Resurser

Ändrad lag om hemlig dataavläsning

2023-10-01

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning

Säkerhetspolisens vägledning för Informationssäkerhet

2023-10-15

Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet

Sanktionsavgift mot kommun som inte bedömt konsekvenser innan Google Workspace infördes

2023-11-30

IMY:s motivering och beslut

Edition av elektronisk personalliggare och GDPR

2024-02-29

Prejudicerande dom i HD – målar Ö 1750-2020

Skatteverkets rättsliga ställningstagande till Office 365, Entra ID och Teams

2024-03-04

Skatteverkets rättsliga ställningstagande