Utredning om kamerövervakningslagen överlämnad till justitieministern

Idag överlämnade regeringens särskilde utredare över sin utredning om översyn av kamerabevakningslagen till regeringen. Utredningen föreslår lättnader och förenklingar för kommuner, regioner och statliga myndigheter. Polisen slipper både att söka tillstånd och upplysa om beslut om kamerabevakning.