Om Raps News

Publiceringspolicy

Raps News är en blogg som drivs av Ulf Scheithauer. Jag följer aktuella händelser som jag delar med mitt nätverk av kriskommunikatörer och blåljuspersonal. Bloggen är ett sätt att upprätthålla och utveckla de kunskaper och erfarenheter samt den samlade kompetens jag samlat på mig efter ca 25 år långt yrkesliv där jag i huvudsak arbetat med kriskommunikation och rådgivning inom säkerhet och informationssäkerhet.

På min lediga tid producerar och publicerar jag sammanfattande nyheter från ett mediaflöde som numera omfattar flera tusen olika källor. Min ambition är att  varje nyhet ska stödjas av minst två av varandra oberoende nyhetskällor. Nyhetskällorna återfinns oftast som klickbara länkar i inläggen. Raps News är politiskt och religiöst neutrala i återgivandet av nyheter.