Brott misstänks i samband med svår fartygsbrand utanför Göteborg

Polis och åklagare misstänker brott i samband med den dramatiska brand som pågått på fartyget  Almirante Storni i vid Vinga utanför Göteborg sedan i lördags. Brottsmisstankarna rör allmänfarlig vårdslöshet alternativt allmänfarlig ödeläggelse. Misstankarna bygger på tidiga uppgifter och på iakttagelser i samband med branden. Åklagaren är övertygad om att branden inte startade av en olyckshändelse utan på grund av en brottslig vårdslöshet eller avsiktlig handling. De 17 besättningsmedlemmarna ska med hjälp av Kustbevakningen höras upplysningsvis.

Brottsmisstanke

Fartyget som är ca 140 meter långt har en last med trävirke. Branden startade av någon anledning i fören. Kustbevakningen ville redan tidigt evakuera besättningen på fartyget vilket befälhavaren ombord vägrade med hänvisning till att han behövde manskapet för att kunna släcka branden. Allt mer resurser har tillförts för att försöka få branden under kontroll. Trots det har situationen förvärrats för var dag som gått. Trots att mängder med vatten sprutats på lasten har man kunnat se att värmeutvecklingen ökar och sprider sig i lasten. Vädret har också varit mycket dåligt de senaste två dygnen vilket har komplicerat brandsläckningsarbete. Situationen är nu så allvarlig att fartyget riskerar att sjunka på grund av nedisning.

Akut situation

Sent på eftermiddagen meddelade Transportstyrelsen och Kustbevakningen att fartyget skall bogseras till Göteborgs hamn. Ett formellt beslut väntas på fredag morgon. Något som vd:n för Göteborgs hamn motsatt sig eftersom man anser att det kan utgöra en stor risk för verksamheten i hamnen och för allmänheten. Göteborgs hamn är Sveriges viktigaste importhamn och att ha ett kraftigt brinnande lastfartyg skulle kunna medföra störningar i hamnens verksamhet. Sent på torsdagskvällen begärde befälhavaren hos Transportstyrelsen att få gå till nödhamn. Just nu görs en resursuppbyggnad hos bl a räddningstjänsten och Kustbevakningen för att kunna hantera räddningsarbetet i hamn.

Fartygsbranden är en av de allvarligaste och mest komplexa i modern tid som Kustbevakningen och räddningstjänsten hanterat till havs. Om fartyget sjunker riskeras stora miljöskador.

Källor: Göteborgs-Posten, SVT Väst och Twitter