Regeringen presenterade plan för successiv öppning av samhället

Vid statsministerns pressträff idag presenterades regeringens plan för en successiv öppning i fem steg där det fösta steget tas den 1 juni, steg två dem 1 juli , steg tre den 15 juli och steg fyra någon gång i september för att därefter följas av det femte och sista steget någon gång under hösten eller vintern.

De olika stegen är beroende av att smittspridningen fortsätter minska, att vaccineringen av befolkningen går enligt plan och att de restriktioner som gäller nu fortsätter att noggrant följas. Nedan följer ett utdrag ur statsminister Stefan Lövens pressträff där även socialminister Lena Hallengren, språkröret Per Bolund och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Steg 1

1 juni – Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.

Steg 2

1 juli – Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3

15 juli – Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4

September – Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5

Ej tidsbestämt – Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda.

Ny EU-förordning om drönare

Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

Den 1 januari 2021 trädde en ny EU-förordning i kraft för privatpersoner som flyger drönare. I Storstockholm innebär det att du som privatperson inte får flyga med din drönare inom en radie på 500 meter från en olycksplats. Förbudet gäller även när räddningstjänsten inte använder drönare vid insatsen.

Bakgrunden till direktivet och att det nu blivit lag i Sverige är att allt fler privatpersoner och medieföretag använder drönare. Det finns en oro att ovana operatörer kan orsaka olyckor eller försvåra räddningsinsatser. Många respekterar inte den personliga integriteten utan använder drönare för att ta närgångna bilder från en olycksplats.

Viktigt verktyg vid polis- och räddningsinsatser

På bilden syns den utrustning som brandförsvaret använder för att varna för att man använder drönare. Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF).

De senaste åren har drönare anpassade för polisära eller räddningstjänständamål ökat i användning. Idag använder polisen regelbundet drönare för att t ex övervaka demonstrationer och andra typer av kommenderingar. Räddningstjänsten kan skicka upp en drönare för att från luften skapa sig en bättre lägesbild vid t ex en skogsbrand. Bilderna kan sedan analyseras av räddningsledaren på plats och hos räddningscentralen för att bestämma vilken taktik man ska använda för insatsen.

Undantag

I den nuvarande lagstiftningen finns det möjlighet för en räddningsledare att i vissa fall tillåta en drönaroperatör att flyga innanför den lagstadgade radien på 500 meter. Huruvida detta undantag har gjorts eller kommer att göras i framtiden för t ex nyhetsfotografer är oklart. Tills dess gäller det för dig som privatperson eller frilansfotograf att vara observant så att du inte bryter flygförbudszonen i lufttrummet ovanför en olycksplats eller insatsområde.

Tillstånd krävs

Som operatör av en drönare måste du i flera fall få ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i länken nedan. Som operatör måste du följa de regler finns och inte överträda förbud om att flyga i avlysta luftrum. Avlysningen av ett luftrum kan vara någon timmer eller längre perioden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vilka avlysningar som gäller där du flyger.

Bildpolicy

Vi på RAPS News använder inte drönare. Vår policy är att man alltid ska vara försiktig med bildpubliceringar som kan vara känsliga för de personer som syns på bilderna. Vi gör en granskning innan vi lägger upp filmklipp eller fotografier samt maskerar personer på bilderna om publiceringen kan vara känslig eller kränkande för en enskilde. Vi vill också att du hör av dig om du anser att någon bild som vi publicerat tidigare kan vara olämplig. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att låta bilden förbli publicerad efter förnyad prövning.

Läs mer om Storstockholms brandförsvars drönare här

Läs mer om reglerna för dig som operatör för en drönare – Transportstyrelsen

Lyssna på avsnittet Drönare inom räddningstjänsten, i podden Det operativa ledarskapet