Osäkerhetsfaktorer kan stoppa lättnader i restriktioner och rekommendationer

Smittspridningen väntas ta ny fart under hösten, det spår Folkhälsomyndigheten (FoHM), i en ny scenariorapport som publicerades idag och som också skickats till regeringen. Rapporten sträcker sig fram till slutet av november. Därför kommer sannolikt nuvarande restriktioner och rekommendationer att ligga kvar tills vidare. Det fjärde steget i avvecklingen av restriktioner och rekommendationer riskerar nu att inte bli av. Samtidigt säger FoHM:s generaldirektör, Johan Carlsson, att man vill avvakta september månad innan man tar definitivt ställning.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer om den nya deltavarianten av covid-19 som nu mer eller mindre tagit över helt. Det tillsammans med en förväntad ökad smittspridning gör att FoHM inte ser några möjligheter att lätta på restriktionerna och rekommendationerna.

Sedan början på juli har smittspridningen ökat kraftigt utan några tendenser till att avta. Även om ökningen skett från relativt låga nivåer bland främst ovaccinerade kan smittspridningen belasta sjukvården som redan är mycket hårt ansträngd. Personalen är slutkörd och vårdköerna för alla uppskjutna besök och nybesök gör att hösten kan bli mycket utmanande för sjukvårdsregionerna. Däremot tror inte FoHM att förra höstens stora belastning på sjukvården kommer att upprepas i år. Över sex miljoner är vaccinerade vilket bäddar för en betydligt mer hanterbar höst och vinter.

Bland de ovaccinerade finns både unga och äldre personer. Uppskattningsvis 200.000 äldre över 70 år har valt att inte vaccinera sig eller är inte fullt vaccinerade.

Länk

Folkhälsomyndighetens scenarios för hösten