RAPS News tar över Twitterkontot Mötesplats Samhällssäkerhet

Under de kommande tre veckorna kommer RAPS News att ratta Mötesplats Samhällssäkerhets Twitterkonto. Vi kommer att bevaka ämnen och frågor som är intressanta för Mötesplats Samhällssäkerhet 2021 som i år blir digitalt. Eventet går den 23-24 mars och är fullspäckat med intressanta föreläsare och ryckande aktuella ämnen.

Kika gärna in och bli en av följarna på Twitter!

FoHM och Regionerna kraftsamlar för att undvika en tredje smittvåg

FoHM (Folkhälsomyndigheten) och landets 21 regioner kraftsamlar nu för att om möjligt undvika en tredje smittvåg av covid-19. I flera regioner har antalet smittade ökat vilket medfört att vården återigen fått en ökning av patienter som kräver olika nivåer av slutenvård och högspecialiserad IVA-vård.

Samtidigt tyder alltmer på att den brittiska mutationen av covid-19 håller på att ta över som den dominerande varianten. Även om inget tyder på att den är farligare så verkar den smitta lättare. Det tillsammans med att sportlovsveckorna avlöser varandra i olika delar av landet gör att oron är stor för en tredje smittvåg hos FoHM och regionernas smittskyddsläkare.

Nya regionala rekommendationer

I flera regioner inför man nu rekommendationer om att alltid (alla tider på dygnet) bära munskydd i kollektivtrafiken, på platser där trängsel kan uppstå och vid besök på vårdcentraler, butiker och gallerior. Man bör också bära munskydd inomhus när man träffar eller umgås med personer som man inte känner eller som inte tillhör en social bubbla.

Regeringen aviserar nya åtgärder

Regeringen har aviserat att man kommer att besluta om nya och mer ingripande åtgärder för att minska smittspridningen. Exakt vad dessa åtgärder kommer att bli är återstår att se. Samtidigt meddelade regeringen idag att företagen även kommer att kunna söka omställningsstöd arbetsgivaromkostnader förutom kompensation för förlorad omsättning.

Nya regionala rekommendationer i Region Stockholm

Inget bra läge att slappna av – Region Skåne

Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari

En digital konferens och utställning med utgångspunkt i pågående pandemi –

Sverige har precis som andra länder världen över drabbats mycket hårt av pandemin. Globalt är covid-pandemin den svåraste och mest utmanande samhällskris som världen mött någonsin.

Utbrottet av Covid-19 prövar vår gemensamma förmåga att möta en storskalig kris och konsekvenserna av pandemins påfrestningar på samhälle och individ väntas prägla världen på alla områden och sektorer under lång tid framöver.

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

RAPS News är en av mediaambassadörerna för Mötesplats Samhällssäkerhet den 23-34 mars. Mötesplatsen i år blir helt digital med mycket aktuella och populära föreläsare. Inte minst är vi glada över att en övervägande majoritet av föreläsarna är kvinnor.

Camilla Asp tillförordnad generaldirektör för MSB

Regeringen utser avdelningschefen för krisberedskap och civilt försvar, Camilla Asp, som tillförordnad generaldirektör för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Camilla Asp, som är medlem av MSB:s ledningsgrupp, har arbetat på myndigheten med krisberedskap och civilt försvar sedan 2016. Hon har tidigare arbetat med koordinering och stöd på Svenska Kraftnät, varit stabschef på Skolverket och kansliråd vid Utbildningsdepartementet.

Förordnandet gäller tills ny ordinarie generaldirektör anställts av regeringen.

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB – MSB.se

Våldsamma protester i Washington DC

Texten uppdaterad 7 januari kl 12.15

Under eftermiddagen amerikansk tid har häpnadsväckande och våldsamma scener utspelats på Capitol Hill i samband med att kongressen skulle genomföra en omröstning om valresultatet. 100.000-tals demonstranter forcerade polisens avspärrningar runt kongressbyggnaden och lyckades tränga djupt in i kongressens lokaler. Fyra personer avled av de skador de ådrog sig i samband med en stor folkmassa trängde in i kongressbyggnaden. Minst 52 personer har gripits av polisen. Det är i skrivande stund oklart om de avlidna dog i samband med polisingripandet. Samtliga ledamöter och personal evakuerades till mer säkra delar av byggnaden. Även vicepresident Pence evakuerades.

Protesterna har sin bakgrund i att president Donald Trump förlorade valet i november. Såväl presidenten som en del av hans anhängare har haft svårt att acceptera valförlusten. En lång rad domstolsprocesser har pågått sedan dess utan att man fått något gehör i de olika rättsinstanserna.

På torsdagen meddelade president Donald Trump sig besegrad och lovade att maktöverföringen den 20 januari ska ske på ett fredligt sätt.

Washington DC:s borgmästare utfärdade ett utegångsförbud som trädde i kraft klockan 18 lokal tid samtidigt som alla demonstranter uppmanades att lämna Capitol Hill. En massiv insats av lokala och federala poliser samt soldater ur nationalgardet har sedan dess utrymt och säkrat kongressbyggnaderna. Man trycker också sakta men säkert tillbaka demonstranterna bort från Capitol Hill.

Kongressbyggnaden säkrad efter att Trumpanhängare stormade – SR Ekot

Här drabbar polis och demonstranter samman – SVT Nyheter

US Capitol secured, woman dead after rioters stormed the halls of Congress to block Biden’s win – CNN

Trump Calls for Protesters to Go Home After Congress Locks Down When Rioters Breach Capitol

Det muterade viruset även i Sverige

Folkhälsomyndigheten (FoHM) berättade vi en pressträff idag med Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att det muterade brittiska viruset även hittats i Sverige. Viruset har lett till att många länder inför tuffa restriktioner för inresa från Storbritannien.

Det nya muterade viruset är inte farligare men mer smittosamt. Myndigheterna fruktar att det nya muterade viruset kan komma att belasta sjuk-och hälsovården ytterligare om inget görs för att hejda smittspridningen. Av den anledningen har bl a Sverige infört förbud för resande från Storbritannien att resa in i landet. Vissa undantag gäller för bl a svenska medborgare och för de som utför godstransporter.

Vid pressträffen idag berättade FoHM att vaccinet anlänt till Sverige. Enligt en gemensam överenskommelse ska alla EU-länder påbörja vaccination av medborgare imorgon, den 27 december. Med början den 29 december är planen att Sverige ska få ca 90.000 doser per vecka. Antalet doser kommer sedan att öka successivt. Hälften av doserna sparas eftersom det krävs två doser av vaccinet innan man når full immunitet. Cirka 3 veckor efter att andra dosen getts har man fullt skydd mot covid-19.

Under pressträffen berättade man även att antalet smittade fortfarande ökar liksom antalet slutenvårdade. Sverige har sedan november haft en överdödlighet totalt sett. Man ska dock vara medveten om att det är svårt att räkna på överdödlighet statistiskt sett. Det handlar snare om att medelvärdet för det totala antalet döda nu ligger något över genomsnittet.

Mycket kraftig explosion i Nashville – utreds som terrorbrott

Flera amerikanska och svenska medier rapporterar om en mycket kraftig explosion i Nashville i Tennessee (USA). Explosionen inträffade vid halv sju-tiden lokal tid (ca kl 12.30 svensk tid) i Nashvilles nöjeskvarter. På bilder från området kan man se omfattande skador på byggnader, förkolnade träd och utbrända bilar. Tre personer uppges ha förts till sjukhus. Deras tillstånd ska inte vara kritiskt.

Enligt den lokala nyhetskanalen WTVF var polisen på väg till platsen för att kontrollera ett misstänkt fordon när explosionen inträffade. Ca 15 minuter före explosionen spelades ett meddelande upp som ögonvittnen tror kom från del husbil som senare exploderade. Meddelandet uppmanade alla i närheten att omedelbart evakuera området.

I området finns bl a AT&T:s lokaler och troligtvis flera federala byggnader. FBI har kopplats in och har gått ut med en vädjan till allmänheten där man ber om iakttagelser och vittnesuppgifter till händelsen.

Polisen utreder händelsen som ett terrorbrott och staden samarbetar nu nära med federala myndigheter för att klarlägga vad som ligger bakom explosionen.

Länkar till mer information

Witnesses report hearing gunshots, warning before vehicle explosion in downtown Nashville – WTVF

Bil kopplas till kraftig explosion i centrala Nashville – SVT Nyheter

Stor explosion i centrala Nashville – GöteborgsPosten

Explosion in Nashville that damaged dozens of buildings is believed to be an intentional act

Inresestopp från Storbritannien och Danmark

Regeringen meddelade på måndagen att inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark införs, på grund av den nya varianten av SARS-Cov-2-viruset (Covid-19). Förbudet träder i kraft vid midnatt, natten till tisdag 22 december. Regeringen har också beslutat om en avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien.

Förbudet innebär i huvudsak att alla personer förutom svenska medborgare som reser från Storbritannien eller Danmark kommer att avvisas om de försöker resa in i Sverige. Undantag kommer kunna göras för personer som transporterar gods och liknande. För Danmark kommer dessutom personer som arbetar eller bor i Sverige att kunna undantas.

Inreseförbudet gäller till och med 21 januari 2021 eller till dess annat meddelas.

Passagerarflygplan från Storbritannien stoppas från kl. 16.00 i dag, måndag, och fram till onsdag 23 december kl. 16.00. Detta i väntan på en gemensam EU-diskussion i frågan. Transportflyg omfattas inte av flygstoppet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar resenärer från Storbritannien, från 12 december och framåt, att testa sig för covid-19 så snart som möjligt. Resenärer från Storbritannien uppmanas stanna i hemkarantän och undvika kontakter i upp till 7 dagar. Testningen bör upprepas på dag fem från hemkomsten.

Text: Krisinformation.se

Länk till Regeringens pressmeddelande

Länk till Krisinformation.se

Ytterligare skärpta restriktioner och allmänna råd

Från den 24 december skärper FoHM föreskrifterna, restriktionerna och de allmänna råden i Sverige. Skärpningen sker mot bakgrund av att smittspridningen i samhället fortfarande ligger på en hög nivå vilket sätter hälso- och sjukvården under allt större press.

En del av det som tidigare varit allmänna råd blir nu rekommendationer, det som varit rekommendationer blir i de delar det är möjligt föreskrifter. Ansvaret för handeln och fastighetsägare av kommersiella och publika lokaler skärps ytterligare. Regeringen hotar också med en total nedstängning om rekomendationerna inte följs. Smittspridningen och därmed belastningen på vådsystemet måste till varje pris tyckas ned i avvaktan på vaccinet.

Restriktionerna i korthet

  • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
  • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
  • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
  • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
  • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
  • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen