Ny EU-förordning om drönare

Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

Den 1 januari 2021 trädde en ny EU-förordning i kraft för privatpersoner som flyger drönare. I Storstockholm innebär det att du som privatperson inte får flyga med din drönare inom en radie på 500 meter från en olycksplats. Förbudet gäller även när räddningstjänsten inte använder drönare vid insatsen.

Bakgrunden till direktivet och att det nu blivit lag i Sverige är att allt fler privatpersoner och medieföretag använder drönare. Det finns en oro att ovana operatörer kan orsaka olyckor eller försvåra räddningsinsatser. Många respekterar inte den personliga integriteten utan använder drönare för att ta närgångna bilder från en olycksplats.

Viktigt verktyg vid polis- och räddningsinsatser

På bilden syns den utrustning som brandförsvaret använder för att varna för att man använder drönare. Foto: Storstockholms Brandförsvar (SSBF).

De senaste åren har drönare anpassade för polisära eller räddningstjänständamål ökat i användning. Idag använder polisen regelbundet drönare för att t ex övervaka demonstrationer och andra typer av kommenderingar. Räddningstjänsten kan skicka upp en drönare för att från luften skapa sig en bättre lägesbild vid t ex en skogsbrand. Bilderna kan sedan analyseras av räddningsledaren på plats och hos räddningscentralen för att bestämma vilken taktik man ska använda för insatsen.

Undantag

I den nuvarande lagstiftningen finns det möjlighet för en räddningsledare att i vissa fall tillåta en drönaroperatör att flyga innanför den lagstadgade radien på 500 meter. Huruvida detta undantag har gjorts eller kommer att göras i framtiden för t ex nyhetsfotografer är oklart. Tills dess gäller det för dig som privatperson eller frilansfotograf att vara observant så att du inte bryter flygförbudszonen i lufttrummet ovanför en olycksplats eller insatsområde.

Tillstånd krävs

Som operatör av en drönare måste du i flera fall få ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i länken nedan. Som operatör måste du följa de regler finns och inte överträda förbud om att flyga i avlysta luftrum. Avlysningen av ett luftrum kan vara någon timmer eller längre perioden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vilka avlysningar som gäller där du flyger.

Bildpolicy

Vi på RAPS News använder inte drönare. Vår policy är att man alltid ska vara försiktig med bildpubliceringar som kan vara känsliga för de personer som syns på bilderna. Vi gör en granskning innan vi lägger upp filmklipp eller fotografier samt maskerar personer på bilderna om publiceringen kan vara känslig eller kränkande för en enskilde. Vi vill också att du hör av dig om du anser att någon bild som vi publicerat tidigare kan vara olämplig. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att låta bilden förbli publicerad efter förnyad prövning.

Läs mer om Storstockholms brandförsvars drönare här

Läs mer om reglerna för dig som operatör för en drönare – Transportstyrelsen

Lyssna på avsnittet Drönare inom räddningstjänsten, i podden Det operativa ledarskapet