Mycket allvarligt epidemiologiskt läge på flera håll

Det epidemiologiska läget är på flera håll i landet mycket allvarligt. Allt fler blir så allvarligt sjuka att de behöver slutenvård eller IVA vilket sätter sjukvården under svår press.

Det har bl a fått smittskyddsläkaren i Region Stockholm att starkt rekommendera att alla högstadieelever skall ges distansundervisning f o m måndag. Chefsläkaren på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg uppmanar allmänheten att undvika all icke nödvändig bilkörning för att minska trycket på slutenvården och IVA. Karolinska sjukhuset har också beslutat att ställa in samtliga barnoperationer de kommande dagarna på grund av smittoläget.

Vid regeringens pressträff i morse berättade inrikesminister Mikael Damberg att MSB och FoHM den 14 december kommer att skicka ut ett särskilt SMS-meddelande om de skärpta smittoläget rekommendationerna.

Lyd rekommendationerna!

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens (FoHM) och de regionala smittskyddsläkarnas skärpta rekommendationer och föreskrifter. Covid-19 är en dödlig sjukdom som uppträder mycket oberäkneligt hos både yngre och äldre patienter. Även om man inte blir allvarligt sjuk kvarstår risken att drabbas av plågsamma långtidssymtom av sjukdomen. Dessa har i många fall krävt rehabilitering på klinik.

Rekommendationerna i korthet

Så fort man känner minsta symtom på förkylning skall man stanna hemma.

  • Håll fysiskt avstånd till andra människor (minst 2 meter men gärna mer)
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken, där trängsel kan uppstå eller i slutna rum.
  • Umgås inte fysiskt med någon annan än de du bor tillsammans med (är du ensam välj att umgås med någon eller några personer som du känner väl och som är friska).
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning
  • Misstänker du att du har covid-19 kontakta sjukvården för testning. Besök inte vårdcentralen eller annan vårdinrättning spontant med covid-symtom.