Omikron skapar oro – det vet vi om den nya virusvarianten av covid-19

För några veckor sedan detekterades en ny mutation, Omikron, av covid-19. WHO har benämnt varianten, enligt Pangolin-klassificeringen, till B1.1.529, och har fått namnet omikron. WHO har klassificerat virusvarianten som av särskild betydelse. Viruset verkar vara den dominerande varianten i södra Afrika där flera hundra fall konstaterats den senaste dagarna. Resenärer som varit i regionen och som har testats har visat sig bära på den nya varianten, Fall har påträffats i bland annat Belgien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Sverige

I Sverige har vi inte några konstaterade fall än men det är bara fråga om timmar eller dagar innan vi har de första fallen. Den nya varianten har orsakat oro på världens börser och fått regeringar och myndigheter att snabbt införa restriktioner och förbud. Även i Sverige har vaksamheten skärpts och Folkhälsomyndigheten (FoHM) har gett rekommendationer till dem som varit på resa i södra Afrika.

I nuläget vet vi inte hur virusvarianten kommer att påverka hur sjuk man blir i covid-19. I de konstaterade fallen har ovanliga symtom för covid-19 iakttagits. Symtomen verkar vara mildare än de som deltavarianten ger. Den ger inte heller smak- och luktbortfall. Däremot har flera uppvisat en mycket stor trötthet. Om dessa symtom gäller även för äldre som insjuknar i varianten vet man inte eftersom det inte finns något känt fall ännu. Vi vet inte heller hur de som är vaccinerade och de som haft genomgången infektion i de tidigare virusvarianterna av covid-19 kommer att reagera på omikron.

Forskarnas oro

Ett antal forskare och läkare har uttalat sig om den nya varianten men dessa uttalanden bygger än så länge på mycket begränsad data. Bedömningen från experterna är att det kommer att dröja 2-3 veckor innan man har så mycket data att man dra tillräckligt pålitliga slutsatser om omikrons farlighet.

Tills dess gäller de rekommendationer som hittills gällt sedan pandemin startade i mars 2020.

  • Stanna hemma vid misstanke om luftvägssymtom
  • Tvätta händerna noga
  • Håll avstånd
  • Använd munskydd
  • Jobba hemma om det är möjligt
  • Umgås bara med personer du känner väl och som är vaccinerade

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.