Svårbedömt om nya omikron-varianten och dess påverkan lokalt, regionalt och globalt

Buden om vad den nya varianten av covid-19, omikron, kommer att få för påverkan på människor och samhället duggar tätt just nu. Olika experter uttalar sig och får beroende på hur sensationell eller kontroversiell deras gissning är stort mediautrymme, framför allt i kvällspressen.

Det är ingen tvekan om att vi just nu har ett stor underskott på information och data om omikron. Om vi redan nu kunde se in i framtiden hur det kommer att bli om två till tre veckor så det det vara otroligt mycket värt. Det är inte möjligt och därför bygger vi olika hypoteser om den framtida utvecklingen. Och dessa hypoteser ligger till grund för de åtgärder som regeringar på förslag från myndigheterna beslutar om.

Det är ingen liten uppgift att ställas inför eftersom analysen inbegriper parametrar som var för sig och sammantaget är osäkra. Det skapar en mycket komplex situation eftersom vi inte har något facit för den nya varianten – än. Vad ska man då tro om den nya varianten?

Just nu vet vi att de som är vaccinerade med 2 eller 3 doser har störst möjligheter att undvika svår sjukdom i covid. Det gäller oavsett vilken av de kända varianterna vi talar om. Vi vet också att de som är ovaccinerade är kraftigt överrepresenterade i svår sjukdom som kräver slutenvård eller IVA. De som just nu drabbas av smittan är ovaccinerade barn. De sprider smittan till vuxna. I statistik från Folkhälsomyndigheten (FoHM) kan man se att risken för svår sjukdom för deltavarianten är 7 gånger högre för ovaccinerade än för vaccinerade. Det är också relativt unga personer som vårdas på IVA.

Vi vet också att smittorisken minskar om man stannar hemma vid minsta förkylningssymtom, tvättar händer ofta, jobbar hemma, håller avstånd och testar sig vid misstanke om luftvägssjukdom. Munskydd har visat sig vara effektivt när man befinner sig i trånga lokaler eller på en plats, t ex bussen, tåget eller taxin, där man befinner sig nära en annan människa.

Kommer omikron att ta över? Kommer den att vara mer framgångsrik att sprida sig än tidigare varianter? Inom någon eller några veckor kommer vi att veta. Tills dess är det viktigt att ta varningssignalerna på allvar genom att ta ansvar för att inte sprida smittan vidare. Är du ovaccinerad – vaccinera dig. Har du fått en eller två vaccinsprutor se då till att du även får den andra och tredje så snart den finns tillgänglig för din åldersgrupp eller riskgrupp. Det är också bra att bygga på skyddet med det årliga influensavaccinet och vaccin mot pneumokocker (lunginflammation).