Känd fotograf gick vilse hos SVT – greps av polis

När fotografen och influensern Bingo Rimér skulle spela in ett avsnitt av Relationspodden visste han inte att det skulle leda till att han bidrog till att avslöja en allvarlig säkerhetsbrist hos Sveriges Television. Det visade sig nämligen att man kunde ta sig in i SVT:s lokaler genom att hoppa ner till en avsats i en park som sedan leder raka vägen in i mediabolagets personalmatsal.

Bingo Rimér är en av landets mest kända fotografer och influensers. Tillsammans med Katrin Zytomierska spelar han varje vecka in ett avsnitt av deras gemensamma Relationspodden. Eftersom han inte befann sig på samma plats som sin poddkompis gjordes inspelningen över mobilen. Men efter en stund blev störde vinden inspelningen så mycket att Bingo valde att söka en mer vindskyddad plats. Föga anande han vad som bli konsekvensen av det beslutet.

Greps av skyddsvakter

Sveriges Televisions lokaler på Gärdet i Stockholm är klassat som ett skyddsobjekt. Det innebär att det är ett brott att beträda skyddsobjektet om man inte är behörig att göra det. I princip innebär det att du får anmäla dig i receptionen och sedan vänta på att någon som jobbar i lokalerna följer dig till och från lokaliteterna innanför skalskyddet. Om man som Bingo hoppar ner på en avsats som sedan leder in till en lokal som är klassad som skyddsobjekt gör man sig skyldig till ett brott mot lag om skydd av samhällsviktiga anläggningar (1990:217). Brottet ger i normalfallet böter men det finns också fängelse i högst ett år i straffskalan.

När inspelningen var avslutad var tanken att han skulle lämna den park han trodde att han befann sig i. Men det fanns ingen väg ut i det fria och därmed återstod bara att gå inom genom en dörr som visade sig leda rakt in till SVT:s personalrestaurang. Allt hade kanske varit gott och väl om han hittat till entrén själv men eftersom han inte hade något att dölja frågade han en väktare om hjälp att hitta vägen ut vilket ledde till att de under tiden småpratade lite. Och då undslapp sig hur han tagit sig in i SVT:s lokaler. I samma stund förändrades väktarens ton och det larmades helt enligt instruktionerna såväl skyddsvakter som polis. De tillskyndande skyddsvakterna grep naturligtvis inkräktaren, även det enligt gällande regler och lag, i avvaktan på att polisen skulle anlända. Den prekära situationen blev än mer pinsam eftersom han inte hade med sig någon legitimation.

Allvarlig säkerhetsbrist

Det är visserligen allvarligt att obehörigen beträda ett skyddsobjekt. Och det är straffbart vare sig man gör det avsiktligt eller av oaktsamhet. Men det som är det riktigt allvarliga i sammanhanget är att Sveriges Television har en allvarlig brist i sitt fysiska säkerhetsskydd. Det ska för det första inte vara möjligt att obehörigen ta sig in i SVT:s lokaler på det sätt som Bingo Rimér gjorde. För det andra begick väktaren tjänstefel som inte omedelbart frågade honom vem han var och vad han hade för ärende i byggnaden. Det borde också vara så att besökare till SVT:s lokaler har någon form av besöksbricka alternativt finns inskrivna i besökshanteringssystemet. För det tredje kan detta indikerar att SVT:s medarbetare tillåter besökare att själva vandra runt i det skyddsklassade lokalerna. Beroende på hur skalskyddet är uppbyggt kan det faktiskt vara olagligt att låta en besökare hitta sin egen väg ut ur SVT:s lokaler. Men det är också i olämpligt. Besökare ska följas hela vägen från och till receptionen för att undvika prekära problem med skyddspersonalen.

Korrekt ingripande

I sammanhanget är det viktigt att framhålla att såväl skyddsvakter som poliser agerat helt korrekt när de grep Bingo Rimér. Efter det obligatoriska inledande förhöret var det också helt rätt att släppa honom. Den vidare handläggningen av förundersökningen kommer att medföra att han tillsammans med sin advokat kallas till ett ytterligare polisförhör. Därefter kommer polisens förundersökningsledare att sammanställa en rapport som åklagaren tar ställning till. Därefter beslutar denne om ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas eller om åtal ska väckas. Om ärendet går till åtal och det blir fällande dom, är den mest troliga påföljden böter, eller om brottet anses ringa kan det rentav stanna vid ett strafföreläggande.

I just det här fallet tror jag djärvt nog inte att något brott begåtts – vare sig uppsåtligt eller av oaktsamhet. Omständigheterna i ärendet talar starkt för att det var en ren olyckshändelse. Intrånget hade aldrig skett om det inte var för han var mitt i en inspelning av Relationspodden. Däremot är händelsen allvarlig för SVT som uppenbarligen inte har ett fullgott skydd mot fysiska intrång i deras lokaler på Gärdet.