Smittspridningen ökar – skärpta restriktioner kan införas nästa vecka

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt, både av deltavarianten och den nya muterade omikron-varianten. Smittökningen sker visserligen från låga nivåer men ökningstakten är oroväckande hög, enligt Folkhälsomyndigheten (FoHM) , som nu överväger att föreslå regeringen skärpta restriktioner från och med nästa vecka. Exakt vilka åtgärder som kan bli aktuella beror på utvecklingen under veckan.

Det finns flera faktorer som påverkar bedömningen. Vi går nu in i en kallare årstid då virusinfektioner sprids lättare. Vi tillbringar mer tid inomhus och tillsammans med andra, platser som gör det lättare att bli infekterad av virus. Trots att många är vaccinerade är vaccinationsgraden ojämnt fördelad bland åldersgrupperna. De under 50 år har en lägre vaccinationsgrad än de äldre. Många lågutbildade och socioekonomiskt utsatta är mindre benägna att vaccinera sig än de med högre utbildning. Det är också de ovaccinerade som till övervägande del insjuknar och som i allt större utsträckning behöver slutenvård och IVA. Ett ökat antal dubbelvaccinerade har också smittats av de muterade delta- eller omikronvarianterna.

Vaccin bästa skyddet

FoHM gör också bedömningen att omikron kommer att spridas lättare och att fler infekterade kan få allvarligare sjukdom vilket i sin tur kommer att kräva slutenvård och IVA för de allra svårast sjuka. Äldre över 60 år, personer i riskgrupper och de som bor i SÄBO antas vara grupper som är i riskzonen för att utveckla allvarlig sjukdom i covid.

FoHM uppmanar alla som får erbjudande om vaccinering att så snart som möjligt ta emot erbjudandet. Man uppmanar också regionerna att snarast öka antalet tester och bygga ut vaccinationsmöjligheterna.

Vad du kan göra

 • Vaccinera dig!
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
 • Testa dig – i Stockholms län beställs testkit via appen Alltid öppet eller på 1177.
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Distansarbeta om möjligt
 • Undvik resor med kollektivtrafik i rusningstid
 • Om du inte kan undvika trängsel – använd munskydd

Röd varning för kraftiga vindar och kraftigt snöfall i Västra Götaland – stora fara för befolkningen

För första gången sedan de nya varningssymbolerna infördes utfärdar nu SMHI röd varning för kraftiga vindar och kraftigt snöfall i Västra Götalands län. Varningen innebär en väderutveckling som kan utgöra stor fara för allmänheten och som kan orsaka skada på samhällsviktig infrastruktur eller allvarliga störningar i samhällsviktig service och samhällsviktiga funktioner. Även delar av Hallands, Jönköping och Kronobergs län omfattas av orange och gul vädervarning. Enligt SMHI kan det i dessa län falla mellan 10-15 centimeter snö.

Varningen gäller från onsdag den 1 december och väntas pågå till den 2 december. Som mest kan det falla mellan 30-40 centimeter snö. I kombination med hårda vindar varnas för snödrev och kraftig påverkan på samtliga trafikslag (väg, tåg och flyg). Även strömavbrott och avbrott i datakommunikationer kan inträffa.

Röd varning för kraftigt oväder i Västra Götalands län

SMHI:s vädervarning

Bekräftade fall av omikron-varianten av covid-19 i Sverige

Uppdaterad den 29 december, kl 23.55

Under eftermiddagen kom uppgifter om att Region Skåne har ett konstaterat fall av omikron, som är en variant av covid-19. Även Region Jönköping har två konstaterade omikron-patienter.

Fortfarande vet vi inte om omikronvarianten är mer farlig än den just nu i Sverige dominerande varianten delta. Enligt experterna kommer det att dröja ytterligare 2-3 veckor innan vi har mer pålitliga data om hur sjuka patienterna blir av varianten.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande

Pressmeddelande från Region Skåne: Ett fall av omikron i Region Skåne

Omikron skapar oro – det vet vi om den nya virusvarianten av covid-19

För några veckor sedan detekterades en ny mutation, Omikron, av covid-19. WHO har benämnt varianten, enligt Pangolin-klassificeringen, till B1.1.529, och har fått namnet omikron. WHO har klassificerat virusvarianten som av särskild betydelse. Viruset verkar vara den dominerande varianten i södra Afrika där flera hundra fall konstaterats den senaste dagarna. Resenärer som varit i regionen och som har testats har visat sig bära på den nya varianten, Fall har påträffats i bland annat Belgien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Sverige

I Sverige har vi inte några konstaterade fall än men det är bara fråga om timmar eller dagar innan vi har de första fallen. Den nya varianten har orsakat oro på världens börser och fått regeringar och myndigheter att snabbt införa restriktioner och förbud. Även i Sverige har vaksamheten skärpts och Folkhälsomyndigheten (FoHM) har gett rekommendationer till dem som varit på resa i södra Afrika.

I nuläget vet vi inte hur virusvarianten kommer att påverka hur sjuk man blir i covid-19. I de konstaterade fallen har ovanliga symtom för covid-19 iakttagits. Symtomen verkar vara mildare än de som deltavarianten ger. Den ger inte heller smak- och luktbortfall. Däremot har flera uppvisat en mycket stor trötthet. Om dessa symtom gäller även för äldre som insjuknar i varianten vet man inte eftersom det inte finns något känt fall ännu. Vi vet inte heller hur de som är vaccinerade och de som haft genomgången infektion i de tidigare virusvarianterna av covid-19 kommer att reagera på omikron.

Forskarnas oro

Ett antal forskare och läkare har uttalat sig om den nya varianten men dessa uttalanden bygger än så länge på mycket begränsad data. Bedömningen från experterna är att det kommer att dröja 2-3 veckor innan man har så mycket data att man dra tillräckligt pålitliga slutsatser om omikrons farlighet.

Tills dess gäller de rekommendationer som hittills gällt sedan pandemin startade i mars 2020.

 • Stanna hemma vid misstanke om luftvägssymtom
 • Tvätta händerna noga
 • Håll avstånd
 • Använd munskydd
 • Jobba hemma om det är möjligt
 • Umgås bara med personer du känner väl och som är vaccinerade

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Konstnären Lars Vilks och två poliser omkomna i svår trafikolycka på E4:n utanför Markaryd

Konstnären Lars Vilks och två poliser omkom i en våldsam krasch när den civila de färdades med kolliderade med en lastbil på E4:n utanför Markaryd tidigare idag. Larmet inkom vid kl 15.25 till räddningstjänsten och polisen. Vid olyckan fattade båda fordonen eld och fick omfattande brandskador. Lastbilsföraren vårdas just nu på sjukhus för allvarliga skador.

Närmare omständigheter kring olyckan är i nuläget oklara. Särskilda åklagarkammaren kommer rutinmässigt att utreda händelsen eftersom två polismän är inblandade i olyckan. Brottsmisstanken är misstanke om vållande till annans död. Trafiken på E4:n kommer att vara avstängd under åtminstone till kl 03 måndag morgon medan polisen genomför en teknisk undersökning på platsen.

Lars Vilks var en av Sveriges mest kontroversiella konstnärer, född 1946. I 14 år levde han med ett permanent polisskydd på grund av ett överhängande dödshot kopplade till hans konstnärliga skapande. Lars Vilks blev 75 år.

Länksamling

Polisens uttalande med anledning av olyckan

Konstnären Lars Vilks och två poliser döda i svår trafikolycka utanför Markaryd – SVT Småland

Två poliser och skyddsperson döda i trafikolycka på E4:n utanför Markaryd – Lars Vilks förolyckad – Nyheterna TV4

Konstnären Lars Vilks – Wikipedia

Charlotte Petri Gornitzska ny GD för MSB

Nuvarande assisterande generalsekreteraren för UNICEF, Charlotte Petri Gornitzska blir ny generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Petri Gornitzska har tidigare varit generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige, GD för SIDA och har erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete inom OECD.

Petri Gornitzka tillträder den 10 december i år. Tills dess fungerar Camilla Asp som tillförordnad GD.

Flera tillslag i Göteborg i jakten på bombman

Det har varit en händelserik dag för göteborgarna. Under förmiddagen framkom det att den man som är misstänkt för explosionen på Övre Husargatan försökt hjälpa en nära anhörig i en hyrestvist i den aktuella fastigheten. Verkställigheten skulle ske med Kronofogden några timmar senare den dagen. I jakten på den misstänkte gärningsmannen har polisen gjort tillslag på flera adresser i eller i närheten av Annedal. Eftersom mannen betecknas som farlig för allmänheten har säkerhetsnivån varit hög med bland annat biträde av räddningstjänsten och prehospital ledningsenhet.

Under tiden som dessa insatser pågått har man också hanterat ett inringt bombhot mot en vårdcentral i Linnéstaden. Vårdcentralen utrymdes inledningsvis men efter kontroll av polisen kunde man inrymma vårdcentralen igen och häva avspärrningarna.

Däremot fortsatte insatserna på andra adresser och ännu vid 18.30-tiden pågick polisens insats. Polisen uppger att man kommer att fortsätta kontrollera olika adresser med kopplingar till den misstänkte mannen som är anhållen i sin utevaro på sannolika skäl.


Friskrivning: Denna text baseras på en pågående händelse. Uppgifterna är inte verifierade av oberoende källor. Texten kan komma att ändras när ytterligare information framkommer eller på grund av händelseutvecklingen – RED.

En anhållen i sin utevaro för explosion i Göteborg

En person har anhållits i sin utevaro som misstänkt för att ha att göra med sprängningen av ett bostadshus på Övre Husargatan i Göteborg. Det uppger flera av varandra oberoende mediakällor. Mannen misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse är känd av polisen i aktuella ärenden. Mannen och hans mamma hade vid tillfället för sprängningen en pågående vräkningsärende med fastighetsägaren Ernst Rosén AB. Kronofogden skulle samma dag som sprängningen inträffade ha verkställt vräkningen.

Polisen vill vare sig bekräfta eller dementera uppgifterna med hänvisning till förundersökningssekretessen och att man är inne i ett känsligt läge i utredningen.

Kraftig brand efter explosion i centrala Göteborg

Strax före klockan 05 (04:47) på tisdagens morgon larmades räddningstjänsten om en explosion följt av en kraftig brand i ett flerbostadshus på Övre Husargatan i centrala Göteborg. Skadorna på fastigheten är omfattande och minst tre trapphus med lägenheter är drabbade av den brand som följde på detonationen.

Enligt ett pressmeddelande från Räddningstjänsten Storgöteborg har totalt 16 personer förts till sjukhus. Av dem är det tre av dem som betecknas som allvarligt skadade och dessa vårdas på IVA. Ytterligare en person med allvarliga skador vårdas på annan avdelning på Östra Sahlgrenska sjukhuset. 12 personer har åkt i buss till Mölndals sjukhus för att få omsett mindre allvarliga skador. Hela fastigheten är utrymd och räddningstjänsten räknar med att arbeta flera timmar till för att släcka de bränder som uppstått i fastigheten på olika våningsplan. Vid 15-tiden berättade räddningstjänsten att branden i fastigheten var under kontroll men ännu återstod ett antal timmar av brandsläckning och kontroll.

Tre vårdas på IVA

Enligt preliminära uppgifter har mer än 100 boende evakuerats till två närliggande kyrkor där Göteborgs stad har personal på plats från bl a socialtjänsten och räddningstjänsten genom att man aktiverat POSOM-funktionen. Alla boende som inte själva kan ordna sitt boende kommer att få hjälp av socialtjänsten och försäkringsbolagens representant.

Misstanke om brott

Enligt räddningstjänsten har explosionen skett avsiktligt vilket innebär att polisen arbetar med brottsmisstankar som rör allmänfarlig ödeläggelse alternativt allmänfarlig vårdslöshet. Under dagen har det framkommit att det bor personer som har vittnat eller ska vittna mot misstänkta individer med stark anknytning till grov organiserad brottslighet.

Omfattande blåljussamverkan

Räddningstjänsten hade som mest ett 20-tal enheter och ca 50 brandmän och ledningspersonal på plats. Ambulanssjukvården skickade inledningsvis 12 ambulanser och polisen ett mycket stort antal patruller till olycksplatsen.

Texten uppdateras löpande. Uppgifterna från olika blåljusaktörer är i vissa delar ofullständiga då det rör sig om en pågående händelse där information sammanställs från olika håll. Därför kan uppgifterna i artikeln komma att ändras. Detaljinformation i artikeln ska betraktas som preliminär.

Uppdatering kl 21.50

Uppgifter ikväll berättar att en av de skadade är en brandman som deltog i insatsen.

Fastighetsbolaget Ernst Rosèn AB meddelar de boende i fastigheten att ett stort antal trappuppgångar är avspärrade tills vidare. Mer information kommer att lämnas imorgon på ett informationsmöte klockan 13. 140 hyresgäster kommer att få tillbringa natten på hotell eller hos anhöriga och vänner.

Räddningstjänsten meddelar att man kommer att ha personal på plats hela natten.

Uppdatering 29 september kl 11.07

Polisen har nu gått in i fastigheten för att påbörja en teknisk undersökning.

Räddningstjänsten berättar att skadorna på fastigheten är betydligt större än man förväntade sig. Det är oklart hur detta kommer att påverka hyresgästernas möjligheter till återflyttning i närtid.

Samtliga personer som vårdats på IVA har nu fått lämna avdelningen för fortsatt vård på annan avdelning.

Artikellänkar

Information från fastighetsägaren Erik Rosén AB

Göteborgs stad om händelsen på Övre Husargatan

Kraftig explosion med efterföljande brand i flerbostadshus i Göteborg – GP

De mest drabbade delarna utrymda – SVT Väst

Statsministerns pressträff om händelsen – SVT Väst

Polisen: Någon kan ha placerat ut något farligt föremål avsiktligt – SR P4 Göteborg