UD avråder från resor till Hubeiprovinsen i Kina

UD avråder nu från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina som är drabbat av Coronavirusutbrottet.

UD har olika nivåer på sin avrådan. I det här fallet gäller avrådan icke nödvändiga resor, vilket innebär turistresor och liknande. UD kan också avråda från alla resor, vilket innefattar även arbetsresor. Läs mer om vad som gäller vid reseavrådan genom att följa länken nedan.

Krisinformation.se