En anhållen i sin utevaro för explosion i Göteborg

En person har anhållits i sin utevaro som misstänkt för att ha att göra med sprängningen av ett bostadshus på Övre Husargatan i Göteborg. Det uppger flera av varandra oberoende mediakällor. Mannen misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse är känd av polisen i aktuella ärenden. Mannen och hans mamma hade vid tillfället för sprängningen en pågående vräkningsärende med fastighetsägaren Ernst Rosén AB. Kronofogden skulle samma dag som sprängningen inträffade ha verkställt vräkningen.

Polisen vill vare sig bekräfta eller dementera uppgifterna med hänvisning till förundersökningssekretessen och att man är inne i ett känsligt läge i utredningen.