Mer om bloggen

R.A.P.S. News

Foto: Ulf Schetihauer

I mer än 25 år har jag arbetat som rådgivare och konsult i cyber- och informationssäkerhet, kriskommunikation och omvärldsbevakning med samhällsskydd och beredskap som ett särskilt fokusområde . En del av min erfarenhet har jag fått genom att arbeta i den kommunala räddningstjänsten och i verksamheter som haft nära samverkan med blåljusaktörer och andra samhällsviktiga sektorer och funktioner. Jag har arbetat med såväl reaktiv som proaktiv krishantering och kriskommunikation inom bl a räddningstjänsten.

Jag har alltid varit intresserad av ledarskap, organisation och kommunikation. Det var det intresset som gjorde att jag en gång bestämde mig för att utveckla metoder för ledarskap i kriser. Många av de verksamheter som drabbades av vardagsolyckor och kriser gjorde saken sju resor värre eftersom de saknade en krisberedskapsplan. De inte bara ledde sina verksamheter i kris på fel sätt. De gjorde ofta uttalanden i media som skadade verksamheten. Jag utvecklade då ett metodstöd för att framgångsrikt kunna hantera, och framför allt kommunicera, vid kriser. Det ena ledde till det andra och idag kan jag se tillbaka och konstatera att proaktiv krishantering och kriskommunikation är viktigare än någonsin. Det räddar bokstavligt talat liv och hälsa. Men det förhindrar också att stora ekonomiska värden går förlorade för aktieägare.

Idag finns R.A.P.S. News. Det är en privat nyhetssida med notiser och nyheter sprunget ur ett mångårigt intresse för samhälle, nyheter och omvärldsbevakning. Sidan delar nyheter och aktuell samhällsinformation inom allt från barnsäkerhet till terrorism. Regelbundet, när tiden medger, skrivs det kortare notiser från denna omvärldsbevakning. Jag bevakar, följer upp och gör research på uppmärksammade blåljushändelser, kriser och katastrofer. Dessutom följer jag aktuella och heta ämnen. Fokus ligger på svenska och skandinaviska nyheter men vid större händelser publicerar sidan även nyheter på engelska och tyska från hela världen. Jag finns även på Instagram, Facebook och Linkedin.

IT-stöd för krishantering och omvärldsbevakning

Som skribent vill jag gärna bidra till att öka kunskaperna och förståelsen om cyber- och informationssäkerhet, samhällsskydd och beredskapsfrågor och omvärldsbevakning. Dessa olika delar eller områden är en viktig del av samhällets funktion och utgör också en viktig del i olika verksamheters beslutsfattande. Därför har jag också intresserat mig för hur IT-stöd kan vara en del av krishanteringen. Som ett resultat av detta intresse använder jag idag flera olika IT-stöd varav några är egenutvecklade.