Smittspridningen ökar – skärpta restriktioner kan införas nästa vecka

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt, både av deltavarianten och den nya muterade omikron-varianten. Smittökningen sker visserligen från låga nivåer men ökningstakten är oroväckande hög, enligt Folkhälsomyndigheten (FoHM) , som nu överväger att föreslå regeringen skärpta restriktioner från och med nästa vecka. Exakt vilka åtgärder som kan bli aktuella beror på utvecklingen under veckan.

Det finns flera faktorer som påverkar bedömningen. Vi går nu in i en kallare årstid då virusinfektioner sprids lättare. Vi tillbringar mer tid inomhus och tillsammans med andra, platser som gör det lättare att bli infekterad av virus. Trots att många är vaccinerade är vaccinationsgraden ojämnt fördelad bland åldersgrupperna. De under 50 år har en lägre vaccinationsgrad än de äldre. Många lågutbildade och socioekonomiskt utsatta är mindre benägna att vaccinera sig än de med högre utbildning. Det är också de ovaccinerade som till övervägande del insjuknar och som i allt större utsträckning behöver slutenvård och IVA. Ett ökat antal dubbelvaccinerade har också smittats av de muterade delta- eller omikronvarianterna.

Vaccin bästa skyddet

FoHM gör också bedömningen att omikron kommer att spridas lättare och att fler infekterade kan få allvarligare sjukdom vilket i sin tur kommer att kräva slutenvård och IVA för de allra svårast sjuka. Äldre över 60 år, personer i riskgrupper och de som bor i SÄBO antas vara grupper som är i riskzonen för att utveckla allvarlig sjukdom i covid.

FoHM uppmanar alla som får erbjudande om vaccinering att så snart som möjligt ta emot erbjudandet. Man uppmanar också regionerna att snarast öka antalet tester och bygga ut vaccinationsmöjligheterna.

Vad du kan göra

  • Vaccinera dig!
  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
  • Testa dig – i Stockholms län beställs testkit via appen Alltid öppet eller på 1177.
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Distansarbeta om möjligt
  • Undvik resor med kollektivtrafik i rusningstid
  • Om du inte kan undvika trängsel – använd munskydd