Företag oväntat snabba med omställningar under pandemin

En forskningsrapport som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) finansierat, visar att företagen var snabba på att ställa om sin produktion till bristvaror. Omställningen gick extremt snabbt och detta är erfarenheter som måste tas till vara vid framtida kriser.

Näringslivets förmåga till omställning för att bidra till att hantera kriser är ett område som är ganska outforskat. Det är också orsaken till att MSB ville finansiera studien, gjord av Handelshögskolan i Stockholm.

Försörjningsberedskap av central betydelse

Vid allvarliga samhällskriser är samhällets försörjningsberedskap av central betydelse. Att snabbt kunna ställa om från planerad vårdproduktion eller industriproduktion till beredskapsproduktion av akutvård eller livsviktiga förnödenheter, som skedde under den inledande delen av pandemin, är en viktig nationell civil förmåga. I studien nämns flera företag som på mycket kort tid ställde om sin produktion. Bland dem finns

 • Essity ställde om sin tillverkning och tog fram 40 miljoner munskydd.
 • Getinge gick från att producera 10 000 ventilatorer till 26 000 ventilatorer.
 • Absolut Company bidrog till tillverkning av handsprit

Informationsinsatser planeras

Under våren planeras riktad information till företag om roller och ansvar, lagar och regler, hot och risker och vad företag kan göra för att stärka sin egen beredskap. Även myndigheterna kommer att få information som består av vägledning för de i samverkan med näringslivet kan planera för försörjning av varor och tjänster under höjd beredskap och krig.

Samordningen måste stärkas

En tydlig slutsats i studien är att samordningen mellan samhälle och näringslivet måste stärkas på alla nivåer. Framför allt är det viktigt att på lokal nivå ha kunskap om vilka företag som har möjligheter att ställa om sin produktion och därmed bidra till försörjningsförmågan.

Under pandemin blev myndigheterna tagna på sängen av att många företag på egen initiativ och utan affärsmässighet var snabba med att bidra med förnödenheter som munskydd, handsprit och ventilatorer.

Länk till rapporten Näringslivsbaserad motståndskraft (MSB)

Läs hela rapporten här

En digital konferens och utställning med utgångspunkt i pågående pandemi –

Sverige har precis som andra länder världen över drabbats mycket hårt av pandemin. Globalt är covid-pandemin den svåraste och mest utmanande samhällskris som världen mött någonsin.

Utbrottet av Covid-19 prövar vår gemensamma förmåga att möta en storskalig kris och konsekvenserna av pandemins påfrestningar på samhälle och individ väntas prägla världen på alla områden och sektorer under lång tid framöver.

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

RAPS News är en av mediaambassadörerna för Mötesplats Samhällssäkerhet den 23-34 mars. Mötesplatsen i år blir helt digital med mycket aktuella och populära föreläsare. Inte minst är vi glada över att en övervägande majoritet av föreläsarna är kvinnor.

Inresestopp från Storbritannien och Danmark

Regeringen meddelade på måndagen att inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark införs, på grund av den nya varianten av SARS-Cov-2-viruset (Covid-19). Förbudet träder i kraft vid midnatt, natten till tisdag 22 december. Regeringen har också beslutat om en avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien.

Förbudet innebär i huvudsak att alla personer förutom svenska medborgare som reser från Storbritannien eller Danmark kommer att avvisas om de försöker resa in i Sverige. Undantag kommer kunna göras för personer som transporterar gods och liknande. För Danmark kommer dessutom personer som arbetar eller bor i Sverige att kunna undantas.

Inreseförbudet gäller till och med 21 januari 2021 eller till dess annat meddelas.

Passagerarflygplan från Storbritannien stoppas från kl. 16.00 i dag, måndag, och fram till onsdag 23 december kl. 16.00. Detta i väntan på en gemensam EU-diskussion i frågan. Transportflyg omfattas inte av flygstoppet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar resenärer från Storbritannien, från 12 december och framåt, att testa sig för covid-19 så snart som möjligt. Resenärer från Storbritannien uppmanas stanna i hemkarantän och undvika kontakter i upp till 7 dagar. Testningen bör upprepas på dag fem från hemkomsten.

Text: Krisinformation.se

Länk till Regeringens pressmeddelande

Länk till Krisinformation.se

Ytterligare skärpta restriktioner och allmänna råd

Från den 24 december skärper FoHM föreskrifterna, restriktionerna och de allmänna råden i Sverige. Skärpningen sker mot bakgrund av att smittspridningen i samhället fortfarande ligger på en hög nivå vilket sätter hälso- och sjukvården under allt större press.

En del av det som tidigare varit allmänna råd blir nu rekommendationer, det som varit rekommendationer blir i de delar det är möjligt föreskrifter. Ansvaret för handeln och fastighetsägare av kommersiella och publika lokaler skärps ytterligare. Regeringen hotar också med en total nedstängning om rekomendationerna inte följs. Smittspridningen och därmed belastningen på vådsystemet måste till varje pris tyckas ned i avvaktan på vaccinet.

Restriktionerna i korthet

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

Positiva nyheter om vaccinkandidater och tillgängligt vaccin

Idag meddelande det amerikanska läkemedelsföretaget Moderna att deras vaccinkandidat i tester uppvisat nära 95 % effektivitet mot covid-19. Dessutom håller sig vaccinet upp till en månad i kylskåp vilket underlättar transporter och logistik när det ska transporteras långa sträckor. Testerna har utförts på ca 30.000 personer i USA. Hälften fick två doser med fyra veckors mellanrum och hälften fick låtsasinjektioner.

Bolaget säger nu att man nu kommer att söka godkännande för vaccinet. Om man får godkännande kan 20 miljoner produceras till USA i år och ytterligare en miljard doser till resten av världen nästa år

Även Pfizer kom tidigare i månaden med goda nyheter gällande deras vaccinkandidat. Deras vaccin hade 90 % effektivitet mot covid-19. Även det är ett mycket bra resultat. Produktionen av de vaccinet räknar bolaget med att kunna starta inom kort så fort ett godkännande erhållits.

Vaccin tillgängligt i Sverige snart

Idag berättade regeringens vaccinsamordnare att vi snart har ett vaccin tillgängligt i Sverige. Det finns goda förutsättningar för att vaccinet är tillgängligt för prioriterade grupper redan i slutet av januari. Även om det är ett mycket positivt besked kommer vi att få fortsätta att leva med restriktioner fram till nästa sommar. De vi alla kan hoppas på nu är att vi nu äntligen ser ljuset i tunneln som inte är ett framrusande mötande tåg.

Ta inga risker – följ rekommendationerna!

Det är nu mycket viktigt att vi följer de allmänna råden och rekommendationerna. Försök inte hitta kryphål. Umgås bara med dem som bor i ditt hushåll. För singelhushåll gäller att man begränsar sitt umgänge till några få personer som också är friska.

 • Jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt
 • Ersätt fysiska möten med digitala möten
 • Undvika resor i möjligaste mån
 • Håll fysiskt avstånd – minst 2 meter
 • Undvik kollektivtrafiken
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta/Nys i papper eller i armvecket
 • Vid misstanke om covid kontakta vårdnumret 1177 (ring inte 11313!)
 • Åk inte till sjukhus med misstänkt covid-19 utan att kontakta sjukvården (vid livshotande tillstånd kontakta larmnumret 112)
 • Undvik i möjligaste mån att besöka gallerior och köpcentrum
 • Handla på udda tider
 • Stöd gärna din kvarterskrog genom att beställa hämtmat
 • Utnyttja e-handel så långt det är möjligt

Skärpta restriktioner och max 8 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Smittspridningen fortsätter att öka. Det mesta tyder på att det blir värre. Under våren följde människor frivilligt de allmänna råden och restriktionerna men nu är många trötta och har svårt att hålla ut på samma sätt som i våras. Därför meddelade statsminister Stefan Löfvén vid en extrainsatt digital pressträff att man åter sänker gränsen för hur många som får samlas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 8 personer. Förbudet träder i kraft den 24 november och kommer att gälla under 4 veckor.

Samtidigt inför och ökar regeringen olika ekonomiska stödåtgärder för de branscher som träffas de skärpta reglerna.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten betonar att läget i Sverige är mycket allvarligt. Vårdpersonalen har fått mycket lite eller ingen återhämtning efter den kraftiga belastning som covid-pandemin ledde till inom vårdsystemet. Vi måste ha utvilad och frisk personal inom vården för att kunna vårda alla som är i behov av sluten vård eller IVA. Följsamheten måste därför bli bättre hos oss alla så att vårdkurvan plattas till.

Trycket ökar på 1177.se och i hela vårdkedjan

Trycket på vårdnumret 1177 covid-linje är nu det högsta sedan mars och nu tar man vårdnumret åter höjd för ett krisläge genom att kalla in mer personal. Även i resten av vårdkedjan är nu trycket i hela landet mycket stort. De flesta regioner har gått upp i stabsläge eller förstärkningsläge sedan tillströmningen av covid-sjuka som kräver slutenvård eller IVA ökat kraftigt.

När man pratar med personer i vårdkedjan är det framför allt personalens brist på återhämtning och vila från vårens krisläge som ger anledning till oro. För ska vi klara den 5-6 månader långa vintern och våren måste vi ha utvilad vårdpersonal. Det gäller i synnerhet det olika specialkompetenserna undersköterska, sjuksköterska, biomedicinska analytiker och läkare. Om dessa personalgrupper inte orkar göra sitt jobb då kommer sannolikt människor med andra allvarliga sjukdomar än svårt covid-19 att allvarligt försämras i sin sjukdom eller t o m avlida.

Alla måste nu göra sin plikt och ta sitt ansvar att minska smittspridningen. Det innebär att noggrant följa alla de allmänna råd och rekommendationer. Som verksamhetsutövare eller arbetsgivare ska vid varje tidpunkt gällande föreskrifter om smittskydd följas. Det finns ingenting som hindrar dig som verksamhetsutövare eller arbetsgivare att införa strängare regler än vad lagstiftningen kräver.

Vad du kan göra

 • Håll dig informerad och följ de lokala och regionala allmänna råden och rekommendationerna från smittskyddsläkare.
 • Undvik onödiga resor med kollektivtrafik och bil. Gå eller cykla i största möjliga utsträckning.
 • Umgås bara med personer ur ditt eget hushåll
 • Jobba hemma i så stor utsträckning som det bara är möjligt – arbetsgivare bör på alla sätt underlätta distansarbete från hemmet
 • Undvik fysiska möten
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Håll fysiskt avstånd – minst 2 meter
 • Tvätta händerna ofta
 • Använd munskydd om du ska befinna på platser där trängsel kan uppstå

Skärpta allmänna råd i Stockholm, Västra Götaland och Östergötlands län

Tidigare under veckan skärptes de allmänna råden lokalt för Uppsala och Skåne län. Nu införs samma stränga rekommendationer för Stockholm, Västra Götaland och Östergötlands län.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

I Uppsala län och Skåne län gäller redan lokala allmänna råd.

Länk till Folkhälsomyndighetens (FHM) beslut

Krisinformation.se om de skärpta allmänna råden

Nu införs skärpta allmänna råd i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Östergötland

Länsstyrelsen i Uppsala

Skärpta råd för att minska smittspridning av covid-19 i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne

Reglerna för nattklubbar skärps igen – gränsen för sittande gäster höjs

Vid en pressträff med statsminister Stefan Löfvén, generaldirektör Johan Carlsson, inrikesminister Mikael Damberg och kultur- och inrikesminister Amanda Lind meddelade regeringen både skärpta regler och lättade regler för att minska smittspridningen av covid-19.

För nattklubbarna innebär dagens besked skärpta regler och en återgång till max 50 personer. För sittande publik höjs gränsen till 300 personer från och med den 1 november. Regeringen förklarar de skärpta reglerna för nattklubbarna med de avslöjanden som gjorts den senaste veckan där man kunnat se dansande gäster trängas på dansgolvet. De kontroller som kommunernas miljö- och hälsovårdsinspektörer gjort har också lett till att klubbar fått stängas på platsen.

Statsminister Stefan Löfvéns budskap till svenskarna är att pandemin inte är över på långa vägar. Alla måste ta sitt ansvar genom att följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Arbetsgivare uppmanas att göra det möjligt för anställda att jobba hemma i stor stor utsträckning som möjligt. Alla måste hjälpas åt att hålla socialt avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symtom och hosta/nysa i armvecket. Om man har möjlighet ska man undvika åka kollektivtrafik så att de som inte har några andra möjligheter tryggt och smittsäkert kan utnyttja den.

Regeringens pressmeddelande