Regeringen presenterade plan för successiv öppning av samhället

Vid statsministerns pressträff idag presenterades regeringens plan för en successiv öppning i fem steg där det fösta steget tas den 1 juni, steg två dem 1 juli , steg tre den 15 juli och steg fyra någon gång i september för att därefter följas av det femte och sista steget någon gång under hösten eller vintern.

De olika stegen är beroende av att smittspridningen fortsätter minska, att vaccineringen av befolkningen går enligt plan och att de restriktioner som gäller nu fortsätter att noggrant följas. Nedan följer ett utdrag ur statsminister Stefan Lövens pressträff där även socialminister Lena Hallengren, språkröret Per Bolund och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Steg 1

1 juni – Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.

Steg 2

1 juli – Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3

15 juli – Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4

September – Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5

Ej tidsbestämt – Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda.

Willys varuhus i brand i Knalleland i Borås

Strax före klockan 23 på fredagen larmades Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om en brand i Willys varuhus i köpcetrumet Knalleland i Borås. Räddningstjänsten åkte med tre enheter till adressen och försatte ytterligare enheter i beredskap.

Ganska snart visade sig det var en fullt utvecklad brand i varuhusets höglager och delar av butiken. I en livsmedelsbutik förvaras ganska mycket brandfarliga varor eller varor med högt energivärde vilket även kan ge en begränsad brand ordentligt skjuts att utvecklas till en mer omfattande brand.

Boende varnas med VMA

Vid 02-tiden utfärdade räddningsledaren ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som riktade sig till de boende med uppmaningen att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation eftersom rökutvecklingen var kraftig och den drev mot närliggande bostadsområden. Det brinner fortfarande kraftigt i byggnaden med brandspridning till taket som är av kärrpapp vilket skapar en mycket ohälsosam rök. VMA:t låg fortfarande kvar klockan 18.55, när denna artikel skrevs.

Misstanke om brott

Polisen rubricerar branden som misstänkt mordbrand och avvaktar nu att räddningstjänsten ska bli klara med sitt arbete. Enligt räddningsledaren har ingen prognos satts eftersom man räknar med många ytterligare timmars släckningsarbete. Polisen biträder i nuläget räddningstjänsten med avspärrningar av stora delar av handelsområdet. Samtliga infartsgator är avspärrade för att ge räddningstjänsten arbetsro.

Knalleland, som ligger på Ålagårdsvägen i Erikslund, är en handelsplats med ett stort antal fastigheter och butiker. Det som nu brinner är ett höglager samt Willys livsmedelsvaruhus.

Länksamlingar

Storbrand i Willys varuhus i Borås – allmänheten varnas – SVT Väst

VMA (Viktigt meddelande till Allmänheten) i på Ålagårdsvägen och ErikslundSveriges Radio P4 Sjuhärad

Polisen i Region Västra Götaland om branden i Borås

Känd fotograf gick vilse hos SVT – greps av polis

När fotografen och influensern Bingo Rimér skulle spela in ett avsnitt av Relationspodden visste han inte att det skulle leda till att han bidrog till att avslöja en allvarlig säkerhetsbrist hos Sveriges Television. Det visade sig nämligen att man kunde ta sig in i SVT:s lokaler genom att hoppa ner till en avsats i en park som sedan leder raka vägen in i mediabolagets personalmatsal.

Bingo Rimér är en av landets mest kända fotografer och influensers. Tillsammans med Katrin Zytomierska spelar han varje vecka in ett avsnitt av deras gemensamma Relationspodden. Eftersom han inte befann sig på samma plats som sin poddkompis gjordes inspelningen över mobilen. Men efter en stund blev störde vinden inspelningen så mycket att Bingo valde att söka en mer vindskyddad plats. Föga anande han vad som bli konsekvensen av det beslutet.

Greps av skyddsvakter

Sveriges Televisions lokaler på Gärdet i Stockholm är klassat som ett skyddsobjekt. Det innebär att det är ett brott att beträda skyddsobjektet om man inte är behörig att göra det. I princip innebär det att du får anmäla dig i receptionen och sedan vänta på att någon som jobbar i lokalerna följer dig till och från lokaliteterna innanför skalskyddet. Om man som Bingo hoppar ner på en avsats som sedan leder in till en lokal som är klassad som skyddsobjekt gör man sig skyldig till ett brott mot lag om skydd av samhällsviktiga anläggningar (1990:217). Brottet ger i normalfallet böter men det finns också fängelse i högst ett år i straffskalan.

När inspelningen var avslutad var tanken att han skulle lämna den park han trodde att han befann sig i. Men det fanns ingen väg ut i det fria och därmed återstod bara att gå inom genom en dörr som visade sig leda rakt in till SVT:s personalrestaurang. Allt hade kanske varit gott och väl om han hittat till entrén själv men eftersom han inte hade något att dölja frågade han en väktare om hjälp att hitta vägen ut vilket ledde till att de under tiden småpratade lite. Och då undslapp sig hur han tagit sig in i SVT:s lokaler. I samma stund förändrades väktarens ton och det larmades helt enligt instruktionerna såväl skyddsvakter som polis. De tillskyndande skyddsvakterna grep naturligtvis inkräktaren, även det enligt gällande regler och lag, i avvaktan på att polisen skulle anlända. Den prekära situationen blev än mer pinsam eftersom han inte hade med sig någon legitimation.

Allvarlig säkerhetsbrist

Det är visserligen allvarligt att obehörigen beträda ett skyddsobjekt. Och det är straffbart vare sig man gör det avsiktligt eller av oaktsamhet. Men det som är det riktigt allvarliga i sammanhanget är att Sveriges Television har en allvarlig brist i sitt fysiska säkerhetsskydd. Det ska för det första inte vara möjligt att obehörigen ta sig in i SVT:s lokaler på det sätt som Bingo Rimér gjorde. För det andra begick väktaren tjänstefel som inte omedelbart frågade honom vem han var och vad han hade för ärende i byggnaden. Det borde också vara så att besökare till SVT:s lokaler har någon form av besöksbricka alternativt finns inskrivna i besökshanteringssystemet. För det tredje kan detta indikerar att SVT:s medarbetare tillåter besökare att själva vandra runt i det skyddsklassade lokalerna. Beroende på hur skalskyddet är uppbyggt kan det faktiskt vara olagligt att låta en besökare hitta sin egen väg ut ur SVT:s lokaler. Men det är också i olämpligt. Besökare ska följas hela vägen från och till receptionen för att undvika prekära problem med skyddspersonalen.

Korrekt ingripande

I sammanhanget är det viktigt att framhålla att såväl skyddsvakter som poliser agerat helt korrekt när de grep Bingo Rimér. Efter det obligatoriska inledande förhöret var det också helt rätt att släppa honom. Den vidare handläggningen av förundersökningen kommer att medföra att han tillsammans med sin advokat kallas till ett ytterligare polisförhör. Därefter kommer polisens förundersökningsledare att sammanställa en rapport som åklagaren tar ställning till. Därefter beslutar denne om ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas eller om åtal ska väckas. Om ärendet går till åtal och det blir fällande dom, är den mest troliga påföljden böter, eller om brottet anses ringa kan det rentav stanna vid ett strafföreläggande.

I just det här fallet tror jag djärvt nog inte att något brott begåtts – vare sig uppsåtligt eller av oaktsamhet. Omständigheterna i ärendet talar starkt för att det var en ren olyckshändelse. Intrånget hade aldrig skett om det inte var för han var mitt i en inspelning av Relationspodden. Däremot är händelsen allvarlig för SVT som uppenbarligen inte har ett fullgott skydd mot fysiska intrång i deras lokaler på Gärdet.

25-tal anlagda bränder i Eskilstuna – teori om hämndmotiv mot polisen

Foto: RAPS News

Ett 25-tal fordon sattes sent igår kväll och under natten i brand på olika platser i Eskilstuna. Räddningstjänsten hann inte med att släcka bilarna i den takt larmen kom in och många fick se sina bilar totalförstörda. Polisen tvingades avdela resurser för att leta efter en påstått beväpnad man som gick om kring i staden, skydda polishuset mot skadegörelse och skydda räddningstjänstens personal mot angrepp.

Polisen misstänker hämndmotiv

Enligt polisområdeschefen i Eskilstuna kan bränderna vara en hämnd för tidigare ingripanden man gjort mot en person som nu sitter häktad i ett ärende. Uttalandet görs mot bakgrund av att man tror att gärningspersonerna falsklarmade om en beväpnad person. Dessutom attackerades polishuset med brandbomber och såväl poliser som dess fordon utsattes för skadegörelse under söndagen.

Fler synliga poliser

Polisområdenschefen har begärt och fått nationell förstärkning från bland annat NOA med polishelikopter och med polispersonal från närliggande polisregioner. Den närmsta tiden kommer fler poliser att vara synliga på stan och även utredningsverksamheten förstärks för att klara av den kraftigt ökande utredningsbördan.

Polisen har gripit minst tre personer som misstänkta för grov skadegörelse. Ytterligare gripanden är att vänta då man anser att långt fler personer deltog i ordningsstörningarna. Ytterligare brottsmisstankar kan också komma att läggas till i de förundersökningar som nu pågår. Polisen utreder också om radhusbranden i lördags i Stenby, då en hel raduslänga totalförstördes, kan kopplas till de nu gängrelaterade brottsliga handlingarna.

Ingen människa har kommit till skada i samband med bränderna.

Uppdatering den 18 maj kl 18.05

Åklagaren har under dagen beslutat upphäva anhållandet för de tre personer som greps som misstänkta för grov skadegörelse i samband med bränderna. Enligt åklagaren släpps de eftersom bevisläget är sådant att han inte kan räkna med en fällande dom om de åtalas.

Förundersökningen fortsätter dock och ytterligare gripanden kan inte uteslutas.

Frilansfotografen Tobias Sternhag om bränderna:

Polisen i Eskilstuna får förstärkning – SR P4 Sörmland

20-tal bränder i Eskilstuna – SVT Sörmland

Polisen: Det kan röra sig om en koordinerad attack – SVT Sörmland

Bensin uthälld vid polisstationen – SR P4 Sörmland

Polisen misstänker att bilbränderna är en hämndaktion – SR P4 Sörmland

15-tal bilbränder under kvällen – Etunawebben

Ny EU-förordning om drönare

Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

Den 1 januari 2021 trädde en ny EU-förordning i kraft för privatpersoner som flyger drönare. I Storstockholm innebär det att du som privatperson inte får flyga med din drönare inom en radie på 500 meter från en olycksplats. Förbudet gäller även när räddningstjänsten inte använder drönare vid insatsen.

Bakgrunden till direktivet och att det nu blivit lag i Sverige är att allt fler privatpersoner och medieföretag använder drönare. Det finns en oro att ovana operatörer kan orsaka olyckor eller försvåra räddningsinsatser. Många respekterar inte den personliga integriteten utan använder drönare för att ta närgångna bilder från en olycksplats.

Viktigt verktyg vid polis- och räddningsinsatser

På bilden syns den utrustning som brandförsvaret använder för att varna för att man använder drönare. Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF).

De senaste åren har drönare anpassade för polisära eller räddningstjänständamål ökat i användning. Idag använder polisen regelbundet drönare för att t ex övervaka demonstrationer och andra typer av kommenderingar. Räddningstjänsten kan skicka upp en drönare för att från luften skapa sig en bättre lägesbild vid t ex en skogsbrand. Bilderna kan sedan analyseras av räddningsledaren på plats och hos räddningscentralen för att bestämma vilken taktik man ska använda för insatsen.

Undantag

I den nuvarande lagstiftningen finns det möjlighet för en räddningsledare att i vissa fall tillåta en drönaroperatör att flyga innanför den lagstadgade radien på 500 meter. Huruvida detta undantag har gjorts eller kommer att göras i framtiden för t ex nyhetsfotografer är oklart. Tills dess gäller det för dig som privatperson eller frilansfotograf att vara observant så att du inte bryter flygförbudszonen i lufttrummet ovanför en olycksplats eller insatsområde.

Tillstånd krävs

Som operatör av en drönare måste du i flera fall få ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i länken nedan. Som operatör måste du följa de regler finns och inte överträda förbud om att flyga i avlysta luftrum. Avlysningen av ett luftrum kan vara någon timmer eller längre perioden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vilka avlysningar som gäller där du flyger.

Bildpolicy

Vi på RAPS News använder inte drönare. Vår policy är att man alltid ska vara försiktig med bildpubliceringar som kan vara känsliga för de personer som syns på bilderna. Vi gör en granskning innan vi lägger upp filmklipp eller fotografier samt maskerar personer på bilderna om publiceringen kan vara känslig eller kränkande för en enskilde. Vi vill också att du hör av dig om du anser att någon bild som vi publicerat tidigare kan vara olämplig. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att låta bilden förbli publicerad efter förnyad prövning.

Läs mer om Storstockholms brandförsvars drönare här

Läs mer om reglerna för dig som operatör för en drönare – Transportstyrelsen

Lyssna på avsnittet Drönare inom räddningstjänsten, i podden Det operativa ledarskapet

Flera explosioner på olika adresser i Malmö

Tre explosioner inträffade inom en halvtimme på olika adresser  i Malmö. Den första inträffade 02.45 på Docentgatan, den andra kl 02.52 på Nydalavägen i ett flerfamiljshus. Samtliga boende tvingades evakuera sina bostäder, och den tredje 20 minuter senare i en butik på Sörbäcksgatan. 

Vid 04-tiden inkom ytterligare ett larm om ett bombhot på Docentgatan. Det ska handla om en misstänkt sprängladdning som inte detonerat. 

Stora resurser från polisen, räddningstjänsten och ambulansen har engagerats i händelserna. Så vitt är känt har inga personer skadats allvarligt. En persen medtogs av sjukvårdspersonal för kontroll på sjukhus.

Polisen är övertygad om att explosionerna har ett samband. Ingen person har gripits. 

Tre explosioner inom en halvtimme i Malmö – SVT Skåne

#malmö #nydala #detonation #explosioner #docentgatan #nydalavägen #sörbäcksgatan #rcsyd #polisen #ambulansen #räddningstjänstensyd #rapsnews