Om Raps News

Publiceringspolicy

Raps News är en blogg som drivs av Ulf Scheithauer. Jag följer aktuella händelser som jag delar med mitt nätverk av kriskommunikatörer och blåljuspersonal. Bloggen är ett sätt att bibehålla och utveckla de kunskaper och erfarenhet som jag samlat på mig efter ca 25 år långt yrkesliv inom informationssäkerhet, samhällsskydd och beredskap. Jag har i huvudsak arbetat med informationssäkerhet, samhällsskydd och beredskap samt rådgivning inom dessa områden.

På min lediga tid producerar och publicerar jag notiser och nyheter från ett mediaflöde som numera omfattar flera tusen olika källor. Min ambition är att  varje nyhet ska stödjas av minst två av varandra oberoende nyhetskällor. Nyhetskällorna återfinns oftast som klickbara länkar i inläggen. Raps News är politiskt och religiöst neutrala i återgivandet av nyheter.