Extremt stor brandrisk på många håll i skog och mark

Det varma och torra vädret gör att det nu är extremt stor brandrisk i skog och mark på många håll i landet. Den senaste veckan har räddningstjänsterna med stöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) gjort flera insatser vid större skogs- och vegetationsbränder. Merparten har också krävt flygunderstöd med vattenbegjutning och i Mönsterås har man även satt in skopande brandflyg.

Kasta inga fimpar, glas eller PET-flaskor i naturen

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte kasta fimpar, glas eller PET-flaskor i naturen. En fimp kan i de torra markerna lätt antända en hel skog med oersättlig ekonomisk skada som följd. Glas och PET-flaskor kan fungera som brännglas och antända vegetationen när solen ligger på. Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har utfärdat lokala och regionala eldningsförbud på flera håll. Det innebär att det endast är tillåtet att elda i fasta eldstäder och grillar på egen tomt. Det är absolut förbjudet att använda så kallade engångsgrillar när eldningsförbud råder.

Var uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam på en eventuellt brand i vegetationen. Mark- och skogsbränder kan sprida sig mycket snabbt och då är det lätt att bli inringad av branden eller förgiftad av röken.

Ser du en misstänkt skogsbrand ring då omedelbart larmnumret 112. Ange din position, om möjligt även koordinaterna, där du befinner dig. SOS-operatören kan komma att be dig stanna kvar på platsen om det kan ske utan att du utsätts för fara eller be dig att möta upp räddningstjänsten på en överenskommen mötesplats. Gör vad du kan för att varna andra om du ser att någon är på väg in i brandområdet.