Många gravida ovaccinerade

Nära varannan gravid kvinna i Sverige är ovaccinera, enligt TV4Nyheterna. Enligt Folkhälsomyndighetens (FoHM) statistik från den 7 december hade 54 % fått minst en vaccindos, 50 % hade fått två vaccindoser. Det är färre än andra kvinnor i samma åldersgrupper, enligt FoHM.

Att som gravid vara ovaccinerad utsätter både kvinnan och barnet för stora risker. Många ovaccinerade kvinnor blir så svårt sjuka i covid att man tvingas tidigarelägga förlossningen.

Den gyllene medelvägen kan ha många fördelar för Sverige

Sverige har uppmärksammats utomlands för att man väljer en annan väg än de flesta länder valt för att sakta ner smittspridningen av Covid-19. Även på hemmaplan har regeringen och fackmyndigheten Folkhälsomyndigheten (FHM) kritiserats. Hittills har regeringen med hjälp av hemställan från FHM och med tydliga budskap om att solidariskt följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar lyckats undvika alltför drakoniska begränsningar av allmänhetens rörelsefrihet. Och än så länge verkar strategin att fungera. Sverige har visserligen sett ett kraftigt ökat antal smittade, svårt sjuka och avlidna i Covid-19 vi följer ”kurvan”. Antalet döda ligger just nu runt 3 % av antalet smittade.

Vi har valt att kalla denna strategi för den gyllene medelvägen. Det kan finnas flera fördelar med denna väg. Låt oss först konstatera att vi ännu inte har något facit. Antalet smittade, svårt sjuka och avlidna kan mycket väl öka dramatiskt de kommande veckorna och månaderna. Men om vi just nu antar att den gyllene medelvägen ur folkhälsosynpunkt blir framgångsrik så finns det flera fördelar med den.

Spara på krutet

Genom att inte ta till de drakoniska metoder som andra länder valt att göra spar man på krutet. Regeringen har valt att utfärda starka rekommendationer om att äldre ska hålla sig i frivillig karantän De får naturligtvis gå promenader men de ska inte besöka affärer eller gå till apoteket. Barn- och barnbarn får man också vänta med att träffa. Vi har stegvis begränsat mötesfriheten, först till 500, och från den 29 mars till 50 personer. På restauranger och barer är det förbjudet med barhäng. Man ska sitta vid borden och avståndet mellan dem ska vara frikostigt. Personalen ska dessutom servera alla gäster. Sverige har en lång tradition solidaritet. Det började redan på Oxenstiernas på 1600-talet och tycks ha följt med vårt kulturella DNA ända i modern tid. Intressant nog verkar det sociala trycket som styrmedel att fungera. De nu skärpta reglerna liksom tidigare regler och rekommendationer följs i stort sett av befolkningen.

Vinna tid

Genom att inte använda alltför drastiska tvångsmedel, trots att smittskyddslagen ger möjligheter till det, vinner man tid. Under tiden kan sker en resursuppbyggnad inom olika samhällssektorer för att dels möta smittvågen men även för att kunna upprätthålla avspärrningar under flera veckor av stora geografiska områden. Ju närmare sommaren vi kommer ju större sannolikhet är det att en eventuell avspärrning av större geografiska områden blir förhållandevis kort. Det är smart och kan nog också vinna förståelse och efterlevnad hos stora delar av befolkningen.

Undviker kritik

När regeringen och de myndigheter som lyder under dem fattar så pass genomgripande beslut som ingrepp i mötes- och demonstrationsfriheten då är det ganska naturligt att medierna granskar det. Hittills har medierna varit ganska försiktiga att hänga på varandras granskningar. Det har fått till följd att de tidningar som publicerat kritiska och ifrågasättande fått begränsade effekter. Just nu ligger de åtgärder som tagits i linje med den förväntade smittoutvecklingen för Covid-19 vilket håller reportrarna lugna. Vi kan dock vara säkra på att samtliga mediehus förbereder sig på att publicera mer djuplodande och kritiska granskningar när situationen lugnar sig. Men så länge det råder ”borgfred” och utvecklingskurvan inte påtagligt avviker från vad man förväntar sig är det troligt att den gyllene medelvägen ger regeringen och FHM den arbetsro de behöver.