Trycket ökar på 1177.se och i hela vårdkedjan

Trycket på vårdnumret 1177 covid-linje är nu det högsta sedan mars och nu tar man vårdnumret åter höjd för ett krisläge genom att kalla in mer personal. Även i resten av vårdkedjan är nu trycket i hela landet mycket stort. De flesta regioner har gått upp i stabsläge eller förstärkningsläge sedan tillströmningen av covid-sjuka som kräver slutenvård eller IVA ökat kraftigt.

När man pratar med personer i vårdkedjan är det framför allt personalens brist på återhämtning och vila från vårens krisläge som ger anledning till oro. För ska vi klara den 5-6 månader långa vintern och våren måste vi ha utvilad vårdpersonal. Det gäller i synnerhet det olika specialkompetenserna undersköterska, sjuksköterska, biomedicinska analytiker och läkare. Om dessa personalgrupper inte orkar göra sitt jobb då kommer sannolikt människor med andra allvarliga sjukdomar än svårt covid-19 att allvarligt försämras i sin sjukdom eller t o m avlida.

Alla måste nu göra sin plikt och ta sitt ansvar att minska smittspridningen. Det innebär att noggrant följa alla de allmänna råd och rekommendationer. Som verksamhetsutövare eller arbetsgivare ska vid varje tidpunkt gällande föreskrifter om smittskydd följas. Det finns ingenting som hindrar dig som verksamhetsutövare eller arbetsgivare att införa strängare regler än vad lagstiftningen kräver.

Vad du kan göra

  • Håll dig informerad och följ de lokala och regionala allmänna råden och rekommendationerna från smittskyddsläkare.
  • Undvik onödiga resor med kollektivtrafik och bil. Gå eller cykla i största möjliga utsträckning.
  • Umgås bara med personer ur ditt eget hushåll
  • Jobba hemma i så stor utsträckning som det bara är möjligt – arbetsgivare bör på alla sätt underlätta distansarbete från hemmet
  • Undvik fysiska möten
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Håll fysiskt avstånd – minst 2 meter
  • Tvätta händerna ofta
  • Använd munskydd om du ska befinna på platser där trängsel kan uppstå