Samlad lägesbild med 5 april

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 6.830
 • Antal intensivvårdade: 449
 • Antal avlidna: 407
 • H.M. Konungen talar till svenska folket klockan 19.20
 • Operation Rimfrost inledd i Uppsala län

Region Stockholm

 • Antal konstaterade fall: 167
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 3016
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: u/a
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 251

Region Skåne

 • Antal konstaterade fall: 343
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 61
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 16
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 14

Region Västra Götaland

Den 5 april kl. 12:00 har Västra Götalandsregionen 100 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
14 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
47 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
12 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
10 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
17 personer varav 8 på IVA

SOS Alarm

Lägesbild den 5 april 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

 • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 11 462 samtal (10 112 dygnet innan).
 • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 2 147 samtal (3 387 dygnet innan).
 • 46 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (46 samtal dygnet innan).

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Viktiga länkar

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.