Allvarligaste skogsbranden sedan skogsbränderna 2018

Sedan middagstid på fredagen bekämpar räddningstjänsten i Mösterås tillsammans med personal från regioner mot en omfattande skogsbrand i Finsjö. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har på begäran av räddningsledaren skickat flygande resurser i form helikoptrar och skopande flygplan. Totalt arbetar ett 70-tal brandmän med att släcka branden.

Inringad brand

Räddningsledaren uppgav på söndagens morgon att branden är inringad och begränsad men inte under kontroll. Ursprungligen brann en yta av 125 hektar. Den ytan uppgav man hade minskat till 100 hektar. Men vindar och hotande åskväder leda till nya problem för räddningsmanskapet.

Den mest omfattande sedan 2018

Skogsbranden i Finsjö är det mest omfattande sedan skogsbränderna sommaren 2018. Då var läget så allvarligt att Sverige begärde och fick hjälp av både skopande flygplan och räddningstjänster från hela EU. Räddningstjänsten beräknar att man kommer att arbeta med brandsläckning åtminstone fram tisdag nästa vecka.