Cecilia Uneram ny förbundsdirektör för Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF)

Cecilia Uneram har utsetts till ny förbundsdirektör för Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF). Cecilia har en lång karriär inom räddningstjänsten och är bl a brandingenjör med examen från Lunds Tekniska Högskola och räddningstjänstutbildning. Hon har även varit marknads- och kommunikationschef för Brandskyddsföreningen samt ambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet. Cecilia har de senaste åren drivit konsultverksamhet i eget bolag. Parallellt har hon haft fler internationella uppdrag för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Hon tillträder tjänsten som förbundsdirektör den 3 januari 2022.

Länk till SBFF pressmeddelande