Fler restriktioner lyfts den 29 september

Regeringen meddelade idag vid en pressträff att fler restriktioner än de tidigare beslutade skall tas bort den 29 september. Bland annat tas taket bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Man går heller inte vidare med frågan om vaccinpass.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är möjligt att ta steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna den 29 september 2021. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 kan tas bort.

Regeringens avvecklingsplan för steg 4

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Vaccinationsbevis för större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid eventuella behov

I linje med regeringens plan för avveckling av restriktioner har Folkhälsomyndigheten dock tidigare fört fram att vissa särskilda regleringar möjligtvis kan behövas när det gäller mycket stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även fortsättningsvis.

För att ha en beredskap kommer Socialdepartementet därför inom kort att remittera en promemoria med förslag om att vaccinationsbevis ska kunna användas vid dessa större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i steg 4.

Förslaget innebär att de eventuella deltagarbegränsningar som kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 15 000 deltagare eller fler inte ska gälla om systemet med vaccinationsbevis används. Det betyder att anordnaren inte ska vara skyldig att begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar om det finns restriktioner gällande detta. Undantag kommer att göras för barn under 16 år och för de personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Regeringen går vidare med fas 4 – den 29 september avvecklas nästan alla restriktioner

Regeringens pressträff tisdagen den 7 september

Vid en pressträff på igår, tisdag, meddelade regeringen att man avser att gå vidare med att genomföra steg 4 i avvecklandet av pandemirestriktionerna. Det innebär att deltagarbegränsningarna för offentliga sammankomster och offentliga tillställningar som gällt sedan mars månad förra året slopas.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är möjligt att ta steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna den 29 september 2021. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 kan tas bort.

“Nästan alla restriktioner tas bort…”, säger kulturminister Anna Lind.

Vaccinpass utreds

Regeringen kommer att utreder möjligheterna att införa någon form av vaccinpass för de allra största evenemangen. Tanken är att det ska vara ett vaccinpass av samma slag som används inom EU. Men socialminister Lena Hallengren säger att hon hoppas att vaccinpassen inte ska behövas.

Fortsatta restriktioner för handelsplatser

När beslutet tas om att avveckla det sista och femte steget av restriktionerna som gäller trängselregler handelsplatser och kultur- och fritidsverksamhet är inte bestämt.

Detta gäller f o m den 29 september

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Omfattande skador på rymdbasen Esrange när raketmotor fattade eld

Foto: Rymdbolaget Esrange

Rymdbolaget Esrange anläggning i Kiruna fick omfattande skador i samband med att en raketmotor fattade eld på förmiddagen. Larmet till räddningstjänsten kom vid 9.30-tiden räddningstjänsten i Kiruna som skickade en stor styrka till anläggningen.

Branden startade i en avlång tunnelliknande byggnad där testbränner restaurerade raketmotorer. Flera byggnader i den äldre delen av raketbasen har totalförstörts i branden som ännu vid 21.30-tiden pågick. Släckningsarbetet väntas pågå resten av dygnet och kanske en bit in på natten mot fredagen. Skadorna på basen betecknas som omfattande och allvarliga.

Ingen person skadades allvarligt men några personer transporterades till sjukhuset i Kiruna för kontroll.

Den globala smittosituationen försämras återigen

Smittspridningen tar ny fart i flera länder. De som haft mycket låg smittspridning har nu fått kraftiga utbrott vilket bland annat påverkar reserekommendationer till stora delar av världens länder. Dessutom sker smittspridningen av covid-19 tidigare än förra hösten, enligt Anders Tegnell, på FoHM (Folkhälsomyndigheten).

200 bilar totalförstörda i garagebrand i Märsta

Foto: RAPS News (Arkivbild)

Runt 200 bilar totalförstördes i en kraftig brand i ett tvåvåning parkeringsgarage i Märsta, i Sigtuna kommun, norr om Stockholm. Larmet till räddningstjänsten inkom vid 02-tiden natten mot torsdagen. Redan vid framkomst var branden omfattande och vid 05-tiden dömde räddningstjänsten ut byggnaden med cirka 200 parkerade bilar som totalförstörd. Skadorna på bilar och fastigheten uppgår till flera 10-tals miljoner kronor.

På grund av den mycket kraftiga rökutvecklingen beslutade räddningsledaren att bostadshusen närmast det branddrabbade garaget skulle utrymmas.

Polisen har inlett en förundersökning om grov skadegörelse då det finns misstankar om att branden är anlagd. Ingen person skadades i branden.

Charlotte von Essen ny chef för SÄPO

Regeringen har utsett Charlotte von Essen till ny chef för Säkerhetspolisen (SÄPO). Hon är idag som biträdande chef för myndigheten och tillträder sitt förordnande den 1 oktober i år. Hon efterträder Claes Friberg, som lämnar som chef av privata skäl.

Charlotte Friberg var tidigare assessor i Kammarrätten, lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala för att sedan gå över till att arbeta på Justitiedepartementet som bl a rättschef.

Länkar

Regeringen utser Charlotte von Essen till ny generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen – Regeringen.se

Pressmeddelande från Säkerhetspolisen –

Osäkerhetsfaktorer kan stoppa lättnader i restriktioner och rekommendationer

Smittspridningen väntas ta ny fart under hösten, det spår Folkhälsomyndigheten (FoHM), i en ny scenariorapport som publicerades idag och som också skickats till regeringen. Rapporten sträcker sig fram till slutet av november. Därför kommer sannolikt nuvarande restriktioner och rekommendationer att ligga kvar tills vidare. Det fjärde steget i avvecklingen av restriktioner och rekommendationer riskerar nu att inte bli av. Samtidigt säger FoHM:s generaldirektör, Johan Carlsson, att man vill avvakta september månad innan man tar definitivt ställning.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer om den nya deltavarianten av covid-19 som nu mer eller mindre tagit över helt. Det tillsammans med en förväntad ökad smittspridning gör att FoHM inte ser några möjligheter att lätta på restriktionerna och rekommendationerna.

Sedan början på juli har smittspridningen ökat kraftigt utan några tendenser till att avta. Även om ökningen skett från relativt låga nivåer bland främst ovaccinerade kan smittspridningen belasta sjukvården som redan är mycket hårt ansträngd. Personalen är slutkörd och vårdköerna för alla uppskjutna besök och nybesök gör att hösten kan bli mycket utmanande för sjukvårdsregionerna. Däremot tror inte FoHM att förra höstens stora belastning på sjukvården kommer att upprepas i år. Över sex miljoner är vaccinerade vilket bäddar för en betydligt mer hanterbar höst och vinter.

Bland de ovaccinerade finns både unga och äldre personer. Uppskattningsvis 200.000 äldre över 70 år har valt att inte vaccinera sig eller är inte fullt vaccinerade.

Länk

Folkhälsomyndighetens scenarios för hösten

Ung pojke häktad efter attack mot skolpersonal

En skolanställd man i 40-årsåldern skadades svårt när en 15-årig pojke gick till attack mot honom med ett vasst föremål på en högstadieskola i Eslöv. Händelsen inträffade på förmiddagen i Källebergsskolan ledde till en omfattande polisinsats där poliser med förstärkningsvapen sökte igenom hela skolan på ytterligare gärningspersoner.

En polis tvingades avlösa ett varningsskott för att få den unge gärningsmannen att ge upp. Pojken greps utomhus efter att ha blivit utpekad av vittnen. Han befinner sig nu i arresten där förhör kommer att hållas med honom så snart som möjligt.

Agerade enligt handlingsplan

Händelsen är ett exempel på det polisen betecknar som pågående dödligt våld (PDV) och för dessa är både poliser och skolpersonal särskilt tränade att hantera. Det innebär att man agerar efter en särskild handlingsplan. Vid presskonferensen berättade skolledningen och polisen att handlingsplanen hade fungerat och inga ytterligare elever eller personal skadades rent fysiskt.

Skolan evakuerad

I samband med att polis anlände kunde elever och skolpersonal successivt utrymma skolbyggnaden som sedan systematiskt genomsöktes av polis. En teknisk undersökning har också genomförts för att säkra bevis på platsen. En utredning om misstänkt mordförsök med den 15-årige pojken som misstänkt gärningsperson har inletts. Den skadade mannens tillstånd är allvarligt och han opererades omedelbart för sina skador.

Krisorganisation

Eslövs kommun har skapat en särskild krisorganisation för att ge elever, föräldrar och personal särskilt stöd. Bland annat kommer församlingshemmet i Stehag att vara öppen för de som vill prata om händelsen. Många elever som går på högstadiet bor i samhället Stehag en bit utanför Eslöv.

Undervisningen kommer att vara inställd imorgon, fredag men skolan kommer att hålla öppet från klockan 9.00 för alla elever som vill komma till skolan.

Uppdatering kl 22.00

Åklagaren har under kvällen beslutat anhålla den 15-årige pojke som attackerade en ur personalen på Källebäcksskolan. Den anhållne är elev på skolan. Tillståndet för den skadade mannen som opererats under eftermiddagen är stabilt. Han är vaken och talbar. Polisutredningen kommer nu att fortgå med förhör med den misstänkte och vittnen till händelsen.

Uppdatering den 23 augusti kl 11.52

Åklagaren begärde lördagen den 21/8 att gärningspersonen, trots sin låga ålder, skulle häktas. Vid häktningsförhandlingen i Lunds tingsrätt på söndagen beslutade tingsrätten att häkta pojken. Åtal ska vara väckt inom 14 dagar. Den 15-årige pojken medger omständigheterna och har erkänt sig skyldig till grov misshandel. Han bestrider åklagarens brottsrubricering, försök till mord.

Länksamling

15-årig pojke gripen efter attack mot skolanställd i Eslöv – SVT Skåne

Eslövs kommun om händelsen och kommunens krisstöd till drabbade

15-årig pojke anhållen – misstänks för försök till mord – Åklagarmyndigheten

Kraftig brand i fabrik i Liljeholmen i Stockholm

Vid 23-tiden larmades Storstockholms brandförsvar om en kraftig brand i en förmodat övergiven fabriksbyggnad i Liljeholmen, i södra Stockholm. Vid framkomst kunde räddningstjänsten konstatera att byggnaden i det närmaste var övertänd. En stor styrka bestående av olika enheter från flera brandstationer larmades till platsen liksom fartyg från Kustbevakningen och Sjöräddningen för att hjälpa till med släckning och miljöskydd genom att lägga ut länsar för släckvattnet som riskerade att rinna ner i kanalen.

Strax efter midnatt beslutade räddningsledaren om att utfärda s k VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) då rökutvecklingen var mycket kraftig och kunde vara mycket ohälsosam. VMA:t togs bort vid 7.30-tiden då röken från byggnaden inte längre anses utgöra någon fara för de boende i närområdet. Storstockholms brandförsvar påpekar att man fortfarande kan känna viss röklukt beroende på vindriktningen.

Polisen har gjort en del iakttagelser och fynd på brandplatsen som kan tyda på att branden är anlagd. En brottsutredning med misstanken grov mordbrand har därför inletts.

Ingen person skadades i branden. Räddningstjänsten bedömer att man kommer att vara kvar större delen av dagen för att se till att branden inte tar sig igen.

Länksamling

Kraftig brand i övergiven fabrik – SVT Stockholm

Storbrand i f d kolsyrefabrik i Liljeholmen – SR P4 Stockholm

Enorm explosion i kemisk fabrik i Leverkusen, Tyskland

En enorm explosion har inträffat i en återvinningsanläggning för farligt avfal i Leverkusen väster om Köln i Tyskland. De tyska myndigheterna uppger att det föreligger ett “extremt hot” mot den närliggande staden föreligger. Man uppmanar boende och de som vistas i området att omedelbart gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt hålla sig informerade om händelseutvecklingen.

Minst en person har omkommit och 16 personer är rapporterade skadade. Räddningstjänsten varnar för att ytterligare explosioner kan komma att inträffa. På bilder från området kan man se ett enormt svart rökmoln komma från fabriken. Denna rök är mycket giftig varför man har gjort omfattande avspärrningar av bl a motorvägen A1 och andra vägar i området.

Tank med lösningsmedel

Enligt företaget Currenta, som äger anläggningen, ska det vara en tank med lösningsmedel som exploderat. En massiv räddningsinsats av såväl räddningstjänster som kemiexperter arbetar med att stabilisera situationen och få branden under kontroll.

Uppdatering 2021-07-28

Branden i industriparken för kemiföretag är nu släckt. Risken för explosioner är fortfarande stor. Minst två personer har omkommit och 30-tal personer vårdas på sjukhus för sina skador.

Myndigheterna vet fortfarande inte orsaken till explosionen. Trots den mycket kraftiga rökutvecklingen uppger myndigheterna att man inte kunnat uppmäta några farliga nivåer av giftiga ämnen på marken.

Allmänheten och de som vistas i området uppmanas att fortsätta stanna inomhus så mycket som möjligt. Man ska även skölja grönsaker och frukt som odlas utomhus.

Länksamling

Enorm explosion nära tysk storstad – SVT Utrikes

Länk till företaget Currenta

Ein Toter nach Explosion in Leverkusen – Bild