Mycket hög samhällsspridning av covid den senaste veckan

Uppdaterad 2022-01-05; kl 18.57

Sverige upplever just nu en mycket hög samhällspridning av covid-19. Den senaste veckan har antalet konstaterade fall ökat kraftigt och är nu högre än någonsin tidigare. Det är främst den nya varianten omikron som sprids. Vid ett regeringssammanträde idag beslutade regeringen att Folkhälsomyndigheten från den 12 januari får föreskriva verksamheter att använda sig av vaccinbevis för att minska smittspridningen. Vaccinbevis kommer då att kunna krävas vid krogbesök eller vid besök i affärer.

Vecka 52

Under vecka 52 nådde smittspridningen i covid-19 nya rekord, det kunde Emanuel Karlstens nyhetsbrev ”coronaveckan som gått” bekräfta redan i måndags. Ökningen har sedan fortsatt under innevarande vecka 1 och tisdagen den 4 januari nådde antalet smittade den högsta noteringen sedan pandemin startade i mars 2020. Antalet personer i slutenvård och eller IVA stiger stiger också men inte lika brant. 75 % av de som vårdas på sjukhus är ovaccinerade.

Omikron tar över

Omikron har visat sig ha förmåga att kringgå immunförsvaret hos de som fått dubbla vaccindoser. Även om omikron ger så milda symtom att den kan tas för en vanlig förkylning hos dubbelvaccinerade riskerar de allra sköraste att bli allvarligt sjuka. Av de som blir så svårt sjuka att de behöver slutenvård eller IVA är en stor del, ca 50 %, dubbelvaccinerade. En stor andel av dessa har förstås underliggande sjukdomar eller är äldre med ett sedan tidigare kraftigt försvagat immunförsvar.

I studier kan man se att två vaccindoser ger dessa doser ett bra grundskydd mot svår sjukdom och död om man smittas varianten omirkon. Men precis som tidigare ska även de med två doser iaktta större försiktighet och naturligtvis stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Ansträngt läge i sjukvården

Slutenvården och IVA har sedan sommaren ställt om från att vårda svårt covid-sjuka till att återigen ge vård åt bredare grupper med svåra sjukdomar. Samtidigt har det skett en kraftig neddragning av antalet IVA-platser. När nu behovet av IVA-platser åter ökar på grund av svår covid-sjukdom leder det till att planerad vård måste skjutas upp och personalen får ställa om till en mer påfrestande arbetssituation.

Krisinformation.se: Coronapandemin – Detta gäller just nu