation och omvärldsbevakning.

Linkedin

Facebook 

Instagram

Threads

Blue Sky

Webbplats

Raps News