Vårdförbundet går ut i blockad

Av allt att döma kommer vårdförbundet idag kl 16 att gå ut i blockad av övertid och merit. Varslet berör 63 000 medlemmar som är sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. För tredje man d v s allmänheten kan blockaden bli kännbar. De regioner som är uttagna i blockad har de senaste dygnen gått upp i stabsläge för att kunna planera för sådan vård som inte kan vänta. Planerade operationer och annan elektiv vård kan i många fall skjutas upp. Alla vård som inte kan vänta, vare sig den är akut eller elektiv, kommer att ges patienter som är i behov av den. Bedömningen görs dock från fall till fall.

Konflikten gäller arbetstider och att Vårdförbundets medlemmar vill minska på övertid och mertid som man menar sliter ut dem och gör att de inte klarar att arbeta ett helt yrkesliv. Arbetsgivarsidan (SKR och Solona) har hittills avvisat fackets krav med hänvisning till att kostnaderna för landets kommuner och regioner skulle bli alldeles för höga. Det ligger dessutom, menar man, en bra bit utanför lönemärket.