Omfattande cyberattack mot flera svenska bolag

Enligt uppgifter i Sveriges Radio Ekot pågår just nu en omfattande cyberattack mot minst ett dussintal företag. Det handlar om åtminstone ett par hundra servrar och datorer som infekterats med skadlig kod. Attacken har pågått sedan förra helgen.

Det förmodade brottsupplägget enligt polisens IT-brottscentrum är att hackarna kräver en lösensumma i Bitcoin för att bolaget ska få åtkomst till infekterade filer.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har de senaste 10 åren kritiserat såväl bolag som myndigheter för allvarliga brister i cyber- och informationssäkerheten. Även om många förbättrat sin förmåga att möta cyberhot är sårbarheterna i många verksamheter stora. Det saknas helt enkelt grundläggande förståelse och kunskap på flera nivåer från ledningsnivå och ner i organisationen.

Riskerar informationsläckor

Kostanden för företagen som utsätts för den här typen av attacker varierar från någon miljon upp till 25-30 miljoner, enligt Jan Olsson.

– Konsekvensen är enorm för speciellt lite mindre företag som drabbas. I det här ligger inte bara kostanden för att hyra in personal som ska rensa datorer och få dem att fungera. Det blir också en skadeverkan för att verksamheten kan ligga nere i flera dagar eller kanske flera veckor, säger han.

Därtill riskerar även bolagen att känsliga uppgifter stjäls från it-systemet under attacken.

Omfattande cyberattack mot svenska bolag – SR Ekot