Kraftig skogsbrand utanför Mora – allmänheten uppmanas hålla sig borta

Foto: RAPS News (Arkivbild)

En kraftig skogsbrand rasar just nu vid sjön Musi i Mora kommun. Branden är inte under kontroll och har ett kraftigt förlopp, enligt räddningsledaren. Allmänheten uppmanas i ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) att hålla sig borta från området eftersom det finns risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört.

Ett boningshus har evakuerats och detta försöker nu brandmännen skydda mot branden. Områden med boningshus i Kumbelnäs som tidigare varit hotade är nu inte längre i farozonen.

Skogsbranden upptäcktes vid 16-tiden och räddningstjänster från fler stationer larmades ut. Vid 19-tiden begärdes flygunderstöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med vattenbombande helikopter som har haft viss effekt. För att hålla begränsningslinjerna använder man också gödselspridare med dränker in dessa med vatten. Gödselspridare har visat sig har mycket god brandbegränsande effekt.

Prognosen för räddningstjänstens insats är satt till 1-2 dygn. Förutom ett 50-tal brandmän biträder även polisen med resurser och hjälper till med evakueringar av bostäder.

VMA i Mora i Dalarnas län – SR P4 Dalarna

Kraftig skogsbrand utanför Mora – SVT Dalarna