Mer om bloggen

R.A.P.S.

I mer än 25 år har jag arbetat som med verskamhetsskydd inom bl a cyber- och informationssäkerhet, dataskydd (GDPR) och omvärldsbevakning i samhällsbärande eller samhällsviktiga organisationer. En del av min erfarenhet har jag fått genom att arbeta vid ett av Sveriges största akutsjukhus, i den kommunala räddningstjänsten och i verksamheter som haft nära samverkan med blåljusaktörer och andra samhällsviktiga aktörer. I takt med att kompetens inom IT, cyber- och informationssäkerhet blivit en alltmer strategisk fråga har också mitt fokus riktats mot dessa områden.

Jag har alltid varit intresserad av ledarskap, organisation och kommunikation. Det var det intresset som gjorde att jag en gång bestämde mig för att studera och teoretisera kring ledarskap i krishantering.

Idag finns R.A.P.S. Det är en privat nyhetssida där jag publicerar egen omvärldsbevakning i den omfattning tiden tillåter. Notiser och nyheter är sprunget ur ett mångårigt intresse för samhälle, nyheter och omvärldsbevakning. Sidan delar nyheter och aktuell samhällsinformation inom allt från barnsäkerhet till terrorism. Idag ligger huvudsakligt fokus på nyheter inom cyber- och informationssäkerhet, IT-säkerhet, dataskyddslagstiftning och GDPR samt kopplat till dessa områden verksamhetsskydd. Jag finns även på Threads, Instagram, Facebook och Linkedin.

IT-stöd för krishantering och omvärldsbevakning

Som skribent vill jag gärna bidra till att öka kunskaperna och förståelsen om cyber- och informationssäkerhet, samhällsskydd och beredskapsfrågor och omvärldsbevakning. Dessa olika delar eller områden är en viktig del av samhällets funktion och utgör också en viktig del i olika verksamheters beslutsfattande. Därför har jag också intresserat mig för hur IT-stöd kan vara en del av krishanteringen. Som ett resultat av detta intresse använder jag idag flera olika IT-stöd varav några är egenutvecklade.