Folkhälsomyndigheten öppnar för 500 personer vid evenemang

Folkhälsomyndigheten (FHM) öppnar nu i sitt remissvar till regeringen upp för att höja gränsen till maximalt 500 personer vid event och allmänna sammankomster. Kravet är dock att platserna är numrerade och att avståndet mellan varje sittande deltagare är minst 1 meter.

Beskedet om att det kan finnas en öppning från FHM tas emot positivt av de branscher som drabbats mycket hårt av maxgränsen på 50 personer vid event och allmänna sammankomster. Om regeringen går på FHM:s linje innebär detta att event- och mässföretag liksom taxinäringen så smått kan se fram emot en återhämtning.