Samlad lägesbild den 4 april kl 14.30

Nationell lägesbild

 • Antalet konstaterade fall hela landet: 6443
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas i intensivvård: 520
 • Totalt antal Covid-patienter som avlidit på sjukhus: 373
 • Smittotrend: antalet smittade förväntas öka ytterligare
 • Smitta finns på ett stort antal äldreboenden i Stockholms län och Västra Götaland. Allvarligast är situationen i Stockholms län där 1/3 av alla äldreboenden har patienter med Covid-19.
 • Oron för brist på viktiga läkemedel för IVA-vård kvarstår i flera regioner. Bristsituationen är delvis kopplad till hög internationell efterfrågan på läkemedel.
 • Läget i sjukvården är mycket ansträngt i framför allt i Region Stockholm. I övriga sjukvårdsregioner är ökningen av smittade långsammare med en förväntad topp inom 7-10 dagar.

Region Stockholm

Dagens rapport visar att 225 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 849 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 225 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 11 500 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Uppdatering kl 22.30

Det förekommer uppgifter i SVT, bekräftade av minst två av varandra oberoende vårdanställda källor, att det råder brist på ett viktigt sömnmedel som bl a används vid IVA-vård och vid operationer. Det är dock oklart om bristen är akut eller om det är en befarad brist inom något eller några dygn.

Region Västra Götaland

Inneliggande patienter

Den 4 april kl. 10:00 har Västra Götalandsregionen 94 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 44 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
10 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
45 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster:
13 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
17 personer varav 8 på IVA

Region Skåne

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 332

Totalt antal provtagna i Skåne är 4 349*

Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 48, varav 13 i intensivvård

Totalt antal covid-positiva som avlidit på sjukhus: 14

* Notera att det antal provtagna som redovisas från och med idag enbart omfattar antalet provtagna i Region Skåne. Prover från andra regioner som hanterats i Region Skåne kommer från och med idag att exkluderas från Region Skånes statistik, vilket också förklarar skillnaden mellan gårdagens något högre siffra jämfört med dagens.

SOS Alarm

Lägesbild den 4 april 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

 • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 10 112 samtal (ca 10 733 dygnet innan).
 • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 3 387 samtal (4 330 dygnet innan).
 • 47 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (35 samtal dygnet innan).

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.