Mer om bloggen

Beredd News

I mer än 25 år har jag arbetat med kriskommunikation och som managementkonsult i cyber- och informationssäkerhet. En del av den erfarenheten har jag fått genom att arbeta inom räddningstjänsten och i organisationer som haft nära samverkan med blåljusaktörerna och andra samhällsviktiga aktörer.

Jag började min bana som en ganska medioker reporter på en obskyr annonstidning. Med min kamera, penna och papper besökte jag hundratals företag. Men många gånger vann intresset för blåljushändelser och med kameran i högsta hugg försökte jag sälja en och annan bild till de sydskånska tidningsredaktionerna. Det lyckades men förtjänsten blev alltför mager för att kunna driva intresset yrkesmässigt. Det var då jag insåg att många av de som drabbades av vardagsolyckor och kriser ofta gjorde saken sju resor värre genom ogenomtänkta uttalanden i media och genom att man var helt okunniga i krishantering. Jag utvecklade då ett metodstöd för att framgångsrikt kunna hantera, och framför allt kommunicera, vid kriser. Det ena ledde till det andra och idag kan jag se tillbaka och konstatera att kriskommunikation är viktigare än någonsin. Det räddar bokstavligt talat liv och hälsa. En organisation som är skickliga på kriskommunikation räddar inte bara den framtida verksamheten utan också stora ekonomiska värden åt sina ägare eller uppdragsgivare.

Idag finns R.A.P.S. News. Det är en privat blogg sprunget ur ett mångårigt intresse för samhälle, nyheter och omvärldsbevakning. Bloggen delar nyheter och aktuell samhällsinformation inom allt från barnsäkerhet till terrorism. Regelbundet, när tiden medger, bloggas det kortare notiser från denna omvärldsbevakning. Jag bevakar, följer upp och gör research på uppmärksammade blåljushändelser, kriser och katastrofer. Dessutom följer jag aktuella och heta ämnen. Fokus ligger på svenska och skandinaviska nyheter men vid större händelser publicerar sidan även nyheter på engelska och tyska från hela världen. Min huvudsakliga plattform är Twitter med f n v cirka 5.500 följare och 300.000 till 500.000 interaktioner per månad. Jag finns även på Instagram, Facebook och Linkedin där jag interagerar med ytterligare ca 3.500 konton eller personer.

IT-stöd för krishantering och omvärldsbevakning

Som bloggare vill jag gärna bidra till att öka kunskaperna och förståelsen om varför omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en viktig del av allt beslutsfattande. Därför har jag också intresserat mig för hur IT-stöd kan vara en del av krishanteringen. Som ett resultat av detta intresse använder jag idag flera olika IT-stöd varav några är egenutvecklade.

Foto: Ulf Scheithauer

Anpassad för framtidens omvärldsbevakning

Beredd Jazz är en IT-plattform som är anpassad för framtidens nyhetskonsumtion och omvärldsbevakning. Plattformen utvecklas ständigt och den tekniska skalbarheten ger mycket stor flexibilitet. Att den är modulär gör det enkelt att integrera och interagera med andra IT-plattformar och system. 

Foto: Ulf Scheithauer