MSB varnar för störningar i värme- och elleveranser vid kraftigt ökad smittspridning

2022-01-15 CET 22.14

Smittspridningen av omikron ökar nu allt snabbare och i Folkhälsomyndighetens (FoHM) värsta scenario smittas i slutet på januari nära 70.000 personer dagligen, när smittan når sin topp. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) varnar nu för stora störningar i fjärrvärme- och eldistribution om smittspridningen följer FoHM:s värsta scenarios.

Statsepidemiolog Anders Tegnell underströk i en intervju med TV4 Nyheterna tidigare i veckan att, Covid-19 är alltjämt en samhällsfarlig sjukdom. Främst inte på grund av hur svårt sjuk man blir utan hur lätt den smittar därmed påverkar de arbetsföra grupperna i samhället.

Nuläge

Vid pressträffen på torsdagen redovisade myndigheten en fortsatt snabb smittspridning. Läget i sjukvården och inom den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården blir på många håll allt mer ansträngt för varje dag som går. Flera sjukhus och regioner befinner sig i stabsberedskap eller förstärkningsläge men inte på grund av antalet svårt sjuka utan för att viktiga personalgrupper sjuka och inte så lätt kan ersättas med annan personal.

En tredjedel vårdas för andra sjukdomar

I FoHM:s statistik över personer som får slutenvård på sjukhus för covid-19 har det framkommit att cirka en tredjedel vårdas för en annan primärsjukdom t ex ben- eller armbrott. FoHM har kommenterat saken sedan flera regioner haft synpunkter på statistiken som de menar inte speglar den verkliga situationen. FoHM menar ändå att dessa patienter är mer vårdkrävande på grund av de skyddsåtgärder som personalen måste vidta för sig själv och andra patienter.

Scenarier för fortsatt spridning – interimrapport januari 2022

MSB varnar för störningar i fjärrvärme- och elleveranser – Göteborgs-Posten.

Omikron den vanligaste covid-varianten sedan vecka 51

CET 08.40 – Uppdaterad: CET 18.38

Antalet fall av omikronsmitta fortsätter att stiga snabbt och är nu den mest spridda varianten sedan veckan 51 förra året. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten (FoHM).

Den 12 januari kommer nya restriktioner och rekommendationer att träda i kraft för att försöka hålla smittspridningen i schack så att inte sjukvården når en punkt där situationen blir alltför utmanande.

Skärpta restriktioner och rekommendationer den 12 januari

CET 11.03 – Uppdaterad CET 20.00

Vid regeringens pressträff där Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medverkade meddelade statsminister Magdalena Andersson att det kommer att införas nya restriktioner den 14 januari. Vissa förordningsändringar kommer införas senare.

Det allmänna budskapet från regeringen, Socialstyrelsen och FoHM är: Vaccinera er så snart ni erbjuds möjlighet att göra det! Om du inte fått spruta 1 och 2 – vaccinera dig så fort som möjligt!

Från den 12 januari gäller bl a följande restriktioner (texten uppdateras löpande):

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.
 • Skärpt uppdrag till alla statliga myndigheter att se till att alla anställda kan arbeta hemifrån
 • Krogar och restauranger med alkoholtillstånd skall stänga senast klockan 23. Det införs också en begränsning om högst 8 personer per sällskap. Det är även krav på sittande sällskap.
 • Allmänt råd för vuxna att de ska begränsa sina nära kontakter inomhus.
 • Maxtak för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om max 50 personer
 • För alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på mellan 50-500 personer ska det vara sittande publik, högst 8 personer per sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.
 • För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg. Både salstentor och föreläsningar ska ges vid fler tillfällen för att glesa ut.

Åtgärder som kräver förordningsändringar:

 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och tillställningar inomhus.
 • På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överskrider 50 personer.
 • För antalet person vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar sänks maxantalet från 50 till 20 sittande personer.
 • Förlängning av tidigare åtgärder för avrådan från deltagande i cuper och matcher.
 • Avrådan från längre resor med kollektivtrafik
 • FoHM betonar också vikten av att alla använder munskydd när många reser tillsammans.

Mer information från myndigheterna

Krisinformation.se

Pressmeddelande från regeringen

Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten

Pressmeddelande från Socialstyrelsen

Många gravida ovaccinerade

Nära varannan gravid kvinna i Sverige är ovaccinera, enligt TV4Nyheterna. Enligt Folkhälsomyndighetens (FoHM) statistik från den 7 december hade 54 % fått minst en vaccindos, 50 % hade fått två vaccindoser. Det är färre än andra kvinnor i samma åldersgrupper, enligt FoHM.

Att som gravid vara ovaccinerad utsätter både kvinnan och barnet för stora risker. Många ovaccinerade kvinnor blir så svårt sjuka i covid att man tvingas tidigarelägga förlossningen.

Högsta antalet smittade på ett dygn – 23.877 nya fall

Det senaste dygnet har 23.877 nya konstaterade smittofall rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Antalet smittade är den högsta sedan pandemin utbröt den 11 mars 2020. Det är framför allt omikron som sprider sig och utgör den större andelen av antalet smittade. Totalt har nu 41.383 nya fall tillkommit den senaste veckan. Sedan pandemin startade har totalt 1.416.650 fall av covid-19 konstaterats.

Samtidigt är situationen allt mer pressad för landets sjukhus och allt fler regioner går nu upp i förstärkningsläge. Något som komplicerar läget är att det finns färdigbehandlade patienter som inte kan få stöd och omsorg i den egna hemkommunen. Det i sin tur beror på att kommunernas egen personal är sjuka eller vårdar barn som är sjuka.

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Mycket hög samhällsspridning av covid den senaste veckan

Uppdaterad 2022-01-05; kl 18.57

Sverige upplever just nu en mycket hög samhällspridning av covid-19. Den senaste veckan har antalet konstaterade fall ökat kraftigt och är nu högre än någonsin tidigare. Det är främst den nya varianten omikron som sprids. Vid ett regeringssammanträde idag beslutade regeringen att Folkhälsomyndigheten från den 12 januari får föreskriva verksamheter att använda sig av vaccinbevis för att minska smittspridningen. Vaccinbevis kommer då att kunna krävas vid krogbesök eller vid besök i affärer.

Vecka 52

Under vecka 52 nådde smittspridningen i covid-19 nya rekord, det kunde Emanuel Karlstens nyhetsbrev ”coronaveckan som gått” bekräfta redan i måndags. Ökningen har sedan fortsatt under innevarande vecka 1 och tisdagen den 4 januari nådde antalet smittade den högsta noteringen sedan pandemin startade i mars 2020. Antalet personer i slutenvård och eller IVA stiger stiger också men inte lika brant. 75 % av de som vårdas på sjukhus är ovaccinerade.

Omikron tar över

Omikron har visat sig ha förmåga att kringgå immunförsvaret hos de som fått dubbla vaccindoser. Även om omikron ger så milda symtom att den kan tas för en vanlig förkylning hos dubbelvaccinerade riskerar de allra sköraste att bli allvarligt sjuka. Av de som blir så svårt sjuka att de behöver slutenvård eller IVA är en stor del, ca 50 %, dubbelvaccinerade. En stor andel av dessa har förstås underliggande sjukdomar eller är äldre med ett sedan tidigare kraftigt försvagat immunförsvar.

I studier kan man se att två vaccindoser ger dessa doser ett bra grundskydd mot svår sjukdom och död om man smittas varianten omirkon. Men precis som tidigare ska även de med två doser iaktta större försiktighet och naturligtvis stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Ansträngt läge i sjukvården

Slutenvården och IVA har sedan sommaren ställt om från att vårda svårt covid-sjuka till att återigen ge vård åt bredare grupper med svåra sjukdomar. Samtidigt har det skett en kraftig neddragning av antalet IVA-platser. När nu behovet av IVA-platser åter ökar på grund av svår covid-sjukdom leder det till att planerad vård måste skjutas upp och personalen får ställa om till en mer påfrestande arbetssituation.

Krisinformation.se: Coronapandemin – Detta gäller just nu

Smittspridningen fortsätter att stiga – fler slutenvårdas

Smittspridningen av covid fortsätter att stiga i Sverige och allt fler svårt sjuka får slutenvård. Totalt vårdas cirka 100 personer på IVA i hela landet och inbegriper även patienter med andra sjukdomar. I Folkhälsomyndighetens (FoHM) senaste statistikuppdatering registrerades 10.874 fall under det senaste dygnet. Det är det näst högsta antalet smittade en enskild dag sedan pandemin startade. Även om antalet IVA- och slutenvårdade är väsentligt lägre än vid samma tidpunkt förra året belastar den nuvarande smittspridningen i samhället sjukvården eftersom många vårdanställda just är hemma på grund av sjukdom.

Enligt Anders Tegnell, stadsepidemiolog hos FoHM, väntar man en topp av insjuknade i covid i mitten på januari. Han flaggar också för att det man kan komma att behöva införa ytterligare restriktioner för att dämpa samhällsspridningen. FoHM och de regionala smittskyddsmyndigheterna räknar med att den nya omikron-varianten kommer att dominera medan delta kommer att minska.

FoHM uppmanar allmänheten till försiktighet och att följa de rekommendationer och restriktioner utfärdats. De som ännu inte är vaccinerade skall snarast möjligt vaccinera sig. De som redan fått dos 1 och 2 bör så snart möjlighet ges fylla på med dos 3 om det gått minst 6 månader sedan man fick dos två.

FoHM betonar att det i slutändan är hur vi som enskilda individer beter oss som avgör hur pass hårda restriktioner som måste införas framöver.

Kraftig smittökning i nästan alla regioner

Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff berättade Folkhälsomyndighten (FoHM) att man nu ser en kraftig smittökning i de båda covidvarianterna delta och omikron. Mest ökar omikronvarianten som verkar vara betydligt mer smittosam än tidigare varianter. Däremot finns det inget som tyder på att den ger mildare eller svårare sjukdom. FoHM berättade också att det är fler vaccinerade som avlider vilket beror på att de är de äldre och allra sköraste som blir så dåliga att de inte klarar sjukdomen trots både en och flera vaccindoser och påfyllningar.

Nya restriktioner införs den 23 december

Vid en pressträff på tisdagen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten (FoHM) nya rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen, och därmed belastningen på sjukvården. Bland annat rekommenderas alla som kan att arbeta hemifrån. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teatrar. 

Från och med den 23 december gäller följande:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och en meters avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster, oavsett vaccinationsbevis. 
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska fatta beslut om följande:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Bakgrunden till de nya åtgärderna är bland annat den ökade smittsprdningen och belastningen på hälso- och sjukvården. 

Källa: Folkhälsomyndigheten (FoHM) / Krisinformation.se

Ansträngt läge i sjukvården – flera sjukhus i stabsläge

Läget i sjukvården är nu åter ansträngt och flera sjukhus har gått upp i stabsläge. Det som vårdas i slutenvård eller IVA är såväl yngre som äldre patienter med covid eller influensa. FoHM meddelar att det kan bli aktuellt med att införa steg 2 i den handlingsplan som myndigheten tagit fram för att begränsa smittspridningen.