Nya råd och rekommendationer för personer över 70 år och äldre

Vid en pressträff presenterade socialminister Lena Hallengren och FHM:s generaldirektör, Johan Carlsson, nya råd och rekommendationer för personer över 70 år och äldre. Samma råd och rekommendationer kommer nu att gälla för personer över 70 år och äldre samt riskgrupper som för övriga befolkningen.

Idag är kunskapen bättre om hur covid-19 kan behandlas och hur vård och omsorg kan bedrivas mer smittsäkert. Det finns också mer kunskap om konsekvenserna av långvariga begränsningar i människors liv, inte minst de negativa effekterna för psykisk och kroppslig hälsa av isolering och ensamhet.

Samhällets åtgärder måste vara så träffsäkra som möjligt och långsiktigt hållbara, inte bara utifrån smittskydd utan också kopplat till folkhälsa och psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta beslutar nu Folkhälsomyndigheten att äldre och personer i andra riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen.

Viktigt att följa rekommendationer

I sitt pressmeddelande säger regeringen så här:

”Det är viktigt att påpeka att det fortfarande är större risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid högre ålder. Därför måste var och en göra en egen bedömning av vilken risk man är beredd att utsätta sig för.”

Alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för spridningen så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom: håll avstånd, undvik trängsel, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. Det är också viktigt att vara fortsatt uppmärksam på lokala rekommendationer och fortsätta följa nyhetsrapporteringen.