Storbrand i Polarbröds produktionsanläggning i Älvsbyn – ammoniaktank riskerar att explodera

Räddningstjänsterna i bl a Älvsbyn och Piteå larmades 22.30-tiden på söndagens kväll till en brand på Polarbröds produktionsanläggning i Älvsbyns kommun. Larmet kom in som ett automatiskt brandlarm. En kontroll med företaget visade att det var en konstaterad brand i ett transportband. Enligt uppgift från räddningstjänsten var det brödrester som orsakat en branden.

I nära anslutning till den branddrabbade produktionsbyggnaden finns en eller flera ammoniaktankar som riskerar att explodera på grund av ras eller värmepåverkan. Ett riskavstånd på en kilometer från branden har upprättats. Alla infartsvägar till Älvsbyn är stängda. Älvsbyns kommun har också beslutat stänga vissa verksamheter i kommunen under dagen. Ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) har utfärdats av räddningschef i beredskap i Piteå där allmänheten uppmanas att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på P4 Västerbotten för mer information.

Ytterligare en byggnad brann 

Senare på dagen meddelade räddningstjänsten att ytterligare en byggnad börjat brinna på Polarbröds område. Det är den byggnad som skulle ha invigts idag. Branden är fullt utvecklad och man räknar med att byggnaden kommer att få omfattande skador. 
Brandsläckningsarbetet kommer att pågå hela kvällen och troligtvis även hela natten. 

Branden kommer olyckligt då det var meningen att den nya produktionslinjen till en kostnad av 150 miljoner kronor skulle ha invigts. Polarbröd meddelar att delar av företagsledningen finns på plats för krishantering. För bolaget är händelsen en mycket allvarlig händelse även om man betonar att det viktiga är att inga medarbetare kommit till skada.

Enligt uppgifter i media utgör brödproduktionen vid Polarbröd i Älvsbyn en 1/6 av allt bröd som produceras i Sverige. 

 

Storbrand på Polarbröd i Älvsbyn – överhängande explosionsrisk