Medeltidsbyggnad eldhärjad i centrala Laholm

En medeltida fastighet som inrymmer en Synsambutik eldhärjades vid klockan 03-tiden natten mot måndagen i centrala Laholm. Inledningsvis var ett helt kvarter med mestadels medeltida byggnader hotade men räddningstjänsten lyckades begränsa branden till den branddrabbade fastigheten. Enligt räddningstjänsten kommer fastigheten att få brinna ner till grunden medan skyddar intilliggande grannfastigheterna .

En kran har beställts för att kunna lyfta bort bråte och komma åt att släcka mindre bränder. Själva släckningsarbetet uppskattas vara klart vid 8-tiden därefter kommer man att låta en släckbil att vara för bevakning och eftersläckning.

Det är i nuläget oklart varför branden uppstod. Polisen har inlett en förundersökning med brottsmisstanken mordbrand och en teknisk undersökning kommer att göras så snart det är säkert att beträda brandplatsen.

Källa: SVT Halland

Deltavarianten stoppar Storbritannien att öppna upp –

Storbritannien skjuter upp öppningen av samhället sedan den s k Deltavarianten av covid-19 lett till ett kraftigt ökat antal smittofall. Datumet för den framflyttade öppningen är den 19 juli.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) följer noggrant utvecklingen och har sedan ett par dagar tillbaka beslutat om smittspårning av Deltavarianten. Mycket talar också för att det kommer att behövas en tredje vaccinering befolkningen.

Deltavarianten är den hybrid som av många anses ha sitt ursprung på den indiska halvön. Den är nu på många håll den mest spridda varianten av covid-19. Enligt brittiska myndigheter är den upp till 60 % mer smittosam än den brittiska varianten (som tidigare var den mest spridda i många europeiska länder, däribland Sverige).

Spridning i 13 län

Deltavarianten är, enligt FoHM, spridd i 13 län i Sverige. Regionsmittskyddsläkare har har särskilt fokus på Värmland och Blekinge, där den just nu verkar ha stor spridning.

Viktigt att följa rekommendationer och restriktioner

Avgörande för Sverige liksom andra länder som just nu mer eller mindre öppnar upp är att befolkningen följer rekommendationerna och restriktionerna såväl regionalt som nationellt. Även om ca 50 % av befolkningen har fått minst en dos finns det 50 % som ännu inte fått sin första vaccinering. Målsättningen är att alla ska ha fått minst en vaccindos den 1 september. Därför måste denna grupp som inte anses tillhöra riskgrupperna men ändå kan bli allvarligt sjuka i covid-19 följa restriktionerna noggrant. Om inte rekommendationerna följs kommer smittspridningen att ta fart igen. Då ökar också möjligheterna för att regeringen pausar med ytterligare steg gällande att lyfta restriktionerna.

Källa: SVT Nyheter och SR Ekot

Kraftig skogsbrand utanför Mora – allmänheten uppmanas hålla sig borta

Foto: RAPS News (Arkivbild)

En kraftig skogsbrand rasar just nu vid sjön Musi i Mora kommun. Branden är inte under kontroll och har ett kraftigt förlopp, enligt räddningsledaren. Allmänheten uppmanas i ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) att hålla sig borta från området eftersom det finns risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört.

Ett boningshus har evakuerats och detta försöker nu brandmännen skydda mot branden. Områden med boningshus i Kumbelnäs som tidigare varit hotade är nu inte längre i farozonen.

Skogsbranden upptäcktes vid 16-tiden och räddningstjänster från fler stationer larmades ut. Vid 19-tiden begärdes flygunderstöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med vattenbombande helikopter som har haft viss effekt. För att hålla begränsningslinjerna använder man också gödselspridare med dränker in dessa med vatten. Gödselspridare har visat sig har mycket god brandbegränsande effekt.

Prognosen för räddningstjänstens insats är satt till 1-2 dygn. Förutom ett 50-tal brandmän biträder även polisen med resurser och hjälper till med evakueringar av bostäder.

VMA i Mora i Dalarnas län – SR P4 Dalarna

Kraftig skogsbrand utanför Mora – SVT Dalarna

Willys varuhus i brand i Knalleland i Borås

Strax före klockan 23 på fredagen larmades Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om en brand i Willys varuhus i köpcetrumet Knalleland i Borås. Räddningstjänsten åkte med tre enheter till adressen och försatte ytterligare enheter i beredskap.

Ganska snart visade sig det var en fullt utvecklad brand i varuhusets höglager och delar av butiken. I en livsmedelsbutik förvaras ganska mycket brandfarliga varor eller varor med högt energivärde vilket även kan ge en begränsad brand ordentligt skjuts att utvecklas till en mer omfattande brand.

Boende varnas med VMA

Vid 02-tiden utfärdade räddningsledaren ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som riktade sig till de boende med uppmaningen att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation eftersom rökutvecklingen var kraftig och den drev mot närliggande bostadsområden. Det brinner fortfarande kraftigt i byggnaden med brandspridning till taket som är av kärrpapp vilket skapar en mycket ohälsosam rök. VMA:t låg fortfarande kvar klockan 18.55, när denna artikel skrevs.

Misstanke om brott

Polisen rubricerar branden som misstänkt mordbrand och avvaktar nu att räddningstjänsten ska bli klara med sitt arbete. Enligt räddningsledaren har ingen prognos satts eftersom man räknar med många ytterligare timmars släckningsarbete. Polisen biträder i nuläget räddningstjänsten med avspärrningar av stora delar av handelsområdet. Samtliga infartsgator är avspärrade för att ge räddningstjänsten arbetsro.

Knalleland, som ligger på Ålagårdsvägen i Erikslund, är en handelsplats med ett stort antal fastigheter och butiker. Det som nu brinner är ett höglager samt Willys livsmedelsvaruhus.

Länksamlingar

Storbrand i Willys varuhus i Borås – allmänheten varnas – SVT Väst

VMA (Viktigt meddelande till Allmänheten) i på Ålagårdsvägen och ErikslundSveriges Radio P4 Sjuhärad

Polisen i Region Västra Götaland om branden i Borås

25-tal anlagda bränder i Eskilstuna – teori om hämndmotiv mot polisen

Foto: RAPS News

Ett 25-tal fordon sattes sent igår kväll och under natten i brand på olika platser i Eskilstuna. Räddningstjänsten hann inte med att släcka bilarna i den takt larmen kom in och många fick se sina bilar totalförstörda. Polisen tvingades avdela resurser för att leta efter en påstått beväpnad man som gick om kring i staden, skydda polishuset mot skadegörelse och skydda räddningstjänstens personal mot angrepp.

Polisen misstänker hämndmotiv

Enligt polisområdeschefen i Eskilstuna kan bränderna vara en hämnd för tidigare ingripanden man gjort mot en person som nu sitter häktad i ett ärende. Uttalandet görs mot bakgrund av att man tror att gärningspersonerna falsklarmade om en beväpnad person. Dessutom attackerades polishuset med brandbomber och såväl poliser som dess fordon utsattes för skadegörelse under söndagen.

Fler synliga poliser

Polisområdenschefen har begärt och fått nationell förstärkning från bland annat NOA med polishelikopter och med polispersonal från närliggande polisregioner. Den närmsta tiden kommer fler poliser att vara synliga på stan och även utredningsverksamheten förstärks för att klara av den kraftigt ökande utredningsbördan.

Polisen har gripit minst tre personer som misstänkta för grov skadegörelse. Ytterligare gripanden är att vänta då man anser att långt fler personer deltog i ordningsstörningarna. Ytterligare brottsmisstankar kan också komma att läggas till i de förundersökningar som nu pågår. Polisen utreder också om radhusbranden i lördags i Stenby, då en hel raduslänga totalförstördes, kan kopplas till de nu gängrelaterade brottsliga handlingarna.

Ingen människa har kommit till skada i samband med bränderna.

Uppdatering den 18 maj kl 18.05

Åklagaren har under dagen beslutat upphäva anhållandet för de tre personer som greps som misstänkta för grov skadegörelse i samband med bränderna. Enligt åklagaren släpps de eftersom bevisläget är sådant att han inte kan räkna med en fällande dom om de åtalas.

Förundersökningen fortsätter dock och ytterligare gripanden kan inte uteslutas.

Frilansfotografen Tobias Sternhag om bränderna:

Polisen i Eskilstuna får förstärkning – SR P4 Sörmland

20-tal bränder i Eskilstuna – SVT Sörmland

Polisen: Det kan röra sig om en koordinerad attack – SVT Sörmland

Bensin uthälld vid polisstationen – SR P4 Sörmland

Polisen misstänker att bilbränderna är en hämndaktion – SR P4 Sörmland

15-tal bilbränder under kvällen – Etunawebben

Ny EU-förordning om drönare

Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

Den 1 januari 2021 trädde en ny EU-förordning i kraft för privatpersoner som flyger drönare. I Storstockholm innebär det att du som privatperson inte får flyga med din drönare inom en radie på 500 meter från en olycksplats. Förbudet gäller även när räddningstjänsten inte använder drönare vid insatsen.

Bakgrunden till direktivet och att det nu blivit lag i Sverige är att allt fler privatpersoner och medieföretag använder drönare. Det finns en oro att ovana operatörer kan orsaka olyckor eller försvåra räddningsinsatser. Många respekterar inte den personliga integriteten utan använder drönare för att ta närgångna bilder från en olycksplats.

Viktigt verktyg vid polis- och räddningsinsatser

På bilden syns den utrustning som brandförsvaret använder för att varna för att man använder drönare. Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF).

De senaste åren har drönare anpassade för polisära eller räddningstjänständamål ökat i användning. Idag använder polisen regelbundet drönare för att t ex övervaka demonstrationer och andra typer av kommenderingar. Räddningstjänsten kan skicka upp en drönare för att från luften skapa sig en bättre lägesbild vid t ex en skogsbrand. Bilderna kan sedan analyseras av räddningsledaren på plats och hos räddningscentralen för att bestämma vilken taktik man ska använda för insatsen.

Undantag

I den nuvarande lagstiftningen finns det möjlighet för en räddningsledare att i vissa fall tillåta en drönaroperatör att flyga innanför den lagstadgade radien på 500 meter. Huruvida detta undantag har gjorts eller kommer att göras i framtiden för t ex nyhetsfotografer är oklart. Tills dess gäller det för dig som privatperson eller frilansfotograf att vara observant så att du inte bryter flygförbudszonen i lufttrummet ovanför en olycksplats eller insatsområde.

Tillstånd krävs

Som operatör av en drönare måste du i flera fall få ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i länken nedan. Som operatör måste du följa de regler finns och inte överträda förbud om att flyga i avlysta luftrum. Avlysningen av ett luftrum kan vara någon timmer eller längre perioden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vilka avlysningar som gäller där du flyger.

Bildpolicy

Vi på RAPS News använder inte drönare. Vår policy är att man alltid ska vara försiktig med bildpubliceringar som kan vara känsliga för de personer som syns på bilderna. Vi gör en granskning innan vi lägger upp filmklipp eller fotografier samt maskerar personer på bilderna om publiceringen kan vara känslig eller kränkande för en enskilde. Vi vill också att du hör av dig om du anser att någon bild som vi publicerat tidigare kan vara olämplig. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att låta bilden förbli publicerad efter förnyad prövning.

Läs mer om Storstockholms brandförsvars drönare här

Läs mer om reglerna för dig som operatör för en drönare – Transportstyrelsen

Lyssna på avsnittet Drönare inom räddningstjänsten, i podden Det operativa ledarskapet

Kraftig takbrand i Jakobsberg

Brandkåren Attunda larmades strax före klockan 10 på tisdagens förmiddag om en takbrand på ett flerbostadshus under renovering. Trots att brandstationen bara ligger några minuters körväg från adressen var branden kraftig redan vid framkomst. Branden fick snabbt spridning i krypvinden. Räddningsledaren beslutade då att taket fick brinna av. Samtidigt sattes rökdykare in för att via … Fortsätt läsa “Kraftig takbrand i Jakobsberg”

Foto: RAPS News

Brandkåren Attunda larmades strax före klockan 10 på tisdagens förmiddag om en takbrand på ett flerbostadshus under renovering. Trots att brandstationen bara ligger några minuters körväg från adressen var branden kraftig redan vid framkomst. Branden fick snabbt spridning i krypvinden. Räddningsledaren beslutade då att taket fick brinna av. Samtidigt sattes rökdykare in för att via trappuppgångarna och flera höjdfordon slå ner branden.

Enligt RC Mitt skickades ett 10-tal enheter från flera brandstationer samt ledningsresurser. Järfälla kommun skickade ett kristeam till platsen för att hjälpa till med stöd och utrymning av närliggande förskolor och grundskolor. Man planerade också för att kunna utrymma äldreboendet som en stund låg i vindriktningen för röken.

Klockan 11.30 beslutade räddningsledaren att de kvarvarande boende i den branddrabbade fastighetslängan skulle utrymmas till närliggande lokaler som kommunen disponerar. Klockan 12.30 beslutade räddningsledningen utfärda ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) om att boende och de som vistades i området skulle gå inomhus eller lämna området på grund av den mycket kraftiga rökutvecklingen.

Stora delar av vinden har brunnit av och en lägenhet är brandpåverkad i mindre omfattning. Övriga bostäder är i stort sett intakta. Till platsen skickades även restvärdesledare med uppgift att samordna restvärdesräddning och akuta försäkringsfrågor för de boende.

Polisen utreder händelsen som misstänkt grov allmänfarlig vårdslöshet utan någon misstänkt person.

Räddningstjänsten räknar med att stanna kvar större delen av tisdagskvällen för eftersläckning och efterbevakning.

Takarbete startade kraftig takbrand i Jakobsberg

Foto: RAPS News

Brandkåren Attunda larmades strax före klockan 10 på tisdagens förmiddag om en takbrand på ett flerbostadshus under renovering. Trots att brandstationen bara ligger några minuters körväg från adressen var branden kraftig redan vid framkomst. Branden fick snabbt spridning i krypvinden. Räddningsledaren beslutade då att taket fick brinna av. Samtidigt sattes rökdykare in för att via trappuppgångarna och flera höjdfordon slå ner branden.

Enligt RC Mitt skickades ett 10-tal enheter från flera brandstationer samt ledningsresurser. Järfälla kommun skickade ett kristeam till platsen för att hjälpa till med stöd och utrymning av närliggande förskolor och grundskolor. Man planerade också för att kunna utrymma äldreboendet som en stund låg i vindriktningen för röken. 

Klockan 11.30 beslutade räddningsledaren att de kvarvarande boende i den branddrabbade fastighetslängan skulle utrymmas till närliggande lokaler som kommunen disponerar. Klockan 12.30 beslutade räddningsledningen utfärda ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) om att boende och de som vistades i området skulle gå inomhus eller lämna området på grund av den mycket kraftiga rökutvecklingen. 

Stora delar av vinden har brunnit av och en lägenhet är brandpåverkad i mindre omfattning. Övriga bostäder är i stort sett intakta. Till platsen skickades även restvärdesledare med uppgift att samordna restvärdesräddning och akuta försäkringsfrågor för de boende. 

Polisen utreder händelsen som misstänkt grov allmänfarlig vårdslöshet utan någon misstänkt person. 

Räddningstjänsten räknar med att stanna kvar större delen av tisdagskvällen för eftersläckning och efterbevakning. 

Bombhot mot kommunhuset i Upplands-Bro – föregicks av en natt av bilbränder

Ett bombhot riktades mot kommunhuset i Kungsängen i Upplands-Bro kommun tidigt på onsdagsmorgonen. Larmet inkom till polisen strax efter klockan 05. Utanför kommunhuset fanns en väska med en lapp där någon skrivit ordet bomb. Strax före klockan 8 anlände polisens nationella bombskyddsenhet till platsen. När polisen undersökte väskan kunde man inte fastslå att innehållet var ofarligt. Polisen beslutade därför att neutralisera föremålet. I samband med det utfärdade polisen ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) där boende i området uppmanades att stanna inomhus. Samtidigt utökades avspärrningarna successivt vilket medförde att ett antal bostäder utrymdes. Under insatsen stängdes även pendeltågsstationen av för av- och påstigande resenärer.

Vid middagstid kunder polisens bombskyddsenhet konstatera att det inte rörde sig om en bomb och därmed släpptes större delen av avspärrningarna. Polisen utreder nu händelsen som grovt olaga hot. Man kopplar även bombhotet med nattens 18 bilbränder i olika delar av Upplands-Bro kommun.

Länk till Polisens händelserapportering

Misstänkt farligt föremål i Upplands-Bro stängde kommunhus

Kraftig industribrand på Bulltofta i Malmö

Räddningstjänsten Syd larmades sent på tisdagskvällen om en takbrand på en industri på Höjdrodervägen i industriområdet Bulltofta i Malmö. Vid framkomsten kunde räddningstjänsten konstatera en fullt utvecklad brand med överhängande spridningsrisk till övriga delar av fastigheten. Minst fem brandstationer från Räddningstjänsten Syd och grannkommunerna är insatta i släckningsarbetet. Ingen människa uppges ha kommit till skada. Brandorsaken är för närvarande okänd.

Brand i industribyggnad på Höjdrodervägen i Malmö – Räddningstjänsten Syd

Rörliga bilder från branden – Mikael Nilsson, fotograf och reporter

Kraftig brand på företag i Bulltofta industriområde i Malmö – SVT Skåne