Om R.A.P.S.

Publiceringspolicy

R.A.P.S. är en blogg som drivs av Ulf Scheithauer. Jag följer aktuella händelser som jag delar med mitt nätverk av informationssäkerhetspecialister, IT-säkerhetsexperter, beredskaps- och blåljuspersonal. Bloggen är ett sätt att hålla mig uppdaterad om det senaste inom mina specialområden samt utveckla de kunskaper och erfarenhet som jag samlat på mig efter ca 25 år långt yrkesliv i branschen.

På min lediga tid producerar och publicerar jag notiser och nyheter från ett mediaflöde som över åren växt alltmer och som numera omfattar flera tusen olika källor. R.A.P.S. är politiskt och religiöst neutrala i återgivandet av nyheter. De nyheter vi publicerar hämtas från verifierade källor. De ska vara pålitliga och korrekta.

Vad betyder R.A.P.S? Det står för Research, Analysis, Protection och Safety. Det beskriver de områden jag täcker in med den här bloggen.