Extremt stor brandrisk på många håll i skog och mark

Det varma och torra vädret gör att det nu är extremt stor brandrisk i skog och mark på många håll i landet. Den senaste veckan har räddningstjänsterna med stöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) gjort flera insatser vid större skogs- och vegetationsbränder. Merparten har också krävt flygunderstöd med vattenbegjutning och i Mönsterås har man även satt in skopande brandflyg.

Kasta inga fimpar, glas eller PET-flaskor i naturen

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte kasta fimpar, glas eller PET-flaskor i naturen. En fimp kan i de torra markerna lätt antända en hel skog med oersättlig ekonomisk skada som följd. Glas och PET-flaskor kan fungera som brännglas och antända vegetationen när solen ligger på. Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har utfärdat lokala och regionala eldningsförbud på flera håll. Det innebär att det endast är tillåtet att elda i fasta eldstäder och grillar på egen tomt. Det är absolut förbjudet att använda så kallade engångsgrillar när eldningsförbud råder.

Var uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam på en eventuellt brand i vegetationen. Mark- och skogsbränder kan sprida sig mycket snabbt och då är det lätt att bli inringad av branden eller förgiftad av röken.

Ser du en misstänkt skogsbrand ring då omedelbart larmnumret 112. Ange din position, om möjligt även koordinaterna, där du befinner dig. SOS-operatören kan komma att be dig stanna kvar på platsen om det kan ske utan att du utsätts för fara eller be dig att möta upp räddningstjänsten på en överenskommen mötesplats. Gör vad du kan för att varna andra om du ser att någon är på väg in i brandområdet.

Allvarligaste skogsbranden sedan skogsbränderna 2018

Sedan middagstid på fredagen bekämpar räddningstjänsten i Mösterås tillsammans med personal från regioner mot en omfattande skogsbrand i Finsjö. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har på begäran av räddningsledaren skickat flygande resurser i form helikoptrar och skopande flygplan. Totalt arbetar ett 70-tal brandmän med att släcka branden.

Inringad brand

Räddningsledaren uppgav på söndagens morgon att branden är inringad och begränsad men inte under kontroll. Ursprungligen brann en yta av 125 hektar. Den ytan uppgav man hade minskat till 100 hektar. Men vindar och hotande åskväder leda till nya problem för räddningsmanskapet.

Den mest omfattande sedan 2018

Skogsbranden i Finsjö är det mest omfattande sedan skogsbränderna sommaren 2018. Då var läget så allvarligt att Sverige begärde och fick hjälp av både skopande flygplan och räddningstjänster från hela EU. Räddningstjänsten beräknar att man kommer att arbeta med brandsläckning åtminstone fram tisdag nästa vecka.

Höga eller mycket höga temperaturer de kommande dygnen

SMHI varnar nu för höga eller mycket höga temperaturer de kommande dygnen i stora delar av södra Sverige. I inlandet kan dagstemperaturerna gå en bit över 30 grader och nätterna blir sannolikt tropiskt varma (20 grader eller mer).

SMHI utfärdar varningar när temperaturen överstiger 26 grader i mer än tre dygn. Då utfärdas ett meddelande om höga temperaturer. Klass 1-varning utfärdas när temperaturen kommer att överstiga mer än 30 grader i tre till fyra dagar. Den högsta varningsnivån, en klass 2-varning, utfärdas vid en dagstemperatur på mer än 30 grader i fem dagar eller 33 grader i mer än tre dygn.

Äldre, barn och riskgrupper utsatta

Vid höga eller mycket höga temperaturer under flera dygn är äldre, små barn och vissa riskgrupper särskilt utsatta. Det är viktigt att få sig tillräckligt med vätska, undvika direkt solljus och svalka sig med t ex en kall dusch. Om man känner att man mår dåligt av värmen är det viktigt att söka sig till en svalare plats.

Hälsoråd vid värmebölja – Krisinformation.se

Medeltidsbyggnad eldhärjad i centrala Laholm

En medeltida fastighet som inrymmer en Synsambutik eldhärjades vid klockan 03-tiden natten mot måndagen i centrala Laholm. Inledningsvis var ett helt kvarter med mestadels medeltida byggnader hotade men räddningstjänsten lyckades begränsa branden till den branddrabbade fastigheten. Enligt räddningstjänsten kommer fastigheten att få brinna ner till grunden medan skyddar intilliggande grannfastigheterna .

En kran har beställts för att kunna lyfta bort bråte och komma åt att släcka mindre bränder. Själva släckningsarbetet uppskattas vara klart vid 8-tiden därefter kommer man att låta en släckbil att vara för bevakning och eftersläckning.

Det är i nuläget oklart varför branden uppstod. Polisen har inlett en förundersökning med brottsmisstanken mordbrand och en teknisk undersökning kommer att göras så snart det är säkert att beträda brandplatsen.

Källa: SVT Halland

Deltavarianten stoppar Storbritannien att öppna upp –

Storbritannien skjuter upp öppningen av samhället sedan den s k Deltavarianten av covid-19 lett till ett kraftigt ökat antal smittofall. Datumet för den framflyttade öppningen är den 19 juli.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) följer noggrant utvecklingen och har sedan ett par dagar tillbaka beslutat om smittspårning av Deltavarianten. Mycket talar också för att det kommer att behövas en tredje vaccinering befolkningen.

Deltavarianten är den hybrid som av många anses ha sitt ursprung på den indiska halvön. Den är nu på många håll den mest spridda varianten av covid-19. Enligt brittiska myndigheter är den upp till 60 % mer smittosam än den brittiska varianten (som tidigare var den mest spridda i många europeiska länder, däribland Sverige).

Spridning i 13 län

Deltavarianten är, enligt FoHM, spridd i 13 län i Sverige. Regionsmittskyddsläkare har har särskilt fokus på Värmland och Blekinge, där den just nu verkar ha stor spridning.

Viktigt att följa rekommendationer och restriktioner

Avgörande för Sverige liksom andra länder som just nu mer eller mindre öppnar upp är att befolkningen följer rekommendationerna och restriktionerna såväl regionalt som nationellt. Även om ca 50 % av befolkningen har fått minst en dos finns det 50 % som ännu inte fått sin första vaccinering. Målsättningen är att alla ska ha fått minst en vaccindos den 1 september. Därför måste denna grupp som inte anses tillhöra riskgrupperna men ändå kan bli allvarligt sjuka i covid-19 följa restriktionerna noggrant. Om inte rekommendationerna följs kommer smittspridningen att ta fart igen. Då ökar också möjligheterna för att regeringen pausar med ytterligare steg gällande att lyfta restriktionerna.

Källa: SVT Nyheter och SR Ekot

Kraftig skogsbrand utanför Mora – allmänheten uppmanas hålla sig borta

Foto: RAPS News (Arkivbild)

En kraftig skogsbrand rasar just nu vid sjön Musi i Mora kommun. Branden är inte under kontroll och har ett kraftigt förlopp, enligt räddningsledaren. Allmänheten uppmanas i ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) att hålla sig borta från området eftersom det finns risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört.

Ett boningshus har evakuerats och detta försöker nu brandmännen skydda mot branden. Områden med boningshus i Kumbelnäs som tidigare varit hotade är nu inte längre i farozonen.

Skogsbranden upptäcktes vid 16-tiden och räddningstjänster från fler stationer larmades ut. Vid 19-tiden begärdes flygunderstöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med vattenbombande helikopter som har haft viss effekt. För att hålla begränsningslinjerna använder man också gödselspridare med dränker in dessa med vatten. Gödselspridare har visat sig har mycket god brandbegränsande effekt.

Prognosen för räddningstjänstens insats är satt till 1-2 dygn. Förutom ett 50-tal brandmän biträder även polisen med resurser och hjälper till med evakueringar av bostäder.

VMA i Mora i Dalarnas län – SR P4 Dalarna

Kraftig skogsbrand utanför Mora – SVT Dalarna

Globalt tillslag mot grov organiserad brottslighet

Sedan i måndags morse har polisorganisationer över hela världen slagit till mot brottsnätverk som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet. Bakom aktionen står FBI och i Europa samordnas aktionen av Europol. Även Sverige deltar i aktionen och polismyndigheten uppger att man gjort tillslag och gripanden på flera orter i landet. Operationen går under namnet “Trojan Sheild”. Med hjälp av appen “ANOM” har FBI fått tillgång kriminellas kommunikation på appen.

Vid en direktsänd pressträff som Europol håller nu på förmiddagen uppger man att minst 800 personer har gripits i aktionen. Enligt FBI har operationen som nu lett fram till det världsomfattande tillslagen pågått i tre år. Sverige inbjöds i början på förra året att delta i operationen och ett antal personer har också gripits i bl a Spanien med hjälp av spansk polis.

I samband med tillslagen har man beslagtagit stora mängder narkotika, kontanter och värdeföremål. Aktionen beskrivs som ett hårt slag mot den organiserade brottsligheten.

155 gripna i Sverige

Enligt Sveriges Radio Ekot har svensk polis gripit 155 personer i samband med operationen. Platser som nämnts för polisens insatser är storstadsområdena i Skåne, Svealand och Västra Götaland.

Enligt Linda Staaf har polisen inte inblandade i tillhandahållandet av appar eller telefoner. All avlyssning och informationsinsamling har varit sanktionerad av amerikanska myndigheter och domstolar. I Sverige har man byggt förundersökningar mot misstänka personer efterhand som underrättelseinformationen kommit polisen till del.

Antalet gripna utgör nästan 20 % av alla de 800 misstänkta gärningspersoner som nu gripits världen över.

Länksamling

Länk till Polisens pressmeddelande

800 CRIMINALS ARRESTED IN BIGGEST EVER LAW ENFORCEMENT OPERATION AGAINST ENCRYPTED COMMUNICATION – Europol

155 gripna i Sverige efter historisk global razzia – SVT Nyheter

10-tal mord har kunnat förhindras – SR Ekot

Operation Trojan Sheild – så många gripna i Västsverige

Texten uppdateras under dagen.

Regeringen presenterade plan för successiv öppning av samhället

Vid statsministerns pressträff idag presenterades regeringens plan för en successiv öppning i fem steg där det fösta steget tas den 1 juni, steg två dem 1 juli , steg tre den 15 juli och steg fyra någon gång i september för att därefter följas av det femte och sista steget någon gång under hösten eller vintern.

De olika stegen är beroende av att smittspridningen fortsätter minska, att vaccineringen av befolkningen går enligt plan och att de restriktioner som gäller nu fortsätter att noggrant följas. Nedan följer ett utdrag ur statsminister Stefan Lövens pressträff där även socialminister Lena Hallengren, språkröret Per Bolund och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Steg 1

1 juni – Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.

Steg 2

1 juli – Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3

15 juli – Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4

September – Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5

Ej tidsbestämt – Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda.

Willys varuhus i brand i Knalleland i Borås

Strax före klockan 23 på fredagen larmades Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om en brand i Willys varuhus i köpcetrumet Knalleland i Borås. Räddningstjänsten åkte med tre enheter till adressen och försatte ytterligare enheter i beredskap.

Ganska snart visade sig det var en fullt utvecklad brand i varuhusets höglager och delar av butiken. I en livsmedelsbutik förvaras ganska mycket brandfarliga varor eller varor med högt energivärde vilket även kan ge en begränsad brand ordentligt skjuts att utvecklas till en mer omfattande brand.

Boende varnas med VMA

Vid 02-tiden utfärdade räddningsledaren ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som riktade sig till de boende med uppmaningen att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation eftersom rökutvecklingen var kraftig och den drev mot närliggande bostadsområden. Det brinner fortfarande kraftigt i byggnaden med brandspridning till taket som är av kärrpapp vilket skapar en mycket ohälsosam rök. VMA:t låg fortfarande kvar klockan 18.55, när denna artikel skrevs.

Misstanke om brott

Polisen rubricerar branden som misstänkt mordbrand och avvaktar nu att räddningstjänsten ska bli klara med sitt arbete. Enligt räddningsledaren har ingen prognos satts eftersom man räknar med många ytterligare timmars släckningsarbete. Polisen biträder i nuläget räddningstjänsten med avspärrningar av stora delar av handelsområdet. Samtliga infartsgator är avspärrade för att ge räddningstjänsten arbetsro.

Knalleland, som ligger på Ålagårdsvägen i Erikslund, är en handelsplats med ett stort antal fastigheter och butiker. Det som nu brinner är ett höglager samt Willys livsmedelsvaruhus.

Länksamlingar

Storbrand i Willys varuhus i Borås – allmänheten varnas – SVT Väst

VMA (Viktigt meddelande till Allmänheten) i på Ålagårdsvägen och ErikslundSveriges Radio P4 Sjuhärad

Polisen i Region Västra Götaland om branden i Borås

Känd fotograf gick vilse hos SVT – greps av polis

När fotografen och influensern Bingo Rimér skulle spela in ett avsnitt av Relationspodden visste han inte att det skulle leda till att han bidrog till att avslöja en allvarlig säkerhetsbrist hos Sveriges Television. Det visade sig nämligen att man kunde ta sig in i SVT:s lokaler genom att hoppa ner till en avsats i en park som sedan leder raka vägen in i mediabolagets personalmatsal.

Bingo Rimér är en av landets mest kända fotografer och influensers. Tillsammans med Katrin Zytomierska spelar han varje vecka in ett avsnitt av deras gemensamma Relationspodden. Eftersom han inte befann sig på samma plats som sin poddkompis gjordes inspelningen över mobilen. Men efter en stund blev störde vinden inspelningen så mycket att Bingo valde att söka en mer vindskyddad plats. Föga anande han vad som bli konsekvensen av det beslutet.

Greps av skyddsvakter

Sveriges Televisions lokaler på Gärdet i Stockholm är klassat som ett skyddsobjekt. Det innebär att det är ett brott att beträda skyddsobjektet om man inte är behörig att göra det. I princip innebär det att du får anmäla dig i receptionen och sedan vänta på att någon som jobbar i lokalerna följer dig till och från lokaliteterna innanför skalskyddet. Om man som Bingo hoppar ner på en avsats som sedan leder in till en lokal som är klassad som skyddsobjekt gör man sig skyldig till ett brott mot lag om skydd av samhällsviktiga anläggningar (1990:217). Brottet ger i normalfallet böter men det finns också fängelse i högst ett år i straffskalan.

När inspelningen var avslutad var tanken att han skulle lämna den park han trodde att han befann sig i. Men det fanns ingen väg ut i det fria och därmed återstod bara att gå inom genom en dörr som visade sig leda rakt in till SVT:s personalrestaurang. Allt hade kanske varit gott och väl om han hittat till entrén själv men eftersom han inte hade något att dölja frågade han en väktare om hjälp att hitta vägen ut vilket ledde till att de under tiden småpratade lite. Och då undslapp sig hur han tagit sig in i SVT:s lokaler. I samma stund förändrades väktarens ton och det larmades helt enligt instruktionerna såväl skyddsvakter som polis. De tillskyndande skyddsvakterna grep naturligtvis inkräktaren, även det enligt gällande regler och lag, i avvaktan på att polisen skulle anlända. Den prekära situationen blev än mer pinsam eftersom han inte hade med sig någon legitimation.

Allvarlig säkerhetsbrist

Det är visserligen allvarligt att obehörigen beträda ett skyddsobjekt. Och det är straffbart vare sig man gör det avsiktligt eller av oaktsamhet. Men det som är det riktigt allvarliga i sammanhanget är att Sveriges Television har en allvarlig brist i sitt fysiska säkerhetsskydd. Det ska för det första inte vara möjligt att obehörigen ta sig in i SVT:s lokaler på det sätt som Bingo Rimér gjorde. För det andra begick väktaren tjänstefel som inte omedelbart frågade honom vem han var och vad han hade för ärende i byggnaden. Det borde också vara så att besökare till SVT:s lokaler har någon form av besöksbricka alternativt finns inskrivna i besökshanteringssystemet. För det tredje kan detta indikerar att SVT:s medarbetare tillåter besökare att själva vandra runt i det skyddsklassade lokalerna. Beroende på hur skalskyddet är uppbyggt kan det faktiskt vara olagligt att låta en besökare hitta sin egen väg ut ur SVT:s lokaler. Men det är också i olämpligt. Besökare ska följas hela vägen från och till receptionen för att undvika prekära problem med skyddspersonalen.

Korrekt ingripande

I sammanhanget är det viktigt att framhålla att såväl skyddsvakter som poliser agerat helt korrekt när de grep Bingo Rimér. Efter det obligatoriska inledande förhöret var det också helt rätt att släppa honom. Den vidare handläggningen av förundersökningen kommer att medföra att han tillsammans med sin advokat kallas till ett ytterligare polisförhör. Därefter kommer polisens förundersökningsledare att sammanställa en rapport som åklagaren tar ställning till. Därefter beslutar denne om ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas eller om åtal ska väckas. Om ärendet går till åtal och det blir fällande dom, är den mest troliga påföljden böter, eller om brottet anses ringa kan det rentav stanna vid ett strafföreläggande.

I just det här fallet tror jag djärvt nog inte att något brott begåtts – vare sig uppsåtligt eller av oaktsamhet. Omständigheterna i ärendet talar starkt för att det var en ren olyckshändelse. Intrånget hade aldrig skett om det inte var för han var mitt i en inspelning av Relationspodden. Däremot är händelsen allvarlig för SVT som uppenbarligen inte har ett fullgott skydd mot fysiska intrång i deras lokaler på Gärdet.