Samlad lägesbild den 6 april

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 7.206
 • Antal intensivvårdade: 590
 • Antal avlidna: 447
 • Smittspridningen på äldreboenden är ett stort problem och utgör ett allvarligt hot mot att hålla nere antalet slutenvårds- och IVA-patienter.
 • Regeringen uppdrar åt Länsstyrelserna att bistå Socialstyrelsen med samordningen med skyddsmateriel och annan utrustning till vården.
 • Regeringen inför temporär allmän flygplikt till och från vissa orter i Norrland samt till och från Gotland.

Relaterade händelser till Covid-19

 • Flygbolaget BRA i rekonstruktion. Bolaget pausar all verksamhet.
 • Flygbolaget Norwegian varslar all kabinpersonal i Sverige om uppsägning. Förhandlingar inleds också med Pilotfacket om uppsägningar. Samtliga anställda uppges vara garanterade återanställning när verksamheten drar igång igen.
 • A-kassorna meddelar att man har stora tekniska störningar. Det går inte att logga in på Mina sidor just nu. Felavhjälpning pågår.
 • 49.500 varslade i spåren av Covid-pandemin
 • Nyhetsbyrån TT spred under söndagen felaktiga uppgifter om antalet döda i Covid-19. Nyhetsbyråns vd ser mycket allvarligt på händelsen och säger att man kommer att utreda orsaken till de felaktiga uppgifterna.

Region Stockholm

 • Antal konstaterade fall: 3.143 (varav 127 är nya fall)
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 729
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 179
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 303
 • Det tillfälligt upprättade Älvsjö sjukhus (Älvsjömässan) är nu färdigt att tas i bruk vid behov. F n v har sjukhusen i länet tillräcklig kapacitet får både IVA och slutenvårdade men situationen kan snabbt ändras. Därför fortsätter utbyggnaden av antalet vårdplatser.

Uppgifter saknas

Region Skåne

 • Antal konstaterade fall: 349
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 4578
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 14
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 15

Region Västra Götaland

Den 6 april kl. 11:00 har Västra Götalandsregionen 105 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
14 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
48 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
12 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
11 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
20 personer varav 7 på IVA

SOS Alarm

Lägesbild den 6 april 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

 • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 9802 (11 462 samtal dygnet innan).
 • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 2 339 (2 147 samtal dygnet innan).
 • 52 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (46 samtal dygnet innan).

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *