Terrorhotnivån höjd till 4

Uppdaterad: 2023-08-17; kl 17.36

Vid en presskonferens idag kl 13 meddelade Säkerhetspolischefen att terrorhotnivån höjs från en 3:a till en 4:a på den femgradiga skalan. Terrorhotnivån förväntas bestå under en längre tid och det är en sammanväg bedömning av de hot som finns i Sveriges omvärld och inom landet som landat i Säkerhetspolisens beslut att höja hotnivån.

Höjningen är inte föranledd av ett enskilt hot utan det är en sammanvägd bedömning hur man bedömer riskerna för att ett hot kan leda till en allvarlig incident.

Hotnivån är ett sätt att tala om för andra myndigheter hur dessa ska anpassa sin beredskap och sina säkerhet med anledning av den höjda hotnivån. Som enskild medborgare har höjningen av hotnivån inte någon praktiskt betydelse. Man behöver inte vara rädd men däremot förberedd på att reagera på sådant som avviker från normalbilden.

Polisen om den förhöjda terrorhotnivån

Polisen har under lång tid arbetat strategiskt med att utbilda och träna poliser i att hantera pågående dödligt våld (PDV). Myndigheten har också på andra sätt arbetat med att successivt stärka förmågan att hantera påfrestningar i samhället som är en följd av ett hårdare klimat i samhället och i omvärlden.

Förstärkt samarbete inom Redex

Polisens samarbete med Säkerhetspolisen mot våldsbejakande extremism förstärks numerärt med medarbetare på nationell och regional nivå i syfte att störa och reducera gruppers och individers möjlighet att genomföra terrorattentat. Verksamheten är brottsförebyggande (Polisen).

Mer om Redex och hur polisen arbetar med anledning av den höjda terrorhotnivån.

Även Försvarsmakten höjer hotnivån

Försvarsmakten skriver på sin hemsida att de följer Säkerhetspolisens bedömning och höjer terrorhotnivån från en 4:a till en 5:a på den femgradiga skalan.

Fördjupning

Höjning av terrorhotnivån till högt hot (Säkerhetspolisen)

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Säkerhetspolisen)

Samverkansrådet mot terrorism (Säkerhetspolisen)