Efter 100 år flyttar räddningstjänsten till Trygghetens Hus

Gamla brandstationen i Trelleborg var en av landet äldsta när den togs ur drift den 16 oktober. I en kortege rullade samtliga räddningsfordon i sällskap av blåljuskollegor från polisen och ambulansen till den nya brrandstationen som fått den passande adressen Västra Ringvägen 112.

Den nya brandstationen är helt anpassad för att ge räddningspersonalen, främst den operativa, en säker arbetsmiljö. Vagnhallen har stora breda portar och är ljus och har särskilt anpassad ventilation för att ventilera ut avgaserna från fordonen.

Den operativa personalen använder olika typer av skyddskläder och skyddsutrustning för att kunna göra räddningsinsatser i farliga miljöer. Det kan vara bostads- eller bilbränder eller riskfyllda CBRNE-insatser. Vid t ex bränder utvecklas olika typer av partiklar som sätter sig på kläder, skor och skyddsutrustning som därmed blir kontaminerat. Sedan flera år finns därför konceptet Friska Brandmän som är ett helhetskoncept för att hantera kontaminerad personlig skyddsutrustning och materiel som slangar och annan utrustning som används vid insatser. Konceptet bygger på att man hanterar den smutsiga utrustningen så att brandmännen inte utsätts för sot, rök eller lukt som kan utgöra en hälsofara. Brandstationens lokaler är indelade i olika zoner för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Friska brandmän

Räddningstjänsten i Trelleborg har gemensam räddningsledning med Räddningstjänsten Syd. Räddningschefen i Trelleborg är också räddningschef i Vellinge och Skurups kommun genom ett civilt samverkansavtal.

Polisen och Trygghetsvärdarna är samlokaliserade med Räddningstjänsten Trelleborg. Fullt utrustad kommer stationen även att ha utrymmen att brandmännen ska kunna träna fysisk och öva olika moment.