Statsministern kallar till pressträff – väntas slopa alla pandemirestriktioner

CET 07.31

Statsminister Magdalenar Andersson kallar till pressträff klockan 08.15, där hon tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Karin Tegmark Wisell, väntas meddela att pandemirestriktionerna upphör.

Pandemirestriktionerna infördes till 11 mars 2020 sedan COV-SARS-viruset covid-19 utvecklat sig till en global pandemi.

Covid-19 kan snart klassas som icke samhällsfarlig

CET 00.20

Expressen TV:s intervju med Anders Tegnell

Stadsepidemiolog Anders Tegnell, sade i en intervju igår kväll med Expressen TV, att covid-19 snart kan komma att klassas om till en icke samhällsfarlig sjukdom. Just nu för man samtal med regeringen om när en sådan omklassning kan ske.

Vi pratar dagar eller veckor –

säger Anders Tegnell, stadsepidemiolog.

En stor del av befolkningen genomgår just nu infektion i någon av varianterna av omikron. Den senaste veckan har över 500.000 testat positivt för covid-19. I Sverige följer smittoutvecklingen den som andra länder har eller har haft. Och allt fler länder i Europa tar nu bort restriktionerna och klassar covid-19 som en endemisk smitta.

Regeringen meddelade förra veckan att pandemilagen kommer att tas bort den 9 februari, det vill säga nästa vecka. Till detta kommer att den nya varianten omikron och dess undervarianter visat sig var mycket milda för de som infekteras. Antalet som vårdas på sjukhus för covid är totalt sett mycket lågt och beror oftast på att man har andra allvarliga underliggande sjukdomar.

I eftermiddags meddelade Folkhälsomyndigheten att man sänker intervallet mellan 2 och 3:e vacccindosen så att det är möjligt att få den redan efter tre månader.

Lättade restriktioner i Danmark och Sverige inom de närmsta veckorna

CET 03.56

Danmark väntas inom kort avskaffa samtliga restriktioner kopplade till covid-pandemin. Orsaken är att en mycket stor del av befolkningen antingen har genomgången infektion i de två omikronvarianterna BA.1 och BA.2, och att en väldigt hög andel av den danska befolkningen är vaccinerade med 2 eller 3 doser. Även i Sverige tror Folkhälsomyndigheten (FoHM) att det kan vara möjligt att lyfta åtminstone en del av de restriktioner som så sent under onsdagen förlängdes med ytterligare två veckor.

Om Sverige följer det mönster man har sett i Sydafrika, Storbritannien och Danmark kan pandemin snart övergå i en endemi, alltså en inhemsk smitta. I de länderna har man först sett en exceptionell snabb smittspridning bland stora delar av befolkningen. Symtomen har varit relativt milda. Få har var så sjuka att de behövt slutenvård eller IVA. Ännu färre har avlidit. Av de som fått två vaccindoser eller som nyligen haft en genomgången infektion av delta har omikron gett milda symtom. I många fall har de infekterade varit asymtomatiska.

Det är ännu för tidigt att ta ut glädjen. En ny variant kan mycket väl komma som vi saknar immunitet för. Stora delar av världen saknar fortfarande vaccin och i många länder är vaccinationsviljan inte så stor som man skulle önska. Intensiva kampanjer mot vaccinering drivs också på många håll som i bl a Sverige och USA.

Undervariant till omikron – BA.2 – tar fart i Danmark

2022-01-24 – Uppdaterad CET 15.35

En undervariant, BA.2, till omikron (BA.1) har tagit fart och står nu för hälften av alla smittade i Danmark det senaste dygnet. Totalt registrerades drygt 42.000 konstaterade fall av omikron varav alltså cirka hälften var av den nya undervarianten. Totalt vårdades 813 personer på IVA för covid i landet.

BA.2 har även konstaterats i en del fall i Skåne men här handlar det om ett relativt fåtal fall.

Den senare varianten tros vara bättre på att kringgå immunförvaret.

Pressmeddelande från SSI Danmark

MSB varnar för störningar i värme- och elleveranser vid kraftigt ökad smittspridning

2022-01-15 CET 22.14

Smittspridningen av omikron ökar nu allt snabbare och i Folkhälsomyndighetens (FoHM) värsta scenario smittas i slutet på januari nära 70.000 personer dagligen, när smittan når sin topp. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) varnar nu för stora störningar i fjärrvärme- och eldistribution om smittspridningen följer FoHM:s värsta scenarios.

Statsepidemiolog Anders Tegnell underströk i en intervju med TV4 Nyheterna tidigare i veckan att, Covid-19 är alltjämt en samhällsfarlig sjukdom. Främst inte på grund av hur svårt sjuk man blir utan hur lätt den smittar därmed påverkar de arbetsföra grupperna i samhället.

Nuläge

Vid pressträffen på torsdagen redovisade myndigheten en fortsatt snabb smittspridning. Läget i sjukvården och inom den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården blir på många håll allt mer ansträngt för varje dag som går. Flera sjukhus och regioner befinner sig i stabsberedskap eller förstärkningsläge men inte på grund av antalet svårt sjuka utan för att viktiga personalgrupper sjuka och inte så lätt kan ersättas med annan personal.

En tredjedel vårdas för andra sjukdomar

I FoHM:s statistik över personer som får slutenvård på sjukhus för covid-19 har det framkommit att cirka en tredjedel vårdas för en annan primärsjukdom t ex ben- eller armbrott. FoHM har kommenterat saken sedan flera regioner haft synpunkter på statistiken som de menar inte speglar den verkliga situationen. FoHM menar ändå att dessa patienter är mer vårdkrävande på grund av de skyddsåtgärder som personalen måste vidta för sig själv och andra patienter.

Scenarier för fortsatt spridning – interimrapport januari 2022

MSB varnar för störningar i fjärrvärme- och elleveranser – Göteborgs-Posten.

Omikron den vanligaste covid-varianten sedan vecka 51

CET 08.40 – Uppdaterad: CET 18.38

Antalet fall av omikronsmitta fortsätter att stiga snabbt och är nu den mest spridda varianten sedan veckan 51 förra året. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten (FoHM).

Den 12 januari kommer nya restriktioner och rekommendationer att träda i kraft för att försöka hålla smittspridningen i schack så att inte sjukvården når en punkt där situationen blir alltför utmanande.

Skärpta restriktioner och rekommendationer den 12 januari

CET 11.03 – Uppdaterad CET 20.00

Vid regeringens pressträff där Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medverkade meddelade statsminister Magdalena Andersson att det kommer att införas nya restriktioner den 14 januari. Vissa förordningsändringar kommer införas senare.

Det allmänna budskapet från regeringen, Socialstyrelsen och FoHM är: Vaccinera er så snart ni erbjuds möjlighet att göra det! Om du inte fått spruta 1 och 2 – vaccinera dig så fort som möjligt!

Från den 12 januari gäller bl a följande restriktioner (texten uppdateras löpande):

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.
 • Skärpt uppdrag till alla statliga myndigheter att se till att alla anställda kan arbeta hemifrån
 • Krogar och restauranger med alkoholtillstånd skall stänga senast klockan 23. Det införs också en begränsning om högst 8 personer per sällskap. Det är även krav på sittande sällskap.
 • Allmänt råd för vuxna att de ska begränsa sina nära kontakter inomhus.
 • Maxtak för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om max 50 personer
 • För alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på mellan 50-500 personer ska det vara sittande publik, högst 8 personer per sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.
 • För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg. Både salstentor och föreläsningar ska ges vid fler tillfällen för att glesa ut.

Åtgärder som kräver förordningsändringar:

 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och tillställningar inomhus.
 • På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överskrider 50 personer.
 • För antalet person vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar sänks maxantalet från 50 till 20 sittande personer.
 • Förlängning av tidigare åtgärder för avrådan från deltagande i cuper och matcher.
 • Avrådan från längre resor med kollektivtrafik
 • FoHM betonar också vikten av att alla använder munskydd när många reser tillsammans.

Mer information från myndigheterna

Krisinformation.se

Pressmeddelande från regeringen

Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten

Pressmeddelande från Socialstyrelsen

Många gravida ovaccinerade

Nära varannan gravid kvinna i Sverige är ovaccinera, enligt TV4Nyheterna. Enligt Folkhälsomyndighetens (FoHM) statistik från den 7 december hade 54 % fått minst en vaccindos, 50 % hade fått två vaccindoser. Det är färre än andra kvinnor i samma åldersgrupper, enligt FoHM.

Att som gravid vara ovaccinerad utsätter både kvinnan och barnet för stora risker. Många ovaccinerade kvinnor blir så svårt sjuka i covid att man tvingas tidigarelägga förlossningen.

Högsta antalet smittade på ett dygn – 23.877 nya fall

Det senaste dygnet har 23.877 nya konstaterade smittofall rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Antalet smittade är den högsta sedan pandemin utbröt den 11 mars 2020. Det är framför allt omikron som sprider sig och utgör den större andelen av antalet smittade. Totalt har nu 41.383 nya fall tillkommit den senaste veckan. Sedan pandemin startade har totalt 1.416.650 fall av covid-19 konstaterats.

Samtidigt är situationen allt mer pressad för landets sjukhus och allt fler regioner går nu upp i förstärkningsläge. Något som komplicerar läget är att det finns färdigbehandlade patienter som inte kan få stöd och omsorg i den egna hemkommunen. Det i sin tur beror på att kommunernas egen personal är sjuka eller vårdar barn som är sjuka.

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Mycket hög samhällsspridning av covid den senaste veckan

Uppdaterad 2022-01-05; kl 18.57

Sverige upplever just nu en mycket hög samhällspridning av covid-19. Den senaste veckan har antalet konstaterade fall ökat kraftigt och är nu högre än någonsin tidigare. Det är främst den nya varianten omikron som sprids. Vid ett regeringssammanträde idag beslutade regeringen att Folkhälsomyndigheten från den 12 januari får föreskriva verksamheter att använda sig av vaccinbevis för att minska smittspridningen. Vaccinbevis kommer då att kunna krävas vid krogbesök eller vid besök i affärer.

Vecka 52

Under vecka 52 nådde smittspridningen i covid-19 nya rekord, det kunde Emanuel Karlstens nyhetsbrev ”coronaveckan som gått” bekräfta redan i måndags. Ökningen har sedan fortsatt under innevarande vecka 1 och tisdagen den 4 januari nådde antalet smittade den högsta noteringen sedan pandemin startade i mars 2020. Antalet personer i slutenvård och eller IVA stiger stiger också men inte lika brant. 75 % av de som vårdas på sjukhus är ovaccinerade.

Omikron tar över

Omikron har visat sig ha förmåga att kringgå immunförsvaret hos de som fått dubbla vaccindoser. Även om omikron ger så milda symtom att den kan tas för en vanlig förkylning hos dubbelvaccinerade riskerar de allra sköraste att bli allvarligt sjuka. Av de som blir så svårt sjuka att de behöver slutenvård eller IVA är en stor del, ca 50 %, dubbelvaccinerade. En stor andel av dessa har förstås underliggande sjukdomar eller är äldre med ett sedan tidigare kraftigt försvagat immunförsvar.

I studier kan man se att två vaccindoser ger dessa doser ett bra grundskydd mot svår sjukdom och död om man smittas varianten omirkon. Men precis som tidigare ska även de med två doser iaktta större försiktighet och naturligtvis stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Ansträngt läge i sjukvården

Slutenvården och IVA har sedan sommaren ställt om från att vårda svårt covid-sjuka till att återigen ge vård åt bredare grupper med svåra sjukdomar. Samtidigt har det skett en kraftig neddragning av antalet IVA-platser. När nu behovet av IVA-platser åter ökar på grund av svår covid-sjukdom leder det till att planerad vård måste skjutas upp och personalen får ställa om till en mer påfrestande arbetssituation.

Krisinformation.se: Coronapandemin – Detta gäller just nu