Undervariant till omikron – BA.2 – tar fart i Danmark

2022-01-24 – Uppdaterad CET 15.35

En undervariant, BA.2, till omikron (BA.1) har tagit fart och står nu för hälften av alla smittade i Danmark det senaste dygnet. Totalt registrerades drygt 42.000 konstaterade fall av omikron varav alltså cirka hälften var av den nya undervarianten. Totalt vårdades 813 personer på IVA för covid i landet.

BA.2 har även konstaterats i en del fall i Skåne men här handlar det om ett relativt fåtal fall.

Den senare varianten tros vara bättre på att kringgå immunförvaret.

Pressmeddelande från SSI Danmark