Smittspridningen fortsätter att stiga – fler slutenvårdas

Smittspridningen av covid fortsätter att stiga i Sverige och allt fler svårt sjuka får slutenvård. Totalt vårdas cirka 100 personer på IVA i hela landet och inbegriper även patienter med andra sjukdomar. I Folkhälsomyndighetens (FoHM) senaste statistikuppdatering registrerades 10.874 fall under det senaste dygnet. Det är det näst högsta antalet smittade en enskild dag sedan pandemin startade. Även om antalet IVA- och slutenvårdade är väsentligt lägre än vid samma tidpunkt förra året belastar den nuvarande smittspridningen i samhället sjukvården eftersom många vårdanställda just är hemma på grund av sjukdom.

Enligt Anders Tegnell, stadsepidemiolog hos FoHM, väntar man en topp av insjuknade i covid i mitten på januari. Han flaggar också för att det man kan komma att behöva införa ytterligare restriktioner för att dämpa samhällsspridningen. FoHM och de regionala smittskyddsmyndigheterna räknar med att den nya omikron-varianten kommer att dominera medan delta kommer att minska.

FoHM uppmanar allmänheten till försiktighet och att följa de rekommendationer och restriktioner utfärdats. De som ännu inte är vaccinerade skall snarast möjligt vaccinera sig. De som redan fått dos 1 och 2 bör så snart möjlighet ges fylla på med dos 3 om det gått minst 6 månader sedan man fick dos två.

FoHM betonar att det i slutändan är hur vi som enskilda individer beter oss som avgör hur pass hårda restriktioner som måste införas framöver.