Fler restriktioner lyfts den 29 september

Regeringen meddelade idag vid en pressträff att fler restriktioner än de tidigare beslutade skall tas bort den 29 september. Bland annat tas taket bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Man går heller inte vidare med frågan om vaccinpass.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är möjligt att ta steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna den 29 september 2021. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 kan tas bort.

Regeringens avvecklingsplan för steg 4

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Vaccinationsbevis för större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid eventuella behov

I linje med regeringens plan för avveckling av restriktioner har Folkhälsomyndigheten dock tidigare fört fram att vissa särskilda regleringar möjligtvis kan behövas när det gäller mycket stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även fortsättningsvis.

För att ha en beredskap kommer Socialdepartementet därför inom kort att remittera en promemoria med förslag om att vaccinationsbevis ska kunna användas vid dessa större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i steg 4.

Förslaget innebär att de eventuella deltagarbegränsningar som kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 15 000 deltagare eller fler inte ska gälla om systemet med vaccinationsbevis används. Det betyder att anordnaren inte ska vara skyldig att begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar om det finns restriktioner gällande detta. Undantag kommer att göras för barn under 16 år och för de personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Charlotte von Essen ny chef för SÄPO

Regeringen har utsett Charlotte von Essen till ny chef för Säkerhetspolisen (SÄPO). Hon är idag som biträdande chef för myndigheten och tillträder sitt förordnande den 1 oktober i år. Hon efterträder Claes Friberg, som lämnar som chef av privata skäl.

Charlotte Friberg var tidigare assessor i Kammarrätten, lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala för att sedan gå över till att arbeta på Justitiedepartementet som bl a rättschef.

Länkar

Regeringen utser Charlotte von Essen till ny generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen – Regeringen.se

Pressmeddelande från Säkerhetspolisen –

Decentraliseringen av IT-drift och långtgående digitalisering ett säkerhetshot

Sedan i fredags har Coop kämpat mot klockan för att öppna upp varuhusen runt om i landet sedan en av kedjans underleverantörer drabbats av en IT-attack i form av en digital utpressning till ett belopp om 600 miljoner svenska kronor.

Igår kväll kom rapporter om att ytterligare rikstäckande kedjor drabbats av problem identiska med de som Coop och Apoteket Hjärtat haft med sina betalsystem.

Varför händer detta nu? Det finns inget enkelt svar på det. Vissa länder drabbas hårdare än andra. Till dessa hör Sverige vars storföretag under minst ett decennium drivit en mycket hård decentralisering av IT-driften samtidigt som vi digitaliserat betalningssystemet i en omfattning som få andra länder gjort. De flesta svenskar har inte mer än ett par 500-lappar hemma, i bästa fall. När de digitala betalsystemen slås ut som i Coops fall då tvingas butikerna stänga eftersom de inte kan ta betalt.

Decentralisering och outsourcing

Sedan åtminstone slutet på 00-talet har mycket av den dagliga IT-driften decentraliserats och outsourcats i många storföretag. Man har inte sett IT som en strategisk och verksamhetskritisk funktion utan som en tjänst man köper precis som man köper lokalvård eller kaffemaskiner på serviceavtal. En långgående decentralisering leder till att bolagen hamnar i händerna på leverantörerna, som ofta är de stora IT-konsulterna. De har med åren fått alltmer inflytande över strategiska och verksamhetskritiska beslut hos kunderna som t ex nivån på cyber- och informationssäkerhet och IT-säkerhet. Även om leverantörerna genomför olika kontroller av sina anställda man ändå utlämnad till strategiska partner. De företag som däremot satsat på IT-drift inhouse har istället stärkt kontrollen, behållt och vidareutvecklat kompetensen.

Cyber- och informationssäkerhet ett ledningsansvar

Enligt aktiebolagslagen är säkerhetsfrågorna oavsett var de rent organisatoriskt eller linjemässigt finns i verksamheten företagsledningens ansvar. Ytterst är det en fråga för både VD och styrelsen. Styrelsen måste vara sammansatt så att man kan uppdraga åt VD att prioritera cyber- och informationssäkerhetsarbetet som en verksamhetskritisk funktion. Dessa områden ska ha samma höga prioritet som det övriga säkerhetsarbetet i bolaget.

Naturligtvis måste man alltid väga kostnaden för en åtgärd mot risk. En risk behöver också ställas mot konsekvenserna om det värsta inträffar. En oacceptabel konsekvens av en risk får aldrig accepteras utan åtgärd. Sen kan åtgärderna se olika ut. Men företagsledning kan komma undan med att påstå att det som hände Coop är en extraordinär händelse. I en lång rad rapporter har såväl MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och olika branschorgan varnat bolagen för konsekvenserna av den långtgående decentraliseringen och outsourcingen av drift och andra nyckelfunktioner.

Ansvaret för det som hänt är företagsledningens, ytterst VD och styrelse. Aktieägarna ska kräva av ledningen att de förstår sin egen verksamhet när det kommer till att kartlägga och skydda företagets informationstillgångar. För i slutändan handlar det om veta vad som är skyddsvärt och sedan göra allt för att dessa skyddas. I detta ligger hela bolagsvärdet. Driver man en verksamhet där IT-driften är en del av affären då måste man självklart ha stenkoll på hela leverantörskedjan vilket innefattar leverantörens underleverantörer. IT-avdelningen måste förstå samtliga beroenden och hur de vid en attack påverkar verksamhetens affär. För kan man inte sälja därför att betalsystemet har blockerat av en attack då har man inga intäkter. Och utan intäkter kan man inte betala leverantörer, löner eller lokalhyror. Den här typen av händelser slår dessutom mot bolagets likviditet som bolagets Goodwill.

Delade livräddningsinsats av döende polisman – greps för grovt brott

En person som var anhållen i sin utevaro greps tidigare idag i Helsingborg sedan ha delat en film på en pågående livräddningsinsats för den polisman som senare avled av sina skador.

Personen, som  delgavs misstanke om brott i samband med förhör, släpptes senare av polisen. Misstankarna kvarstår dock och en del teknisk utrustning har tagits i beslag. 

Vad lagen säger

Olaga integritetsintrång (1962:700) är i svensk rätt ett brott som innebär att en person sprider en integritetskänslig bild eller andra uppgifter om någon annan. För att bli dömd krävs att personen spritt uppgiften med ett uppsåt att skada personen den handlar om. Med integritetskänsliga uppgifter menas bland annat personers sexualliv eller hälsotillstånd. Den typ av handlingar som bestämmelsen är tänkt att handla om är till exempel så kallad hämndporr där sexuella bilder läggs ut på internet mot någons vilja. Dessa handlingar kategoriserades tidigare som förtal.[1][2]

Lagen trädde i kraft 1 januari 2018 och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Är det förbjudet att filma en olycksplats?

Det beror på vad du filmar och på vilket sätt du gör det. Yttrandefrihetsgrundlagen ger oss mycket stora friheter att på olika sätt yttra oss. Men när du filmar vid en olycksplats ska du tänka på följande:

  • Du får inte hindra räddningspersonalens arbete när du filmar eller fotograferar en olycka.
  • Då måste lyda polismans order och du får inte beträda avspärrat område. Det är ett brott att beträda ett avspärrat område utan tillåtelse.
  • En drönare med kamera får inte filma eller ta stillbilder närmare än 500 meter från räddningsinsatsen. Vill du flyga in i luftrummet över en pågående räddningsinsats måste du få räddningsledarens tillstånd. I flera fall kan du även behöva tillstånd av flygledaren för det luftrum du befinner dig i. Du ska dessutom ha tillstånd att flyga med drönare – ett sådant skaffar du hos Transportstyrelsen.
  • Finns det skadade personer får du inte filma på ett integritetskränkande sätt. Alltså du får inte filma eller fotografera på ett närgånget sätt.
  • Om du lägger ut film eller bilder på nätet måste du försäkra dig om att de personer som filmas inte kan identifieras genom dina bilder. Det bästa är om du “blurrar” eller “pixlar” de personer som syns på bilderna om du inte fått uttryckligt medgivande att visa dem på bild. Om möjligt helst vara skriftligt. Det kan räcka med ett sms eller ett mejl.

Regeringen presenterade plan för successiv öppning av samhället

Vid statsministerns pressträff idag presenterades regeringens plan för en successiv öppning i fem steg där det fösta steget tas den 1 juni, steg två dem 1 juli , steg tre den 15 juli och steg fyra någon gång i september för att därefter följas av det femte och sista steget någon gång under hösten eller vintern.

De olika stegen är beroende av att smittspridningen fortsätter minska, att vaccineringen av befolkningen går enligt plan och att de restriktioner som gäller nu fortsätter att noggrant följas. Nedan följer ett utdrag ur statsminister Stefan Lövens pressträff där även socialminister Lena Hallengren, språkröret Per Bolund och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Steg 1

1 juni – Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.

Steg 2

1 juli – Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3

15 juli – Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4

September – Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5

Ej tidsbestämt – Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda.

Ny EU-förordning om drönare

Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

Den 1 januari 2021 trädde en ny EU-förordning i kraft för privatpersoner som flyger drönare. I Storstockholm innebär det att du som privatperson inte får flyga med din drönare inom en radie på 500 meter från en olycksplats. Förbudet gäller även när räddningstjänsten inte använder drönare vid insatsen.

Bakgrunden till direktivet och att det nu blivit lag i Sverige är att allt fler privatpersoner och medieföretag använder drönare. Det finns en oro att ovana operatörer kan orsaka olyckor eller försvåra räddningsinsatser. Många respekterar inte den personliga integriteten utan använder drönare för att ta närgångna bilder från en olycksplats.

Viktigt verktyg vid polis- och räddningsinsatser

På bilden syns den utrustning som brandförsvaret använder för att varna för att man använder drönare. Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF).

De senaste åren har drönare anpassade för polisära eller räddningstjänständamål ökat i användning. Idag använder polisen regelbundet drönare för att t ex övervaka demonstrationer och andra typer av kommenderingar. Räddningstjänsten kan skicka upp en drönare för att från luften skapa sig en bättre lägesbild vid t ex en skogsbrand. Bilderna kan sedan analyseras av räddningsledaren på plats och hos räddningscentralen för att bestämma vilken taktik man ska använda för insatsen.

Undantag

I den nuvarande lagstiftningen finns det möjlighet för en räddningsledare att i vissa fall tillåta en drönaroperatör att flyga innanför den lagstadgade radien på 500 meter. Huruvida detta undantag har gjorts eller kommer att göras i framtiden för t ex nyhetsfotografer är oklart. Tills dess gäller det för dig som privatperson eller frilansfotograf att vara observant så att du inte bryter flygförbudszonen i lufttrummet ovanför en olycksplats eller insatsområde.

Tillstånd krävs

Som operatör av en drönare måste du i flera fall få ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i länken nedan. Som operatör måste du följa de regler finns och inte överträda förbud om att flyga i avlysta luftrum. Avlysningen av ett luftrum kan vara någon timmer eller längre perioden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vilka avlysningar som gäller där du flyger.

Bildpolicy

Vi på RAPS News använder inte drönare. Vår policy är att man alltid ska vara försiktig med bildpubliceringar som kan vara känsliga för de personer som syns på bilderna. Vi gör en granskning innan vi lägger upp filmklipp eller fotografier samt maskerar personer på bilderna om publiceringen kan vara känslig eller kränkande för en enskilde. Vi vill också att du hör av dig om du anser att någon bild som vi publicerat tidigare kan vara olämplig. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att låta bilden förbli publicerad efter förnyad prövning.

Läs mer om Storstockholms brandförsvars drönare här

Läs mer om reglerna för dig som operatör för en drönare – Transportstyrelsen

Lyssna på avsnittet Drönare inom räddningstjänsten, i podden Det operativa ledarskapet