Företag oväntat snabba med omställningar under pandemin

En forskningsrapport som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) finansierat, visar att företagen var snabba på att ställa om sin produktion till bristvaror. Omställningen gick extremt snabbt och detta är erfarenheter som måste tas till vara vid framtida kriser.

Näringslivets förmåga till omställning för att bidra till att hantera kriser är ett område som är ganska outforskat. Det är också orsaken till att MSB ville finansiera studien, gjord av Handelshögskolan i Stockholm.

Försörjningsberedskap av central betydelse

Vid allvarliga samhällskriser är samhällets försörjningsberedskap av central betydelse. Att snabbt kunna ställa om från planerad vårdproduktion eller industriproduktion till beredskapsproduktion av akutvård eller livsviktiga förnödenheter, som skedde under den inledande delen av pandemin, är en viktig nationell civil förmåga. I studien nämns flera företag som på mycket kort tid ställde om sin produktion. Bland dem finns

  • Essity ställde om sin tillverkning och tog fram 40 miljoner munskydd.
  • Getinge gick från att producera 10 000 ventilatorer till 26 000 ventilatorer.
  • Absolut Company bidrog till tillverkning av handsprit

Informationsinsatser planeras

Under våren planeras riktad information till företag om roller och ansvar, lagar och regler, hot och risker och vad företag kan göra för att stärka sin egen beredskap. Även myndigheterna kommer att få information som består av vägledning för de i samverkan med näringslivet kan planera för försörjning av varor och tjänster under höjd beredskap och krig.

Samordningen måste stärkas

En tydlig slutsats i studien är att samordningen mellan samhälle och näringslivet måste stärkas på alla nivåer. Framför allt är det viktigt att på lokal nivå ha kunskap om vilka företag som har möjligheter att ställa om sin produktion och därmed bidra till försörjningsförmågan.

Under pandemin blev myndigheterna tagna på sängen av att många företag på egen initiativ och utan affärsmässighet var snabba med att bidra med förnödenheter som munskydd, handsprit och ventilatorer.

Länk till rapporten Näringslivsbaserad motståndskraft (MSB)

Läs hela rapporten här