Nytt koncept för brand i höga byggnader

Storstockholms brandförsvar har under en tid bedrivit ett utvecklingsarbete kring ett koncept för insatser i höga byggnader. Som höga byggnader betraktas fastigheter som har fler än åtta våningar. Brand i höga byggnader kan utveckla sig till mycket komplicerade och svåra insatser. Dels kan etableringsarbetet på plats ta tid dels kan brandspridningen också bli mycket omfattande.

Konceptet innefattar metoddokument, utbildningsfilmer och framkörningskort. Under hösten kommer den operativa personalen utbildas i konceptet. Att arbeta effektivt vid brand i hög byggnad är viktigt då man är beroende av de tekniska systemen samtidigt som de kan skilja sig mycket mellan olika fastigheter.

På Storstockholms brandförsvar har man skapat två taktiska insatsplaner vid brand i hög byggnad.

  • Begränsad brand
  • Omfattande brand

Respektive åtgärdsplan ger förslag på olika uppgifter för de styrkor som deltar i insatsen. Bilden visar en bild på initial sektorsindelning vid en begränsad brand.

https://www.instagram.com/p/CCQyrtZj41f/
Illustration: Storstockholms brandförsvar, SSBF