Uppdatering från Folkhälsomyndigheten om nytt utbrott av Coronavirus

27 januari

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen

Utrikesdepartementet avråder nu från icke-nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina eftersom de kinesiska myndigheternas spridningsreducerade åtgärder kan påverka resor inom Kina. Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste sammanställning (den 27 januari) har mer än 2 800 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och ett 80-tal personer avlidit med infektionen.

Läs mer på ECDC:s webbplats.

Enligt WHO:s senaste rapport (den 26 januari) har mer än 2000 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och ett 50-tal personer avlidit med infektionen.

De allra flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats hos resenärer från Wuhan i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore och Australien. Fall har också nyligen rapporterats från Frankrike och USA. I Vietnam har en person insjuknat efter nära kontakt med en familjemedlem som varit i Wuhan.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. De fall som har upptäckts i städer och länder utanför Wuhan är en god indikation på en hög uppmärksamhet.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg. Enstaka fall kan dock upptäckas i landet, liksom nyligen skett i bl.a. Frankrike.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.