Smittan ökar igen i flera regioner –

I bland annat Stockholm- och Skåneregionen ökar nu smittan igen. En stor andel av de smittade är i åldern 18-29 år. Smittökningen jämfört med vecka 27 veckan är 44 %. I denna grupp är det många som inte är vaccinerade eller så bara fått en spruta. Bland de smittade har uppåt en tredjedel varit utomlands.

I Region Skåne är många vaccintider obokade. Där vädjar nu sjukvården om att de som ännu inte är fullt vaccinerade ska boka in sig på de lediga tiderna.

Regeringen och FoHM går vidare med lättnader i restriktionerna

Regeringen och FoHM (Folkhälsomyndigheten) meddelade idag vid en pressträff att det tredje steget genomförs den 15 juli. Det handlar om en del av de restriktioner som gällt sedan mars förra året. Smittspridningen pågår fortfarande och det blossar upp klustersmitta på olika håll i landet men sammantaget är belastningen på sjukvården mycket låg. De flesta regioner har få eller inga svårt covidsjuka på IVA. Vaccintilgången liksom antalet personer med minst en vaccination är högt. I slutet av september räknar man med att merparten av befolkningen är fullt vaccinerade.

Även om smittspridningen just nu är mycket låg kan läget snabbt förändras. Därför är det fortsatt viktigt att följa de restriktioner och rekommendationer som finns.

Steg 3

15 juli – Steg tre, i avvecklingen av restriktionerna gäller f o m 15 juli. Det innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Rekommendation om testning

Efter utlandsresa rekommenderas det att man testar sig. Anledningen är att fallen efter utlandsresa ökar. Därför ska de som varit utomlands göra att PCR-test när det kommer hem. De som är fullt vaccinerade behöver inte göra något PCR-test vid hemkomst.

Fortsätt följa rekommendationer och restriktioner

Regeringen och FoHM uppmanar befolkningen att följa rekommendationer och restriktioner för att på så sätt minska smittspridningen. Vissa restriktioner kommer att ligga kvar för vissa verksamhetsutövare.

När det gäller allmänheten är uppmaningen att fortsätta undvika trängsel, tvätta händerna ofta och att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Mer om FoHM:s skärpta testningsrekommendationer

Regeringens pressmeddelande om lättade och avvecklade restriktioner

Regeringen går vidare med steg 2 i återöppningen av samhället

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade vid en pressträff idag att man nu går vidare med steg två i planen som ska återuppöppna upp samhället.

Steg 2 

Den 1 juli träder steg 2 av de lättade restriktionerna i kraft som innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3 

15 juli – Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 3 förutsätter att smittspridningen kan hållas inom en hanterbar nivå för sjukvården.

Deltavarianten stoppar Storbritannien att öppna upp –

Storbritannien skjuter upp öppningen av samhället sedan den s k Deltavarianten av covid-19 lett till ett kraftigt ökat antal smittofall. Datumet för den framflyttade öppningen är den 19 juli.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) följer noggrant utvecklingen och har sedan ett par dagar tillbaka beslutat om smittspårning av Deltavarianten. Mycket talar också för att det kommer att behövas en tredje vaccinering befolkningen.

Deltavarianten är den hybrid som av många anses ha sitt ursprung på den indiska halvön. Den är nu på många håll den mest spridda varianten av covid-19. Enligt brittiska myndigheter är den upp till 60 % mer smittosam än den brittiska varianten (som tidigare var den mest spridda i många europeiska länder, däribland Sverige).

Spridning i 13 län

Deltavarianten är, enligt FoHM, spridd i 13 län i Sverige. Regionsmittskyddsläkare har har särskilt fokus på Värmland och Blekinge, där den just nu verkar ha stor spridning.

Viktigt att följa rekommendationer och restriktioner

Avgörande för Sverige liksom andra länder som just nu mer eller mindre öppnar upp är att befolkningen följer rekommendationerna och restriktionerna såväl regionalt som nationellt. Även om ca 50 % av befolkningen har fått minst en dos finns det 50 % som ännu inte fått sin första vaccinering. Målsättningen är att alla ska ha fått minst en vaccindos den 1 september. Därför måste denna grupp som inte anses tillhöra riskgrupperna men ändå kan bli allvarligt sjuka i covid-19 följa restriktionerna noggrant. Om inte rekommendationerna följs kommer smittspridningen att ta fart igen. Då ökar också möjligheterna för att regeringen pausar med ytterligare steg gällande att lyfta restriktionerna.

Källa: SVT Nyheter och SR Ekot

Morgonruschen nu nära hälften jämfört med före coronan

Veckans Jobb- och Nöjesindikator från Tre visar att antalet människor i rörelse på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö morgontid har ökat de senaste veckorna. I Stockholm och Malmö är antalet människor i rörelse på morgonen nu cirka hälften av en normalvecka.

Tres jobbindikator, som undersöker hur morgonruschen ser ut i våra största städer baserat på mobiltrafik, har under de senaste veckorna visat på en ökning som kan indikera att fler kontor och arbetsplatser öppnar upp.

– Under de senaste veckorna har vi sett en tydlig ökning i antalet människor på centralstationerna morgontid. Ökningen har stannat av senaste veckan men antalet människor ligger kvar på nivåer som är avsevärt högre än när rekommendationerna att jobba hemma infördes i mars. Det är dock fortfarande långt kvar till nivåerna av en normalvecka innan pandemin, säger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

Nöjesindikatorn, som mäter hur många människor som befinner sig i storstädernas mest populära nöjesområden kvällstid, är oförändrad i Stockholm (+0 %) och Malmö (+2 %) senaste veckan. Det är dock värt att påminna om att vid Stureplan i Stockholm och Lilla Torg i Malmö är nu nivåerna uppe nära en normalvecka innan pandemin bröt ut. Vid Kungsportsplatsen i Göteborg minskade antalet människor förra veckan jämfört med förrförra veckan med 14 procent.

Tre:s jobb- och nöjesindikator – Morgonruschen nu nära hälften jämfört med före Corona

Sammanfattad lägesbild den 25 april

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i Covid-19: 2 744 744
 • Avlidna: 195 707

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 18 177
 • Totalt antal intensivvårdade: 1 280
 • Totalt antal avlidna: 2 192
 • Rullande medelvärde:
 • Antalet bekräftade smittade / 100.000:

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Region Stockholm fortsätter med Krislägesavtalet

Region Stockholm kommer att fortsätta med Krislägesavtalet efter den första fyraveckorsperioden.

FHM presenterar korrigerad modellering av Covid-19

 • Dagen med flest smittosamma personer i Stockholms län inträffade den 8 april.
 • Cirka 26 % av innevånarna i Stockholm beräknas vara eller ha varit smittade den 1 maj.
 • De beräkningar vi har nu tyder på att det för närvarande är cirka 1 bekräftat fall på 75 obekräftade.

Regeringen inför begränsningar för spelbolagen

Regeringen beslutade idag att införa tillfälliga begränsningar för hur mycket man får man får sätta in på spelkonton per vecka till 5.000kr. Syftet är att förebygga att personer hamnar i spelberoende. Reglerna är tänkta att gälla från och med den 1 juni och året ut.

IVA-platser

Antalet IVA-platser fortsätter att byggas ut. I dagsläget finns 1.130 platser och Socialstyrelsen och Försvarsmakten fortsätter stödja regionerna med utbyggnaden av IVA-platser.

Föreskrifter om social distans följs inte

Rapporter till Smittskyddsläkarna och Folkhälsomyndigheter visar att föreskrifterna om social distans inte respekteras vare sig av allmänheten eller restaurang- och caféägare. Ett stort antal anmärkningar har riktats mot restauranger och caféer med uteserveringar. Det allmänna råden och rekommendationerna om minst 2 meters mellanrum följs inte. Det kan resultera i att smittspridningen i samhället tar ny fart. En sådan smittspridning kan leda till allvarliga konsekvenser för våra äldre äldre och riskgrupper om de smittas då de kan bli mycket vårdkrävande.

Besöksförbud i äldrevården

Socialstyrelsen har tagit fram regler för undantag från regeringens förordning om besöksförbud inom äldrevården. Anhöriga får under vissa förutsättningar undantas från detta förbud.

Fler ska testas för Covid-19

Statsminister Stefan Löfven berättade vid en pressträff idag, där socialminister Lena Hallengren och generaldirektören för FHM, Johann Carlsson medverkade, att betydligt fler ska kunna testas för Covid-19. Hittills har cirka 75.000 personer testats men nu ska testkedjan kunna klara av mellan 50.000-100.000 tester per vecka. Utmaningen ligger i att få kompletta testkedjor på plats utan att det leder till undanträngningseffekter i vården. I första hand kommer de som arbetar i samhällsviktiga verksamheter att kunna testa sig.

Risk för skog- och markbränder

Med stigande dagstemperaturer ökar risken snabbt för bränder i skog och mark. Just nu är risken för markbränder stor eller mycket stor i det torra fjolårsgräset. SMHI ger dagliga brandriskprognoser som räddningstjänsten och Länsstyrelsen i ditt län använder som underlag för beslut om eldningsförbud ska vara aktuellt. All eldning sker på egen risk, även om det sker på egen tomt. Det innebär att du kan bli skadeståndsskyldig även om det är tillåtet att elda.

Länk till SMHI:s brandriskprognos

Livsmedelsförsörjningen

Tillgången på livsmedel och transporter för dessa är i allmänhet god. MSB har ur ett beredskapsperspektiv identifierat vissa brister som på sikt kan påverka tillgången på livsmedel. Bristerna finns inom jordbruket, livsmedelsindustrin och dricksvattenproduktionen. Bristerna uppstår när företag permitterar eller när personal blir sjuka. MSB ser också en viss framtida risk för att brist på viktiga kemikalier som exempelvis flockningsmedel för drickvattenproduktionen kan leda till ransonering.

El, tele och IT

Sverige var redan före Covid-pandemin sårbart för störningar eller långvariga avbrott i el- tele och IT-försörjningen. Det finns ur beredskapssynpunkt en risk för att el, tele och datakommunikationsleveranserna utmanas till följd av personalbrist p g a sjukdom och/eller brist på komponenter till följd att de flesta länder stängt sina gränser.

Resande med kollektivtrafik

Alla som kan arbeta hemma bör i största möjliga utsträckning göra det. Kollektivtrafiken är i första hand till för dem som arbetar i samhällsviktiga eller samhällsbärande verksamheter. Ta hellre en taxi eller ta egen bil till arbetet men försök att begränsa även dessa resor. Genom att minska kolletivtrafikresandet minskar vi också smittspridningen ute i samhället. Tänk på att bara resa med kollektivtrafiken eller åka taxi om du är frisk.

Vårdsituationen

ALLA som har ett akut vårdbehov kan tryggt och säkert kontakta sjukvården via 1177.se eller i livshotande situationer larmnumret 112. ALLA kommer att få patientsäker vård av högsta möjliga kvalitet. Det finns i nuläget gott om slutenvårdsplatser i sjukvården. Det finns även kapacitet på vårdcentralerna att ta hand om sjukdomsfall som kräver bedömning och vård.

Begravningar

Trossamfunden och MSB uppmanar anhöriga till avlidna att ordna begravningar skyndsamt och med få deltagare.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. 

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Region Stockholm begär att få aktivera krislägesaval – alltmer ansträngd situation

Region Stockholm har hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) begärt att få aktivera det s k krislägesavtalet. Anledningen är en alltmer ansträngd vårdsituation där antalet Covid-19-patienter fortsätter att öka snabbt. Såväl sjukvårdskapacitet som IVA-platser upptas i snabbare takt av svårt sjuka. Bland de som vårdas på IVA finns tre läkare och två sjuksköterskor.

Regionfinansrådet Irene Svenounius sade vid pressträffen tidigare ikväll sjukvården har ett fortsatt behov av att rekrytera vårdpersonal.

Länk till Region Stockholms pressmeddelande.

Länk till Region Stockholms presskonferens (Youtube)

Peter Arnevall tf förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Peter Arnevall, har utsetts till ny förbudsdirektör för Storstockholms brandförsvar (SSBF).

Peter Arnevall har förutom räddningschef även arbetat som enhetschef på Räddningscentral Mitt, enhetschef inom Uppsala brandförsvar och vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

 – Jag känner mig både glad och hedrad över uppdraget samtidigt som har jag stor respekt inför uppgiften. Det finns ett stort engagemang och driv i vår organisation och jag ser med tillförsikt och glädje fram mot att ta mig an de utmaningar vi står inför, säger Peter Arnevall.