Skärpta restriktioner och max 8 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Smittspridningen fortsätter att öka. Det mesta tyder på att det blir värre. Under våren följde människor frivilligt de allmänna råden och restriktionerna men nu är många trötta och har svårt att hålla ut på samma sätt som i våras. Därför meddelade statsminister Stefan Löfvén vid en extrainsatt digital pressträff att man åter sänker gränsen för hur många som får samlas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 8 personer. Förbudet träder i kraft den 24 november och kommer att gälla under 4 veckor.

Samtidigt inför och ökar regeringen olika ekonomiska stödåtgärder för de branscher som träffas de skärpta reglerna.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten betonar att läget i Sverige är mycket allvarligt. Vårdpersonalen har fått mycket lite eller ingen återhämtning efter den kraftiga belastning som covid-pandemin ledde till inom vårdsystemet. Vi måste ha utvilad och frisk personal inom vården för att kunna vårda alla som är i behov av sluten vård eller IVA. Följsamheten måste därför bli bättre hos oss alla så att vårdkurvan plattas till.