Ansträngt läge i sjukvården – flera sjukhus i stabsläge

Läget i sjukvården är nu åter ansträngt och flera sjukhus har gått upp i stabsläge. Det som vårdas i slutenvård eller IVA är såväl yngre som äldre patienter med covid eller influensa. FoHM meddelar att det kan bli aktuellt med att införa steg 2 i den handlingsplan som myndigheten tagit fram för att begränsa smittspridningen.