Justeringar i regelverk för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Kulturminister Anna Lind och inrikesminister Mikael Damberg meddelade vid en pressträff på förmiddagen att vissa justeringar kommer att göras i regelverket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I korthet handlar det om två förslag där regeringen förbereder undantag från gällande förordning. Det ena undantaget handlar om uteställen som restauranger och caféer som arrangerar en konsert. Idag träffas de både av den tillfälliga förordningen om smittskyddsföreskrifter och ordningslagens förbud mot allmänna sammankonster och offentliga tillställningar. Det innebär att dessa verksamheter bara kommer att behöva förhålla sig till en lagstiftning.

Det andra undantaget handlar om göra undantag för vissa arrangemang med sittande publik som kan göras på ett smittsäkert sätt. Förslaget ställer krav på att arrangören vidtar åtgärder för att publiken ska kunna hålla avstånd till varandra. Förslaget innebär också att undantaget för sittande publik ska kombineras med en övre deltagargräns.

Båda förslagen skickas nu ut på remiss och regeringen avser att kunna fatta beslut i frågan så att de nya undantagen gäller från och med den 1 oktober.

Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen – Regeringen