Mer om bloggen

R.A.P.S. News

Foto: Ulf Schetihauer

I mer än 25 år har jag arbetat som rådgivare och konsult inom kriskommunikation, omvärldsbevakning och cyber- och informationssäkerhet. En del av min erfarenhet har jag fått genom att arbeta inom räddningstjänsten och i organisationer som haft nära samverkan med blåljusaktörer och andra samhällsviktiga sektorer och funktioner. Jag har arbetat med såväl reaktiv som proaktiv krishantering och kriskommunikation inom bl a räddningstjänsten.

Jag har alltid varit intresserad av ledarskap, organisation och kommunikation. Det var det intresset som gjorde att jag en gång bestämde mig för att utveckla metoder för ledarskap i kriser. Många av de som drabbades av vardagsolyckor och kriser gjorde saken sju resor värre eftersom de saknade en krisberedskapsplan. De inte bara ledde sina verksamheter i kris på fel sätt. De gjorde ofta uttalanden i media som skadade verksamheten. Jag utvecklade då ett metodstöd för att framgångsrikt kunna hantera, och framför allt kommunicera, vid kriser. Det ena ledde till det andra och idag kan jag se tillbaka och konstatera att proaktiv krishantering och kriskommunikation är viktigare än någonsin. Det räddar bokstavligt talat liv och hälsa. Men det förhindrar också att stora ekonomiska värden går förlorade för aktieägare.

Idag finns R.A.P.S. News. Det är en privat blogg sprunget ur ett mångårigt intresse för samhälle, nyheter och omvärldsbevakning. Bloggen delar nyheter och aktuell samhällsinformation inom allt från barnsäkerhet till terrorism. Regelbundet, när tiden medger, bloggas det kortare notiser från denna omvärldsbevakning. Jag bevakar, följer upp och gör research på uppmärksammade blåljushändelser, kriser och katastrofer. Dessutom följer jag aktuella och heta ämnen. Fokus ligger på svenska och skandinaviska nyheter men vid större händelser publicerar sidan även nyheter på engelska och tyska från hela världen. Jag finns även på Twitter, Instagram, Facebook och Linkedin där jag har ca 6.000 följare (en del är följare i flera sociala medier-kanaler varför följareantalet är försiktig estimering).

IT-stöd för krishantering och omvärldsbevakning

Som bloggare vill jag gärna bidra till att öka kunskaperna och förståelsen om varför omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en viktig del av allt beslutsfattande. Därför har jag också intresserat mig för hur IT-stöd kan vara en del av krishanteringen. Som ett resultat av detta intresse använder jag idag flera olika IT-stöd varav några är egenutvecklade.

Anpassad för framtidens omvärldsbevakning

Beredd Jazz är en IT-plattform som är anpassad för framtidens nyhetskonsumtion och omvärldsbevakning. Plattformen utvecklas ständigt och den tekniska skalbarheten ger mycket stor flexibilitet. Att den är modulär gör det enkelt att integrera och interagera med andra IT-plattformar och system.