Pågående cyber-incident mot Region Västra Götaland

Foto: RAPS News

Sedan några dagar pågår vad som beskrivs som en cyber-incident mot Västra Götaland-regionen (VGR) IT-system. Enligt företrädare för regionen rör det sig om en mycket allvarlig cyber-attack som föranlett till kontakter med Säkerhetspolisen (SÄPO).

VGR uppger att man hittills lyckats utreda och förhindra att viktiga IT-system skadats. Det handlar om ett 35-40-tal epost-konton som ska ha varit föremål för angrepp.

Det är inte känt vem som ligger bakom attacken men regionledningen ser mycket allvarligt på händelsen. Normalt brukar de som utför attackerna vara organiserade brottsnätverk eller stater. SÄPO kommenterar av naturliga skäl inte händelsen i sig. Däremot ser man allvarligt på varje angrepp som riktas mot en myndighet. I regionerna bedrivs bland annat hälso- och sjukvård där ett angrepp kan få mycket allvarliga konsekvenser för patienter som får avancerad vård som är beroende av IT-system.

Regionen utsatt för cyberangrepp – Säpo kopplas in